CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Kontrakt – definition

Vad är ett kontrakt?

Ett kontrakt är en standardiserad grupp tillgångar som handlas. Ibland kan det faktiska värdet hos en tillgång eller ett värdepapper göra att det inte är rimligt att handla en enda enhet. I sådana situationer handlar man istället med kontrakt vilket är en fast kvantitet av en viss tillgång som du köper eller säljer vid varje transaktion. Om positionens storlek inte utgör ett standardiserat kontrakt betraktas det vara en sk. ”odd lot”.

Värdet på ett kontrakt bestäms av en börs eller en liknande marknadsreglerare och utgörs vanligtvis av ett minimum antal enheter som kan köpas av ett specifikt finansiellt instrument. Detta innebär att investerare alltid vet hur mycket av en tillgång de handlar med när de öppnar en position.

Exempel på kontrakt

Ett kontrakt kan gälla alla slags tillgångar eller finansiella instrument, men den specifika betydelsen av ett kontrakt och hur det används varierar från marknad till marknad.

Standardstorleken på ett kontrakt på aktiemarknaden är 100 aktier, alltså antalet aktier som köps eller säljs vid en normal transaktion. Detta kallas även för ”round lot”. Börshandlade fonder (ETFs) har samma prissättning, så varje kontrakt motsvarar 100 aktier.

Obligationsmarknaden fungerar något annorlunda eftersom kontraktstorlekarna ofta utfärdas i mycket större belopp. Till exempel är stardardkontraktet för amerikanska statsobligationer en miljon dollar.

Inom optionshandel är kontrakten ofta standardiserade för hela handeln. En aktieoption till exempel kommer att vara prissatt så att varje kontrakt motsvarar 100 aktier i den underliggande tillgången. På terminsmarknaden kallas de istället kontraktstorlekar. Dessa varierar mycket beroende på vilken typ av kontrakt som handlas.

IG använder kontrakt för CFD-trading där ett enskilt kontrakt motsvarar en bestämd kvantitet av den underliggande tillgången.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.