Natural Gas price remains steady

Considering the potential disruption the gas markets could have faced if Russian troops escalated the situation in Ukraine, the natural gas market has been exceptionally calm.

The winter Europe has just had was one of the mildest for seven years and, at the moment, natural gas supplies in the EU are at a maximum. With reserves at their limit, it would roughly give the EU nations a forty-day buffer if the taps were switched off from Russia; an event that is looking less and less likely. Even with that being the case, the markets have stepped up their acquisition of Russian gas over the week as a precursor to a turn for the worse. With the Crimean parliament electing to join Russia, and the Crimea-wide public vote set to happen, it shows that this is far from an aggressive takeover.

The spot price of natural gas is currently some 14.5% off its four-month highs and with spring around the corner demand will inevitably begin to reduce. The possibility of over-supply to the market is considerable, and the drift in the spot price likely; however, the possibility of military action in the East would give good grounds for implementing guaranteed stops. 

Natural gas chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.