Husk at CFD er et giret produkt. Å handle med CFDer kan føre til tap som overstiger din opprinnelige investering og passer ikke for alle. Vær sikker på at du har forstått hvilken risiko det innebærer.

Hva er produktinformasjonen til obligasjoner?

 • Spot
 • Futures
 • Utløpsdetaljer
 • Merknader

Informasjonstabell for obligasjoner

Kontrakt

Verdi per kontrakt (per indekspunkt)

Kontraktspread[2]

Begrenset risiko premium

Marginkrav (per kontrakt)

German Bund €10 2 5 0.5%
German Bobl €10 2 3 0.75%
German Buxl €10 2 3 1.50%
German Schatz €10 1 4 0.25%
OAT French Government Bond €10 4 4 1%
Long-term BTP €10 4 N/A 1%
Long Gilt £10 2 3 0.5%
Treasury Bond Decimalised $10 4 8 0.5%
10-Year T-Note Decimalised $10 4 8 0.5%
5-Year T-Note Decimalised $10 2 8 0.5%
2-Year T-Note Decimalised $10 2 8 0.3%
US Dollar Basket $10 5 10 0.5%
 

Kontrakt og åpningstid
(local time)

Verdi per kontrakt
(per indekspunkt)

Kontraktspread [2]

Begrenset risiko
premium

Marginkrav
(per kontrakt)

German Bobl
Frankfurt
08.01-22.00
€10 2* 3 0.75%
German Bund
Frankfurt
08.01-22.00
€10 2* 5 0.5%
German Buxl
Frankfurt
08.01-22.00
€10 2* 3 1.5%
German Schatz
Frankfurt
08.01-22.00
€10 1* 4 0.25%
OAT French Government Bond
Frankfurt
08.00-19.00
€10 4* 4 1%
Long-term BTP Italian Government Bond
Frankfurt
08.00-19.00
€10 4* N/A 1%
Japanese Government Bond
Tokyo
08.45-11.00
12.30-15.00
15.30-18.10
19.30-03.00
JPY10,000 8* 4 0.75%
Long-term Gilt
London
08.00-18.00
£10 2* 3 0.5%
Short-term Gilt (2-year)
London
08.00-18.00
£10 2* 3 0.5%

Ultra Treasury Bond (Decimalised)

Chicago

18.30-17.00

$10 4 8 0.5%
Treasury Bond (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
$10 4 8 0.5%
2-yr T-Note (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
 
$10 2 8 0.30%
5-yr T-Note (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
$10 2 8 0.5%
10-yr T-Note (Decimalised)
Chicago
18.30-17.00
$10 4 8 0.5%
 

Markedsnavn

Kontraktmåned

Siste tradingdag (3)

German BOBL Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
German Bund Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
German BUXL Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
German Schatz Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
OAT French Government Bond Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
Long-term BTP Italian Government Bond Mar, Jun, Sep, Des Tredje virkedag før den 10. i måneden
Japanese Government Bond Mar, Jun, Sep, Des Vanligvis sjette Tokyo virkedag før 20. kalenderdag i måneden kl. 15:00 JST
Long-term Gilt Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
Short-term Gilt
(2-year)
Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
Ultra Treasury Bond (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
Treasury Bond (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
2-yr T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
5-yr T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned
10-yr T-Note (Decimalised) Mar, Jun, Sep, Des Tredje siste handelsdag forrige måned

 

Alle instrumentene beskrevet på denne siden er Contracts for Difference (CFD). Våre obligasjoner gir deg eksponering mot endringer til obligasjonskurser, men de gjøres opp kontant og kan ikke resultere i levering av råvarer eller instrumenter.

1. Du vil bli belastet for en premie for riskobegrensning på transaksjoner med begrenset risiko. 

2. a)  CFDer på obligasjonfutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig. 

3. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper automatisk på følgende grunnlag: 

 • T-Bond og T-Note er basert på den offisielle sluttkursen på Treasury Bond futures kontrakter på CBOT, konvertert til desimaltall, og deretter rundet av til nærmeste 1/100 av et poeng.
 • Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT French Government Bond og Long-term BTP Italian Government Bond baseres på endelig sluttkurs på den relevante futureskontrakten, som bestemt av Eurex kl. 17:15 (CET) på siste handelsdag.
 • Short-term Gilt (2-year) baseres på offisiell sluttkurs på LIFFE Short Gilt futureskontrakt den tredje siste virkedagen i foregående måned.
 • Long Gilt basert på offisiell sluttkurs på LIFFE Long Gilt futureskontrakt på den tredje siste virkedagen i foregående måned.
 • Japanese Government Bond basert på sluttkursen på 10-års mini JGB futures, som rapportert av SGX på siste handelsdag.
 • 10yr Canadian Government Bond baseres på den offisielle sluttkursen på Canadian 10yr Government Bond future, som rapportert av Montreal Exchange.
 • 3-month Canadian Bankers' Acceptance Future basert på den offisielle sluttkursen på Canadian Bankers’ Acceptance Future, som rapportert av Montreal Exchange.

4. I de fleste tilfeller har du muligheten, til enhver tid før din posisjon har utløpt, å forespørre at posisjonens forfallsdato blir flyttet fremover i tid (også kjent som “rollover”). Dette innebærer å stenge din gamle posisjon, for så å åpne en ny med fremskutt forfallsdato. Vanligvis førsøker vi å kontakte deg i tidsrommet før posisjonens forfallsdato, og tilbyr deg muligheten til å rullere posisjonen. Vi kan imidlertid ikke påta oss å gjøre dette for hver posisjon, og det er fortsatt kundens ansvar å gi instruks om en eventuell rullering før forfallsdato.

5. Kurskvoteringen for Decimalised Treasury Bonds er presentert i hundredeler av ett helt Treasury Bond poeng. Kontrakter vil fastsettes til det nærmeste 1/100 av ett punkt, basert på den relevante kursen rapportert av CBOT, konvertert til desimalform.

6. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil din gevinst eller tap bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi automatisk konvertere alle positive og negative saldo du har i en annen valuta tilbake til basevaluta på daglig basis. Du kan endre dette enten ved å ringe oss eller via vår handelsplatform.

7. Marginkravet er representert av en prosentandel av den helhetlige posisjonens verdi, og kan variere med hva slags konto du har. Hvis to verdier vises, gjelder den første for Trader Accounts og den andre for Select Accounts. Du kan finne den gjeldende nivåbaserte marginen under 'Info' for hvert instrument i handelsplatformen. Vær oppmerksom på at høyere marginer kan kreves for store posisjoner. Se vår infoside om marginer for mer informasjon.

8. Finansieringskostnaden for å holde posisjoner i obligasjoner åpne over natten baseres på kostnadens cost of carry inklusiv en administrasjonsavgift på 2,5 % per år.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.