Valutahandel – definisjon

Begrepet valutahandel har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi valutahandel innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

Med valutahandel menes deltakelse i valutamarkedet som skjer med det formål å spekulere og forsøke å oppnå en gevinst. Det kalles også valutatrading, FX-trading eller forex-trading.

Valutahandel foregår alltid «over the counter» eller OTC. Det betyr at handelen er desentralisert og ikke foregår via børser. Valutahandler håndteres i stedet elektronisk av et globalt nettverk av banker og er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Av denne grunn blir valutakurser alltid oppgitt i form av valutapar som består av motvalutaen (dvs. valutaen som selges) og basisvalutaen (dvs. valutaen som kjøpes). Noen av de viktigste valutaparene er EUR/USD, USD/JPY og GBP/USD.

Valutakursbevegelser måles også i pips (punkter), som vanligvis representerer en ensifret bevegelse på kursens fjerde desimalplass, eller 0,0001. Valutaer med lav verdi, som yen, utgjør et unntak fra denne regelen. For slike valutaer representerer den andre desimalplassen en bevegelse på ett punkt.

Ettersom valutakursene svinger, håper valutatradere å oppnå gevinst. Bevegelser i valutakursene forårsakes av en lang rekke faktorer, men kursene gjenspeiler gjerne tilstanden i det aktuelle landets økonomi.

Hos IG

Vil tilbyr handel med valutaderivater i form av CFD-trading. Dermed kan du spekulere i valutamarkedet uten å måtte handle valuta via en megler eller bank. Med vår valuta-DMA får du kurser direkte fra store banker og valutatilbydere slik at du kan trade «over the counter» basert på kursinformasjon fra flere kilder.

Les mer om valuta i tradingskolen

Få en innføring i valuta og les mer om valutatrading hos IG.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.