Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Alfa definition

Vad betyder alfa inom ekonomi?

Alfa är ett mått på hur en investeringsportfölj presterar i jämförelse med ett specifikt referensvärde, oftast ett aktieindex. Med andra ord visar alfa i vilken utsträckning en trader har lyckats ”slå” marknaden under en tidsperiod. Alfavärdet är antingen positivt eller negativt, beroende på hur nära marknaden det ligger.

Alfa används inte bara för att jämföra en portfölj med den underliggande marknaden utan också för att utvärdera fondförvaltarens prestationer, alltså personen som implementerar strategier och hanterar tradingaktiviteten.

Alfa jämfört med beta

Alfa och beta används tillsammans för att jämföra och analysera portföljavkastning. Medan alfa är ett mått på avkastningen för en portfölj är beta ett mått på dess tidigare volatilitet – eller risk – jämfört med den bredare marknaden. Om betavärdet till exempel ligger på 1,2, betyder det att aktien är 20 % mer volatil än marknaden.

Exempel på alfa inom ekonomi

Grundformeln för alfa beräknas genom att subtrahera den totala avkastningen för en investering från avkastningen för referensvärdet under samma tidsperiod.

Dock är det vanligt att man använder prissättningsmodellen för kapitaltillgångar (CAPM) för att få mer detaljerad information om en portföljs lönsamhet. För att beräkna CAPM subtraherar man först den riskfria avkastningen från den förväntade avkastningen, och subtraherar beta för att få fram riskpremien. Premien multipliceras sedan med marknadens (referensvärdet) avkastning, minus den riskfria avkastningen. Formeln ser ut så här:

Alfa = portföljavkastningriskfri avkastning – beta × (marknadsavkastning – riskfri avkastning)

Vi tänker oss att den förväntade avkastningen är 12 % efter ett år, den riskfria avkastningen är 10 %, beta är 1,2 och referensvärdet är 11 %. Formeln för alfa blir då: 12 – 10 – 1,2 × (11 – 10).

Det betyder att alfa-värdet är 0,8 %. Eftersom procenttalet är positivt betyder det att portföljen presterar bättre än marknaden. Det är värt att notera att alfavärdet för en portfölj kan ändras om positionerna utsätts för stor volatilitet eftersom betavärdet då ändras.

Alfa – fördelar och nackdelar

Fördelar med alfa

Alfa kan ge fondförvaltare en allmän uppfattning om hur deras portföljer presterar jämfört med övriga marknaden. Inom trading och investering kan alfa vara ett praktiskt verktyg för att ange ingångs- och utgångspunkter i marknaden.

Nackdelar med alfa

Att använda alfa som metod för att beräkna avkastning har sina begränsningar: det går inte att jämföra olika investeringsportföljer eller tillgångsslag, och metoden kan bara användas för investeringar på aktiemarknaden.

Hur pass exakt alfavärdet är som mått är också ett omdebatterat ämne. Hypotesen om effektiva marknader (EMH) antar att priset på alla värdepapper alltid är korrekt och att det därför är omöjligt att hitta och utnyttja felaktiga priser. Om EMH stämmer skulle det inte finnas något sätt att ”slå” marknaden och alfa hade inte existerat.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.