Arabica coffee delivers quite a kick

Today’s price action has seen arabica coffee spike to levels last seen in January 2013, stretching the aggressive bullish run seen since the beginning of the year.

Coffee lovers will be dismayed to see the spike in the arabica price, as these beans account for between 75-80% of the coffee drunk. The reason for this squeeze in the price is a decrease in productivity, with crops yielding 10% less than they did in January on a year-on-year basis. This drop has compounded the dire figures we have seen over the last four months, with yields now being around 60% less than the preceding year.

Numerous regions of Brazil, one of the largest coffee-growing countries in the world, have suffered from a shortage of rainfall in the last six months. Currently they have received only 20-25% of  normal levels. It is anticipated that this will change in the months ahead, although crop growth is unlikely to catch up to the normal quota. In other regions in South America a number of other issues have also arisen, such as infestations of ’leaf rust‘ that have badly hampered production.

None of these difficulties are likely to damage the industry in the long run, but all are partially responsible for the short-term lack of supply. 

Coffee Arabica chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.