CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Avkastning definition

Vad är avkastning?

Avkastning (”rate of return” eller ROR på engelska) är vinsten eller förlusten som en investering genererar under en viss tidsperiod uttryckt som en procentandel av den ursprungliga investeringen. En positiv avkastning innebär att positionen gett vinst medan en negativ avkastning innebär att den gått med förlust. Alla investeringar ger upphov till avkastning.

En investerings avkastning beräknas genom att dra av investeringens ursprungliga pris från investeringens slutliga pris (glöm inte att inkludera utdelning och ränta). Du delar sedan denna summa med investeringens ursprungliga pris och multiplicera detta med 100. Detta ger dig avkastningen i procent.

Lär dig handla aktier

Läs mer om hur man handlar aktier, hur du skapar en handelsplan och öppnar en position.

Avkastning inom trading och investering

Traders och investerare kan använda avkastningen för att utvärdera resultatet av sin handel. Avkastningen tenderar dock att användas främst för långsiktiga positioner, vilket förklarar varför den är vanligare bland investerare. Beräkningen hjälper investerare att avgöra om kostnaden/risken för en investering var värd den potentiella vinsten eller förlusten.

Avkastning för aktier och obligationer

Avkastning för aktier och avkastning för obligationer beräknas olika eftersom aktier ger utdelning medan obligationer har en ränta.

Uträkning av avkastning för aktier – exempel

Låt oss säga att du köpt två aktier i företaget ABC för 40 USD vardera. Din ursprungliga insats var alltså värd 80 USD.

Under året som du har aktierna gör Apple en utdelning på 2 USD per aktie, vilket ger dig totalt 4 USD, och aktiepriset stiger till 50 USD. Det innebär att du nu har 104 USD i likvida medel (värdet på aktierna du äger plus utdelningen). Avkastningen beräknas som det nya aktiepriset (104 USD) minus den ursprungliga insatsen (80 USD) delat med 80 USD. För att få fram en siffra i procent multiplicerar du summan med 100. Det ger en avkastning på 30 procent.

Uträkning av avkastning för obligationer – exempel

Om du äger en obligation värd 100 000 USD med 5 procents ränta som löper under fyra år tjänar du 5 000 USD varje år (priset på obligationen multiplicerat med räntan). Om du säljer obligationen för 120 000 USD efter ett år motsvarar värdeökningen, eller tillväxten, för obligationen 20 000 USD (det nya priset på obligationen minus obligationens ursprungliga pris).

Avkastningen beräknas som räntan plus värdeökningen delat med obligationens ursprungliga pris – uttryckt i procent. Avkastningen är därmed 25 procent (5 000 USD plus 20 000 USD, delat med 100 000 USD, multiplicerat med 100).

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.