CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

De beste alternativene innen grønn kryptovaluta

Etter hvert som bevisstheten om klimaendringer og bærekraftige investeringer vokser i popularitet, har interessen for trading med miljøvennlige kryptovalutaer økt. Er dette de beste alternativene innen grønn kryptovaluta?

Kryptovaluta Kilde: Bloomberg

Hva vil grønn kryptovaluta si?

Når vi snakker om grønn kryptovaluta tenker vi på krypto som reduserer energibruken og karbondioksidutslippene per transaksjon gjort ved hjelp av blokkjedeteknologi. Denne reduksjonen av energi bidrar til syvende og sist til et bærekraftig miljø for fremtidige generasjoner.1

Environmental, Social and Governance (ESG)-investeringer har blitt en populær vei for investorer som ønsker å investere kapital i porteføljer som stemmer overens med deres verdier og trossystem. Dette gjaldt tidligere tradisjonelle investeringer, men kryptovalutaer har siden fulgt etter ved å gå grønt og redusere energiforbruket i blokkjedeteknologi.

Grønne kryptovalutaer oppnår dette ved å bytte fra høyenergikrevende «Proof of work» (PoW) algoritmer til de mer energieffektive «Proof of stake» (PoS).1

PoW er når utvinnere av kryptovaluta konkurrerer om å løse et vanskelig matematisk puslespill og vinneren blir belønnet ved å kunne verifisere den siste bunken med transaksjoner på blokkjeden. PoS er når en person som deltar i utvinning av kryptovaluta velges i nettverket for å legge til den siste runden med transaksjoner i bytte mot kryptoer.1

De fem beste alternativene innen grønn kryptovaluta

 1. Cardano (ADA)
 2. Stellar (XLM)
 3. Polkadot (DOT)
 4. SolarCoin (SRL)
 5. BitGreen (BITG)

Følgende kryptovalutaer har ikke blitt valgt på grunnlag av at de er de beste kryptovalutaene i verden, men heller basert på en rekke faktorer, inkludert energiforbruk og fremtidige vekstutsikter.2

Cardano (ADA)

Cardano integrerer ESG-investering ved å benytte seg av «Proof of stake» (PoS) energisystemer for å sikre at de er bærekraftige. Kryptoen er et grønt alternativ til Ethereum, skapt av Charles Hoskinson, en av ether-plattformens grunnleggere. Cardano oppnår sin «grønne» karakteristikk ved å kombinere banebrytende teknologier som gir høy sikkerhet og bærekraft til det desentraliserte økosystemet.3

Kryptoen tilbyr en betydelig oppgradering til Ethereums PoW-design ved å implementere PoS for å forbedre energibruken ved validering og registrering av transaksjoner. Cardano bruker lavest energi per node per år. For eksempel kan blokkjeden behandle 1000 transaksjoner per sekund sammenlignet med Bitcoins syv per sekund.3,4

Hos oss kan du trade Cardano via Crypto 10-indeksen. Indeksen lar deg ta en posisjon på ti av de største kryptovalutaene gjennom én ordre.

Stellar (XLM)

Stellar ble lansert i 2014, og er et blokkjedenettverk med en raskere konsensusprotokoll som er avhengig av pålitelige noder for å autentisere transaksjoner i stedet for å bruke PoS eller PoW. Autentiseringssystemet er relativt kortere og raskere sammenlignet med andre kryptovalutaer.5

Dette skyldes algoritmen – federated bysantine agreement – som er et mer energieffektivt alternativ enn Bitcoins gruvenettverk. Bitcoin bruker for eksempel 1575 kilowattimer per transaksjon, mens Stellar bruker 0,00022 kilowattimer og er dermed mer energieffektiv og miljøvennlig.4

Brukere kan generere tokens, kalt Lumens, som kan brukes til å opprette bærekraftige initiativer innad i nettverket.5

Hos oss kan du trade på stellar som krypto med CFDer og få markedseksponering til Stellar.

Polkadot (DOT)

Polkadot, som har blitt rost for å ha sin egen konsensusmekanisme, den nominerte PoS, har et av de laveste strømforbrukene.6 Den har også de laveste totale årlige karbonutslippene sammenlignet med flere PoS-blokkjeder.7 Kryptoforskere oppdaget at Polkadot hadde et samlet årlig strømforbruk på 70 MWh, som er 28 ganger mindre enn Solanas 1.967 MWh.6

De tre beste PoS-kryptovalutaene i undersøkelsen6

Noder [7# total] Transaksjoner [Tx/year]* Totalt strømforbruk [kWh/year] Strøm per node [kWh/year] Strøm per transaksjon [Wh/Tx] Totale karbondioksidutslipp (tCO2e/year)
Cardano 3 002 11,9 mill 598 755 199,45* 51,59 284,41
Polkadot 297 4,0 mill 70 237* 236,49 17,42 33,36*
Solana 1 015 11,8 mill 1 967 930 1 938,85 0,166* 934,77

*Indikerer de beste verdiene for den respektive kolonnen

Polkadot lar innehavere av deres token– DOT – bruke det til å satse med validatorer for å «låse inn» kryptovalutaer og motta belønninger eller renter fra blokkjeden. Dette kan gjøres ved å enten tjene flere tokens eller flere stemmerettigheter.8,9

Hos oss kan du trade Polkadot via Crypto 10-indeksen.

SolarCoin (SRL)

Dette er en plattform for kryptovaluta som oppfordrer og stimulerer overgangen til solcelledrevet energiproduksjon over hele verden. Kryptoprotokollen gjør dette ved å belønne solenergiprodusenter med SolarCoins.10

Strømbrukerne kan kreve én mynt per megawattime generert av solenergiteknologien. Brukere må sende inn dokumenter som bekrefter hvor mye solenergi de har produsert. Dette reduserer kostnadene for solcelleinstallasjoner ettersom de kompenseres av SolarCoin. Når SolarCoin-verdien er høyere enn kostnaden for produksjon av energi blir den gratis.6

Kryptovalutaen tilbys ikke på plattformen vår for øyeblikket.

BitGreen (BITG)

Bitgreen er et grønt alternativ til bitcoin, en vilkårsløs blokkjede som kombinerer sin teknologi med grønn innovasjon. Blokkjeden ble lansert som et energieffektivt alternativ til bitcoin i 2017, og er en av protokollene man bør følge med på dersom man er interessert i å investere i bærekraftstiltak. Bitgreen tilbyr en enkel løsning for investorer for finansiering, opprettelse og kjøp av transparente karbonkreditter av høy kvalitet, som er viktige for beskyttelse av naturen og reduksjon av karbondioksid i atmosfæren.11

I likhet med bitcoin har også bitgreen en fast forsyning på 21 millioner tokens. Den er både rask og energieffektiv takket være dens PoS, som erstattet bitcoins energikrevende proof-of-work-algoritme. PoS-algoritmen sies å ha satt energiforbruket til 0,06 % (25,7 millioner kWh) av bitcoins nåværende forbruk.12

Den har en masternode-konsensus, eller en «grønn protokoll», som gjør at protokollen kan bruke InstantSend-funksjonen som overfører valuta i rask hastighet. Den har også en PrivateSend-funksjon som sender privat transaksjonsvaluta. Disse masternodene kan også gi en inntekt for passive investorer.12

Bitgreen har uttalt at de har som mål å samle 1 billion amerikanske dollar til bærekraftsprosjekter de neste ti årene. Dette inkluderer fornybar energi, bevaring av regnskogen og forbedring av samfunnet. Investeringsplattformen deres tilbyr den første blokkjedemarkedsplassen for kjøp av digitale grønne obligasjoner.11

Kryptovalutaen tilbys ikke på plattformen vår for øyeblikket.

Blokkjede: «Proof of work» versus «Proof of stake»

PoW er en svært energikrevende prosess. Det er den originale konsensusmekanismen som brukes av kryptovalutaer som bitcoin og ether 1.0. Etter hvert som blokkjedeteknologi utviklet seg og kravene til skalerbarhet økte, ble bruken av PoW arbeidskrevende, noe som resulterte i gebyrøkninger. Løsningen var å erstatte den med PoS blant nyere protokoller som ether 2.0 og Cardano, noe som reduserte transaksjonsgebyrene kraftig.13

Ethereum-saken

Etter år med forskning og utvikling kunngjorde Ethereum (ETH), en av de tidlige pionerene til PoW, nylig at de har begynt overgangen til PoS med ETH 2.0. Årsakene til byttet var at PoS er sikrere og mindre energikrevende sammenlignet med PoW-beregninger. På grunn av det lave energibehovet kreves det mindre ETH-utslipp for å stimulere til deltakelse.14

PoS er også best egnet for plattform-skalerbarhet etterhvert som kryptovalutaer øker i popularitet. Ethereum har uttalt at de benytter seg av denne mer komplekse PoS-mekanismen for å oppnå distribuert konsensus. Med PoW måtte utvinnere bevise at de hadde risikert kapital ved å bruke energi. Med PoS eier derimot validatorer eksplisitt kapital i form av Ether i en Ethereum smart kontrakt.14

Staked ether brukes som sikkerhet og kan ødelegges hvis validatorene blir funnet å være uærlige eller selvtilfredse. For å delta som en validator må individuelle brukere sette inn 32 ETH i deponeringskontrakten, og kjøre tre separate stykker programvare som inkluderer en utførelses- og konsensusklient samt en validator.14

Dette gir validatorer ansvaret for å kontrollere at nye transaksjonsbatcher i nettverket er gyldige.

Hos oss kan du trade på kryptovaluta som ether med CFDer («contracts for difference»), som lar deg spekulere på kryptovalutaens prisbevegelser uten å måtte ta direkte eierskap av den underliggende kryptovalutaen. CFDer er girede produkter, så du tar en posisjon på ether ved å betale en brøkdel av underliggende aktivums fullstendige verdi. Denne summen er også kjent som marginen.

Når du trader med giring vil potensiell gevinst forstørres dersom markedet beveger seg i din favør, og eventuelle tap øker om markedet snur seg mot deg. Du bør alltid sørge for å ta steg for å håndtere egen risiko når du trader med girede derivater. Hos oss kan du trade på over 17 000 markeder på giring via plattformen vår på nett, mobil eller MetaTrader 4.

Overkonsumering: bærekraftig trading av bitcoin

Bitcoin, verdens største kryptovaluta, bruker 707 kilowattimer energi per transaksjon – 11 ganger mer enn ether. Energiforbruket er beregnet til 127 terawattimer per år, som er mer enn Norges årlige strømforbruk.15

Siden starten har bitcoins tillitsminimerende konsensus blitt muliggjort av PoW-algoritmen, som bruker mye energi som hovedsakelig kommer fra fossilt brensel. Bitcoin Energy Consumption Index ble opprettet for å gi et innblikk i blokkjedeteknologiens strømforbruk. Hensikten med indeksen var også å øke bevisstheten om PoW-algoritmens uholdbarhet.

Bitcoins årlige energiforbruk over en periode på 5 år

Bitcoin ble grunnlagt av en mystisk person med pseudonymet Satoshi Nakamoto, som representerte gruppen av kodere som antas å ha publisert en hvitbok om bitcoin 31. oktober 2008.16

Bitcoin-trading uten innvirkning

Hos oss kan du trade på bitcoin med CFDer, noe som lar deg spekulere på bitcoins prisbevegelser uten å måtte ta direkte eierskap av underliggende mynter. Dette betyr at du ikke deltar i aktiviteter som har en negativ innvirkning på miljøet når du trader på bitcoin, slik tilfellet ville vært dersom du utvinner kryptovalutaen.

Oppsummering av de beste alternativene innen grønn kryptovaluta

 • Gjennom årene har tradisjonelle investeringer funnet en måte å bli mer miljøvennlig på, og kryptovalutaer har siden fulgt etter og blitt grønne ved å redusere energiforbruket
 • Hensikten med grønne kryptoer er å redusere mengden karbondioksid som slippes ut per transaksjon i blokkjedeteknologier
 • Grønne kryptovalutaer er en måte å motivere investorer til å investere kapitalen sin i miljøvennlige kryptohandelsporteføljer
 • Grønne kryptovalutaer har byttet fra høyenergikrevende «Proof of work» (PoW) algoritmer til de mer energieffektive «Proof of stake» (PoS)
 • Hos oss kan du trade på kryptovalutaer via crypto 10-indeksen og få markedseksponering mot ti populære kryptovalutaer

Fotnoter
1 Coinbase, 2022
2 Listen ble oppdatert 24. august 2022.
3 Cardano, 2022
4 Nasdaq, 2021
5 Saur Energy International, 2022
6 Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), 2022
7 Bloomberg, 2022
8 CryptoVantage, 2022
9 Business Insider, 2022
10 SolarCoin, 2022
11 Bitgreen, 2022
12 MyCointainer, 2022
13 Coinbase, 2022
14 Ethereum, 2022
15 Forbes Advisor, 2022
16 Satoshi Nakamoto Institute, 2008

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Utforsk kryptovalutamarkedene med våre kostnadsfrie kurs

Lær mer om hvordan kryptovaluta fungerer – og oppdag en rekke markeder å trade på – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for kryptovaluta i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade på kryptovalutaer?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto.

 • Handle på 11 populære kryptovalutaer og kryss
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Trade uten behov for å eie kryptovaluta

Inspirert til å trade?

Praktiser den nye kunnskapen din. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.