CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

P/E ratio definisjon

Hva er pris-til-fortjeneste-ratio?

Pris-til-fortjeneste-ratio, eller kortversjonen P/E-ratio, er en metode for å måle en bedrifts verdi. P/E-ratioen beregnes ved å dele bedriftens markedsverdi per aksje på resultat pr. aksje (EPS).

En høy P/E-ratio antyder at investorene forventer et høyt fortjenestenivå i fremtiden, og at veksten vil være sterk. En lav P/E-ratio kan bety at bedriften er undervurdert, eller at nåværende fortjeneste overgår tidligere trender.

Hvorfor beregner investorer en bedrifts P/E-ratio?

Investorer beregner en bedrifts P/E-ratio for å kunne sammenligne verdien av en aksje i en sektor med en annen. Pris-til-fortjeneste-ratioen kan også bli brukt som veiledning for å bestemme om en bedrift er over- eller undervurdert i forhold til dets historiske gjennomsnittet.

Noen ganger vil traders og investorer også beregne en trailing P/E-ratio ved å bruke gjennomsnittlig fortjeneste fra de fire foregående kvartalene for å se på historisk ytelse, eller en framtidig P/E-ratio ved å bruke analytikeres gjennomsnittlige forventning til fortjeneste for de påfølgende fire kvartaler.

Fordeler og ulemper ved å bruke pris-til-fortjeneste-ratio

Fordeler ved å bruke P/E-ratio

Investorer kan avgjøre om aksjer er over- eller undervurdert, og bestemme hvilke aksjer som skal kjøpes. For bedriften selv, er P/E-ratio en nyttig indikator på hvor stor tillit investorer har til virksomheten.

Ulemper ved å bruke P/E-ratio

Det har sine begrensinger å bruke P/E-ratio for å måle en bedrifts aksjeverdi og dette bør derfor ikke brukes som den eneste indikatoren på en bedrifts verdi. En pris-til-fortjeneste-ratio betyr ikke mye før du sammenligner den med resten av aksjene i samme sektor, eller med andre bedrifter som er notert på den samme indeksen.

Eksempel på P/E-ratio

La oss si at du er interessert i å kjøpe aksjer i bedrift ABC. For tiden trades disse for 100 $ per aksje. Hvis bedriften for tiden har en fortjeneste per aksje på 8 $, gir dette en P/E-ratio på 12,5 (100 $/8 $). Du må altså investere 12,5 $ for å få en gevinst på 1 $.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.