CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Penningmängd M2 definition

Vad är M2?

M2 är ett mått på penningmängden. Det innefattar M1 – som består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt plus avistainlåning – samt inlåning med vissa villkor.

M2 är ett bredare mått än M1 eftersom det inbegriper tillgångar som fortfarande är mycket likvida, men som inte enbart utgörs av kontanter. M2 används främst som ett mått på penningmängden i eurozonen och i USA. I Sverige redovisas M0, M1 och M3.

En eventuell ökning av penningmängden är viktig information för valutahandlare, eftersom ett ökat utbud skulle kunna leda till att en valutas pris sjunker – om efterfrågan förblir oförändrad.

Lär dig hur man handlar aktier

Läs mer om aktiehandel, inklusive hur man skapar en handelsplan och öppnar en position.

M2 och inflation

M2 används som en indikator på en möjlig ökning eller minskning av inflationsnivåerna. Det beror på att M2 är ett bredare mått på penningmängden i en ekonomi än M1, som bara tittar på allmänhetens innehav av sedlar och mynt.

M2 ger därför en mer omfattande översikt av inflationsnivåerna eftersom en ökad M2-penningmängd kan leda till att inflationen stiger. På samma sätt skulle inflationen kunna sjunka om centralbankerna begränsar utbudet av M2. Dock är det allmänt accepterat att det tar mellan 12 och 18 månader för inflationsnivåerna att reagera på en ökad penningmängd.

Dessutom skulle inflationen endast stiga om penningmängden ökar men den ekonomiska produktionen förblir densamma. Om den ekonomiska produktionen ökar samtidigt som penningmängden, kanske inflationen inte stiger överhuvudtaget.

Hur påverkar centralbankerna M2?

Centralbankerna kan styra utbudet av M2 genom att antingen öka penningmängden i ekonomin eller motivera människor till att spendera mindre. Kvantitativa lättnader är ett sätt för centralbanker att öka penningmängden och stimulera ekonomin.

För att minska M2-penningmängden i en ekonomi kan en centralbank exempelvis utfärda obligationer eller andra statsstödda värdepapper. Köparna av värdepapperna lånar på så sätt ut pengar till staten. Därmed utökas centralbankens penningreserver med hjälp av pengar som redan finns i omlopp i ekonomin.

Centralbankerna kan också höja eller sänka räntorna för att styra M2. Om räntorna sänks vill troligtvis fler människor låna pengar, vilket leder till att penningmängden ökar. Om räntorna däremot stiger skulle lånekostnaderna också höjas och människor skulle avstå från att låna pengar. Då skulle M2-penningmängden i ekonomin minska.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.