CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er warrants og hvordan fungerer de?

Warrants, eller warranter, er populære instrumenter for å trade på prisbevegelsene til OTC-aksjer. Les mer om warrants, inkludert hva de er, hvordan de fungerer og hvordan de skiller seg fra andre produkter som opsjoner.

Hva er warrants?

En warrant er et derivat som gir eieren - også kjent som kjøperen - retten, men ikke obligasjonen, til å kjøpe eller selge underliggende aktiva til en bestemt pris på eller før en utløpsdato. Warranter brukes som regel til å trade aksjer. De utstedes av selskaper eller market makers og de handles over-the-counter.

Hvordan fungerer warrants?

Warranter fungerer ved å ha en bestemt pris kjent som en strike-pris. Prisen har stor betydning for at du vil få gevinst eller tap når du trader warrants - mer om det senere. For å åpne en warrant-posisjon må du betale en premie som representere din maksimale tap når du trader warranter.

Warranter er finansielle derivater - noe som betyr at prisen deres hentes fra underliggende aktiva. Du tar aldri eierskap over selve aktivumet. Derfor bruker du warrants til å trade på stigende og fallende priser avhengig av det nåværende markedssentimentet.

Det er viktig å huske på at når du trader warranter, så trader du med giring. Dette gir deg større markedseksponering samtidig som du kun trenger å legge ut et opprinnelig beløp - kjent som marginkrav.

Når du trader hos oss vil du få tilgang til Turbo24 - verdens første døgnåpne turbowarrant, tilgjengelig fem dager i uken. Turboer er noterte verdipapirer som følger underliggende markedspriser til aktiva de representerer. Med turbowarranter blir risikoen din begrenset fordi hver turbotrade har et innebygd knock-out-nivå. Når dette nivået nåes så vil posisjonen stenges.

Warranters hovedfunksjoner

 • Strike-pris: Den avtalte prisen hvor eieren kan utøve retten sin til å kjøpe eller selge underliggende aktiva.
 • Premium: Prisen du betaler for å kjøpe warranten. Den vil variere avhengig av underliggende aktivas nåværende markedsprisen og
 • Utløpsdato: Den siste dagen eieren kan utøve retten til å selge eller kjøpe underliggende aktiva.
 • Giring: Warranter trades med giring, som vil si at du får en større markedseksponering for ditt opprinnelige investeringsbeløp - det er ofte billigere enn å kjøpe det underliggende aktivumet direkte.

Ønsker du å handle warranter?

 1. Åpne en tradingkonto hos oss
 2. Undersøk Turbo24-tilbudet vårt
 3. Velg markedet ditt
 4. Sett prisen
 5. Åpne og overvåk posisjonen din

Når du handler hos oss vil du også få tilgang til våre utdanningsressurser som IG Academy - med nettbaserte kurs og webinarer for nybegynnere til erfarne traders.

Hvordan trade warrants?

Det er to hovedtyper warrants som kan trades: call-warrants og put-warrants.

 • Call-warrants gir deg retten til å kjøpe underliggende aktiva.
 • Put-warrants gir deg retten til å selge underliggende aktiva.

Prisen til et underliggende aktivum må bevege seg over warrantens strike-pris hvis du vil tjene på kjøpte call-warranter. Men for å tjene penger på kjøpte put-warranter må prisen til underliggende aktiva bevege seg under warrantens strike-pris.

La oss forklare dette ved å se på to eksempler. Anta at du tror Apple-aksjen kommer til å øke i verdi. Den trades for øyeblikket til 120 og du kjøper en call-warrant med en strike-pris til 125. AAPL stiger til 150 som betyr at prisen har steget over strike-prisen og du kan nå kjøpe AAPL-aksjer til 125 og ikke den nåværende markedsprisen til 150.

La oss nå si at du tror AAPL kommer til å falle i verdi og du ønsker å gå short slik at du kan tjene på negative markedsbevegelser. AAPL trades akkurat nå til 150, men basert på analysene dine tror du aksjen er overvurdert. Derfor kjøper du en put-warrant til en strike-pris på 140 som gir deg retten til å selge. Prisen til AAPL faller ned til 125 og du kan nå selge AAPL-aksjene for 140 - som er over den nåværende markedsverdien.

Hva er forskjellen mellom en warrant og en opsjon?

Warrants og opsjoner ligner hverandre på mange måter. De kan begge gi eieren retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge aktiva til forhåndsbestemte priser til en satt dato i fremtiden. Forskjellene mellom dem er at warranter ofte handles OTC mens opsjoner som regel handles på en børs.

En annen viktig skilnad er at warranter ofte er langsiktige instrumenter med løpetider som kan vare i årevis. På den andre siden kan opsjoner ofte trades på ukentlig og månedlig basis. Når du handler opsjoner hos oss vil du alltid få tilgang til daglige opsjoner på en rekke populære aktiva - som ikke er tilgjengelig i det underliggende markedet.

Les mer om opsjoner

Hva er forskjellene mellom warrants og andre finansielle produkter? 

 • Warranter vs. turbowarranter
 • Warranter vs. CFDer
 • Warranter vs. futures
 • Warranter vs. opsjoner

Warranter vs. turbowarranter

Turbowarranter er en type av warrant. De har innebygde mekanismer for risikohåndtering for å hjelpe deg begrense tapene dine. Dette er kjent som et knock-out-nivå. Turboer er noterte verdipapirer og prisene deres følger den underliggende markedsprisen punkt-for-punkt. I likhet med warranter kan du bruke Turbo24 til å gå long og short, og dermed trade på fallende og stigende priser.

Turbo24 er ikke OTC-produkter. Du kan handle dem på en markedsplass og slik skiller de seg fra warranter som handles som OTC. Dette vil si at du har fullt innsyn i markedsplassens ordrebøker som du kan bruke til å måle sentimentet og planlegge strategiene dine.

Når du trader hos oss vil du få tilgang til våre unike Turbo24, verdens første turbowarrant som er åpen hele døgnet. Det vil si at du kan trade på Wall Street når de amerikanske markedene er stengt. På den måten kan du få eksponering på oppdagående og nedagående effekten som europeiske indekser har på amerikanske markeder.

Les mer om trading av Turbo24

Warranter vs. CFDer

CFDer, eller contract for difference, er en derivattype som gir deg muligheten til å handle på aktivas prisbevegelser fra kontrakten er åpnet til den stenges. Som et resultat av dette trenger ikke underliggende aktiva å nå et forutbestemt prisnivå for at CFD-posisjonen skal få gevinst.

En av forskjellene fra warranter er at CFDer ikke har en forutbestemt utløpsdato. De kan også brukes til å spekulere på priser som stiger ved å gå long eller faller ved å gå short.

Les mer om CFD-trading

Warrants vs. futures

Warranter er forskjellig fra futures på grunn av pliktene de legger på eieren. I en trade med warranter er ikke eieren pliktet til å utøve retten til å kjøpe eller selge.

I en future-trade må eieren ta imot levering av underliggende aktiva som en del av future-transaksjonen - eller rulle kontrakten over til den neste utløpsdatoen. Med warranter er det ikke mulig å rulle over til en ny utløpsdato og warranten vil enten utløpe med eller uten verdi.

Les mer om trading av futures

Warranter vs. opsjoner

Warranter og opsjoner er utrolig like aktiva siden de begge gir en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en fastsatt pris på eller før en bestemt dato. Men som allerede nevnt er hovedforskjellen at opsjoner normalt trades eller utstedes av en børs, mens warranter er OTC-produkter som utstedes av selskaper eller market makers.

Les mer om opsjonstrading

Risikoer og muligheter ved trading av warrants  

Den største baksiden med warranter er at de ikke gir stemmerettighet eller utbytte som man får med de underliggende aksjene warrantene representerer. Giring kan også være en ulempe siden den ikke bare forstørrer gevinst, men også tap.

Fordelen med warranter er at din maksimale risiko begrenses til premien du betalte for å åpne posisjonen. Pluss, du har mulighet til å få en større gevinst fra en mindre markedsbevegelse med warranter. I motsetning til om du kjøpte de underliggende aksjene direkte.

Dersom du for eksempel hadde kjøpt en call-warrant med en strike-pris på 120, og den underliggende markedsprisen steg til 125 — ville du oppnådd en gevinst på 500 %. Hadde du tradet de underliggende aksjene direkte, ville gevinstprosenten din vært en brøkdel av dette tallet.

Trading av warrants: Viktig å huske på  

 • Warranter er finansielle derivativer som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en bestemt pris, på eller før en satt utløpsdato.
 • Warranter har en utførelses-pris — også kjent som strike-pris — som påvirker om warranten vil være verdt en profitt for innehaveren.
 • Dersom prisen på det underliggende markedet stiger når du kjøper en call-warrant, vil du gå i profitt.
 • Dersom prisen på det underliggende markedet faller når du kjøper en put-warrant, vil du gå i profitt.
 • Dersom warranten din ikke har noe verdi ved utløpsdatoen, kan du helt enkelt la den utløpe og det meste du vil tape er premien du betalte for å åpne den.

Begynn å trade warrants hos IG

Åpne en konto i dag for å begynne å trade turbowarranter hos oss. Du vil få tilgang til tradingplattformen vår, med innebygde nyheter og analyser fra vårt ekspertteam og Reuters. Du vil i tillegg kunne utføre teknisk analyse ved å legge inn tekniske indikatorer direkte i våre prisdiagrammer.

Våre Turbo24 er verdens første døgnåpne turbowarranter, og som verdipapirer med giring, er de logisk sett enklere og koster mindre enn å trade det underliggende markedet direkte. Knock-out-nivået du velger for din Turbo24-trade vil avgjøre giringen din, som igjen vil avgjøre prisen på posisjonen din — hvor turboer med lavere pris har høyere giring.

Vær oppmerksom på at høyere giring kan bidra til å øke gevinsten din før du begynner å trade, men det kan også øke tapene dine dersom markedet beveger seg imot deg.

Åpne en tradingkonto nå

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.