Put-opsjon – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Put-opsjoner er en type opsjon som gir kjøperen en rett – men ingen forpliktelse – til å selge et aktivum til en bestemt pris innen opsjonens utløp.

De skiller seg fra call-opsjoner, som gir kjøperen en rett (men igjen ingen forpliktelse) til å kjøpe et aktivum til en bestemt pris innen opsjonens utløp.

I likhet med call-opsjoner fastsetter put-opsjoner i utgangspunktet mengden av aktivumet som skal handles, samt strike-prisen (prisen aktivumet kan selges til) og utløpet (lengden på tidsrommet der opsjonen vil være tilgjengelig).

Slik fungerer put-opsjoner

Kjøperen av en put-opsjon betaler en premie til utstederen (begrepet som bukes om selgeren) for å kjøpe opsjonen. Hvis kjøperen ikke utøver opsjonen ved å selge aktivumet før opsjonens utløp, blir den kansellert, og utstederen tar da premien som gevinst.

Utstederen av en call-opsjon har en forventning om at aktivumet han har avtalt å selge, ikke vil falle lavere enn strike-prisen. Kjøperen har den motsatte forventningen.

Les mer om opsjoner

Finn ut mer om opsjoner og opsjonshandel hos IG.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com