CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

VWAP definisjon

Hva er VWAP?

VWAP er forkortelsen for volumvektet gjennomsnittspris, som er et teknisk analyseverktøy som viser forholdet mellom et aktivums pris og dets totale tradingvolum. Det gir tradere og investorer et mål på gjennomsnittsprisen som en aksje trades til over en gitt tidsperiode.

VWAP benyttes ofte som en referanse av investorer som ønsker å være mer passive i markedet, vanligvis pensjonsmidler og verdipapirfond, og av tradere som ønsker å finne ut om en aksje er kjøpt eller solgt til en god pris.

VWAP beregnes ved bruk av følgende formel:

VWAP = ∑ (mengden aktivum som kjøpes x prisen til aktivumet) / det totale antallet aksjer som kjøpes den samme dagen

VWAP beregnes vanligvis ved å bruke alle ordrene på en gitt tradingdag, men den kan også brukes til å se på flere tidsrammer.

VWAP-forholdet presenteres deretter som en linje i et diagram. Det har blitt sammenlignet med et glidende gjennomsnitt, ved at når prisen er over VWAP-linjen, regnes markedet som å være i en oppadgående trend, og når prisen ligger under VWAP, er markedet i en nedadgående trend.

Oppdag vårt utvalg av verktøy for teknisk analyse

Les mer om vår online tradingplattform, inkludert våre interaktive diagrampakker.

Fordeler og ulemper ved VWAP

Fordeler ved VWAP

VWAP-forhold brukes i algoritmisk trading for å hjelpe tradere og investorer til å bestemme den beste prisen for å kjøpe eller selge, i tråd med markedsvolumet. Ved å sikre høy likviditet, kan tradere vanligvis forvente lavere transaksjonskostnader og best mulig execution.

VWAP er spesielt nyttig når du trader store antall aksjer. Forsøk på å kjøpe et stort volum av én enkelt aksje på markedet kan gi en kunstig prisøkning. Ved å bruke VWAP kan tradere sikre at de ikke skaper overinflasjon på tradingvolumet for aktivumet de vil kjøpe.

Ulemper ved VWAP

Det er noen problemer forbundet med å bruke VWAP-forholdet. De fleste problemene stammer fra det faktum at en VWAP er en kulminativ indikator, noe som betyr at den er avhengig av en stor mengde datapunkter som kun vil øke i antall i løpet av dagen. Å ha et så stort datasett kan forårsake forsinkelser i VWAP-linjen, på lignende måte som å flytte glidende gjennomsnitt. Derfor bruker de fleste tradere og investorer bare tidsrammer på ett og fem minutter.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.