CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Konvexitet definition

Vad är konvexitet för obligationer?

Konvexitet är ett mått på förhållandet mellan priserna på obligationer och obligationsräntorna. Det används för att mäta hur stor påverkan ränteförändringar kan ha på obligationspriset, vilket i sin tur ger en uppfattning om obligationsinnehavarens riskexponering.

Läs mer om IGs nya barriers

Läs mer om hur våra nya barriers och vanilla-optioner fungerar

Konvexitet och duration

För att förstå konvexitet måste vi först titta på begreppet duration, alltså den genomsnittliga återbetalningstiden för en obligation. Genom att jämföra durationen för olika obligationer kan traders förutse hur mycket priset för en obligation kommer att förändras när räntorna ändras.

Som regel kan sägas att om räntorna stiger eller faller med 1 % så kommer priset på en obligation att falla eller stiga med 1 % för varje år som obligationen löper. Om en trader exempelvis nyligen har köpt en 10-årig obligation och räntan stiger med 1 %, kommer värdet på obligationen troligtvis att sjunka med 10 %. Om räntan stiger till en högre nivå än avkastningen för en obligation kan traders föredra att sälja.

Det beror på att innehavaren till obligationen kommer att få ett mindre attraktivt pris än det förväntade priset vid tidpunkten för köpet. På marknader med höga räntor brukar obligationsinnehavare försöka handla nyemitterade obligationer som ger högre avkastning.

Ränteförändringar kan påverka obligationens duration. En högre ränta innebär att det skulle ta längre tid för obligationsinnehavaren att göra vinst. På samma sätt skulle en lägre ränta betyda att det tar kortare tid för obligationsinnehavaren att få full återbetalning.

Konvexitet försöker korrigera skillnaden mellan obligationspriserna och räntorna genom att ta hänsyn till hur räntan påverkar obligationens duration.

Konvexitet för obligationer – exempel

Diagrammet nedan visar förhållandet mellan obligationens duration och konvexiteten. Den raka linjen mellan ”räntor” och ”obligationspriser” visar obligationens duration. Konvexiteten symboliseras av kurvan, som på ett mer exakt sätt förutspår eventuella prisförändringar för obligationen i linje med ränteförändringarna.

Positiv och negativ konvexitet

I allmänhet talar man om två olika former av konvexitet: positiv och negativ.

  • Positiv konvexitet innebär att obligationens duration blir högre i takt med att dess pris sjunker
  • Negativ konvexitet innebär att obligationens duration blir högre i takt med att dess pris stiger

Traders brukar föredra positiv konvexitet eftersom obligationspriserna då är mindre känsliga för eventuella ränteförändringar. Negativ konvexitet försvårar ofta läget för traders prisförändringarna blir större om räntorna stiger.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.