CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Rollover definisjon

Hva er en rollover?

Rollover er prosessen med å holde en posisjon åpen utover utløpsdatoen. Begrepet brukes ofte i forbindelse med valuta for å forklare den mulige renten som kan opptjenes eller som påløper for å holde en posisjon over natten. Men rollover har en rekke forskjellige betydninger innen finans.

Les mer om valutatrading

Oppdag hva valuta er og hvordan den fungerer.

Hva er rollover i finans?

I finans viser begrepet rollover til prosessen med å forlenge forfallsdatoen på et lån. Det påløper vanligvis et ekstra gebyr. Den forlengede forfallsdatoen på lånet fører sannsynligvis til en økning i lånekostnadene som betyr at lånet dermed blir dyrere å nedbetale når den nye forfallsdatoen kommer.

For finansielle instrumenter som futures, kan en trader rulle over utløpsdatoen på kontrakten for å utsette leveringen av aktiva til neste måned – som oftest når de ikke ønsker å ta imot det fysiske aktivum selv. Dette gjøres for å unngå å pådra seg de tilknyttede kostnadene og forpliktelsene ved å gjøre opp futureskontrakten.

Hva er rollover i valutahandel?

Rollover innen valutahandel er renten som er opptjent eller betalt for å holde en valuta-posisjon over natten. Det er en mulighet for tradere til enten å oppnå gevinst, eller pådra seg et tap, avhengig av deres forståelse for dette. I eksempelet nedenfor blir det forklart hvordan traders tjener penger på en rollover.

Eksempel på en rollover

For å beregne opptjent rente, eller rente som må betales, brukes rollover-satsen. Dette er rentesatsdifferansen mellom de to valutaene i et valutakryss.

I dette eksemplet brukes valutakrysset EUR/USD, hvor EUR er basisvalutaen og USD er motvalutaen – dette betyr at du vil kjøpe euro og selge amerikanske dollar.

Hvis EUR har en rentesats på 3 % mens USD har en rentesats på 1 %, krediteres du med rentesatsdifferansen på 2 % i året (på en trade uten giring). Hvis USD derimot hadde hatt en høyere rentesats, ville du blitt debitert med rentesatsdifferansen.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.