CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Put-opsjon definisjon

Hva er en put-opsjon?

En put-opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å selge et aktivum til en bestemt kurs, til en bestemt utløpsdato. Verdien av en put-opsjon øker hvis markedskursen til aktivumet svekkes.

Selgeren, også kjent som utstederen, har plikt til å kjøpe det underliggende aktivumet til avtalt pris,- kjent som strike-prisen – dersom opsjonens execution skjer av kjøperen, også kjent som innehaveren. Utstederen blir betalt en premie for å akseptere den tilknyttede risikoen ved å ta på seg kjøpsplikten.

Lær hvordan du kan trade opsjoner

Les mer om opsjonshandel og kom i gang med tradingen.

Eksempel på put-opsjon

La oss si at du trodde at aksjekursen på selskapet ABC skulle falle fra sin nåværende pris på 30 £, så du bestemmer deg for å åpne en put-opsjon med en strike-pris på 25 £. For aksjeopsjoner er hver kontrakt verdt tilsvarende 100 aksjer, men priskvoteringen er vanligvis oppført for én aksje.

Ved handling av opsjoner skal det alltid betales en premie. Hvis premien til denne opsjonen var 2,50 £ per aksje, vil den totale premien din være omtrent 250 £.

Hvis kursen på ABC-aksjer falt, til en markedskurs på 20 £, kunne du brukt din rett til å selge aksjen for avtalt strike-pris på 25 £ for en aksje.

For å beregne gevinsten trekker du markedskursen fra strike-prisen, noe som gir deg et overskudd på 5 £ per aksje. Siden put-opsjoner blir levert i kontrakter på 100 aksjer, multipliserer du aksjeoverskuddet på 5 £ med 100, noe som gir en bruttofortjeneste på 500 £. Etter at premien på 250 £ er trukket fra vil du sitte igjen med et nettooverskudd på 250 £.

Hvis markedet imidlertid hadde beveget seg mot deg kan du la opsjonen utløpe, og ditt maksimale tap ville være kostnaden for premien på 250 £.

Fordeler og ulemper ved put-opsjoner

Fordeler ved put-opsjoner

Put-opsjoner lar deg satse mot markedet, fordi i stedet for å bli eier av et aktivum, spekulerer du på kursbevegelsen til aktiumet. Siden de kan brukes til å shorte markedet, kan du bruke put-opsjoner for å hedge mot andre aktive posisjoner i tilfelle en av dem faller i verdi.

En stor fordel ved put-opsjoner er at tapet ditt ikke kan bli større en premien du betalte da du åpnet posisjonen.

Ulemper ved put-opsjoner

Opsjoner er utsatt for tidsforfall, noe som betyr at verdien av en opsjonskontrakt reduseres etter hvert som den nærmer seg utløpsdatoen.

Put-opsjoner, og opsjoner generelt, er veldig kompliserte og kan være kostbare for traders som er nybegynnere og som ikke er klar over risikoen. Derfor er det viktig for traders å ha en risikohåndtering-strategi på plass før de starter å trade.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.