P/E ratio – definisjon

P/E ratio er en viktig indikator som brukes til å vurdere den relative verdien til en aksje (eller iblant også en indeks eller bransje). Den beregnes ved å dele aksjekursen på fortjenesten per aksje.

P/E ratio omtales også ofte som P/E-forholdstallet eller som bare P/E.

Bruk av P/E ratios

Hvis Lloyds Banking Group-aksjens kurs er 100 p, og selskapet har en fortjeneste per aksje på 0,04 £, betyr det at aksjens P/E ratio er 25 (100/4=25).

Ved å dele et selskaps gjeldende aksjekurs på fortjenesten per aksje kan tradere vurdere nivået en aksje handles til, sett i forhold til selskapets fortjeneste. Hvis et selskap har en høy P/E ratio, vil de som kjøper aksjer i dette selskapet som oftest ha en forventning om at fortjenesten vil øke i fremtiden og dermed rettferdiggjøre aksjens verdsetting. En høy P/E ratio kan også indikere at selskapet for tiden er for høyt verdsatt.

Typer av P/E ratio

P/E ratios blir vanligvis beregnet basert på fortjenesten per aksje over en 12 måneders periode. Det er imidlertid også mulig å bruke forventede fortjenester til å beregne en forventet fremtidig P/E ratio. Mange analytikere vil også beregne en normalisert P/E ratio ved å ta utgangspunkt i et selskaps normaliserte fortjeneste.

Forskjellige bransjer vil ha forskjellige gjennomsnittlige P/E ratios, så definisjonen av en høy P/E ratio varierer fra et aktivum til et annet. Vekstselskaper vil som regel handles med høyere P/E ratios enn etablerte blue chip-aksjer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.