CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Appreciering definition

Vad är appreciering?

Appreciering innebär att en valuta i ett valutapar ökar i värde i förhållande till den andra valutan i samma par. Valutahandlare brukar säga att en valuta ”stärks” mot en annan, vilket betyder att den kostar mer att köpa, eller att man får mer av en annan valuta om man säljer den.

Läs mer om valutahandel

Ta reda på hur du tar en position på världens största finansiella marknad.

Traders köper eller "går lång" på ett valutapar i hopp om att basvalutan ska stiga i värde i förhållande till motvalutan. För att förstå hur appreciering fungerar börjar vi med att ta en snabb titt på vad ett valutapar är.

Ett valutapar består av en basvaluta och en motvaluta. Basvalutan är alltid värd ett, och kursen visar hur mycket av motvalutan du behöver sälja för att köpa en enhet av basvalutan.

Om vi till exempel tittar på valutaparet EUR/USD, så är euron basvaluta och den amerikanska dollarn motvaluta. Om kursen är 1,25 kostar det alltså 1,25 dollar att köpa en euro.

Appreciering – exempel

Anta att en valutahandlare tar en lång position på EUR/USD eftersom det börjar kosta fler dollar att köpa en euro. Om valutakursen stiger från 1,25 till 1,50 innebär det att eurons värde har apprecierat i förhållande till dollarn, eftersom det nu kostar fler dollar att köpa lika många euros som tidigare.

Vilka faktorer påverkar en valutas appreciering?

Det finns flera faktorer som kan leda till en appreciering av en valuta. De två viktigaste faktorerna är:

Inflation och räntor

En lägre inflationstakt innebär normalt att en valuta apprecieras i förhållande till andra valutor med högre inflationstakt, detta eftersom en lägre inflationstakt får räntorna att stiga. Högre räntor lockar fler utländska investerare till ett land, vilket i sin tur ökar efterfrågan på landets valuta. Detta leder ofta till en appreciering av landets valuta, även om det inte alltid är så enkelt.

Investerarnas sentiment

Appreciering av en valuta påverkas också av hur ”säkra” investerare anser att ett lands centralbank och regering är.

Exempelvis har Schweiz länge ansetts vara en säker hamn för investerare och valutan har således apprecierat under ekonomiska kriser. Detta tack vare landets historiska neutralitet i krig, tendens till politiska stabilitet och relativt fria penningpolitik, samt öppenhet när det gäller utländska investeringar. Det har gjort den schweiziska francen till en av de mest handlade valutorna i världen.

Investerarnas sentiment påverkar i hög grad utbudet och efterfrågan på en valuta på den fria marknaden. Dessa mekanismer är troligtvis de största drivkrafterna bakom en valutas appreciering eller depreciering. De valutor som påverkas mest av utbud och efterfrågan är valutor med en flytande växelkurs.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.