Markedsdata – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Innen investering viser markedsdata til dataene som rapporteres om forskjellige aktiva og finansielle instrumenter av tradingselskaper og børser.

Tradere bruker markedsdata til å vurdere ulike aktivaers verdi og utvikle strategier for hvordan de best kan oppnå gevinst. Markedsdataene består vanligvis av prisen på et finansielt instrument samt handelsvolumet.

Sanntidsoppdaterte markedsdata gjør det mulig for tradere å ta informerte beslutninger til rett tid, mens historiske data er viktig i forbindelse med planlegging av fremtidige handler. Når det gjelder aksjer, kan markedsdataene også inkludere fundamentale forhold for å gi et mer presist bilde av en bestemt aksje.

Les mer on analyser

Se sanntidsoppdaterte markedsdata på plattformen vår.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com