Put-opsjon – definisjon

Put-opsjoner er en type opsjon som gir kjøperen en rett – men ingen forpliktelse – til å selge et aktivum til en bestemt pris innen opsjonens utløp.

De skiller seg fra call-opsjoner, som gir kjøperen en rett (men igjen ingen forpliktelse) til å kjøpe et aktivum til en bestemt pris innen opsjonens utløp.

I likhet med call-opsjoner fastsetter put-opsjoner i utgangspunktet mengden av aktivumet som skal handles, samt strike-prisen (prisen aktivumet kan selges til) og utløpet (lengden på tidsrommet der opsjonen vil være tilgjengelig).

Slik fungerer put-opsjoner

Kjøperen av en put-opsjon betaler en premie til utstederen (begrepet som bukes om selgeren) for å kjøpe opsjonen. Hvis kjøperen ikke utøver opsjonen ved å selge aktivumet før opsjonens utløp, blir den kansellert, og utstederen tar da premien som gevinst.

Utstederen av en call-opsjon har en forventning om at aktivumet han har avtalt å selge, ikke vil falle lavere enn strike-prisen. Kjøperen har den motsatte forventningen.

Hos IG

Vennligst merk at aksje-opsjoner kun tilbys til profesjonelle kunder. Du vil måtte bekrefte at du møter kravene før du kan trade dem.

Les mer om opsjoner

Finn ut mer om opsjoner og opsjonshandel hos IG.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.