CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

EDSP definisjon

Hva er EDSP?

EDSP står for «exchange delivery settlement price» og referer til prisen der et børshandlet derivatinstrument blir oppgjort. Børsene bruker EDSP til å beregne beløpet som hver part skylder til en opsjon eller en futureskontrakt på tidspunktet for kontraktens utløp.

Lær hvordan du kan trade opsjoner

Les mer om opsjonshandel og kom i gang med tradingen.

Børser bruker EDSP til å beregne differansen mellom et derivats omsatte kurs, og kursen ved tidspunktet for utløp. Forskjellen mellom disse to summene viser i hvilken grad en åpen posisjon er in-the-money, eller out-of-the-money.

Dersom EDSP er over kontraktens kurs når den utløper, er kjøperen in-the-money og selgeren out-of-the-money. Hvis EDSPen er under kontraktens kurs når den utløper, er tilfellet motsatt: selgeren vil være in-the-money og kjøperen vil være out-of-the-money.

Eksempler på EDSP

EDSP beregnes på forskjellige måter, avhengig av børsen.

For eksempel, London-børsen (LSE) oppnår EDSP av FTSE 100 gjennom en intradagsauksjon, som holdes den tredje fredagen i hver måned. Auksjonen starter 10:10 (britisk tid), for hvert verdipapir.

Auksjonens viktigste formål er å konsentrere likviditet i de respektive verdipapirene, og opprette en kurs for LSE-derivatmarkedets utløpende futures og opsjonskontrakter.

I stedet for å holde en auksjon, beregner andre børser EDSP ved å ta gjennomsnittet av et derivats omsatte kurs over en viss tidsperiode.

For eksempel beregner Chicago Mercantile Exchange (CME) EDSP til EUR/USD-futures ved å ta valutakurser fra 16 ledende banker. Deretter forkaster de tre de øverste og tre nederste settene med tall, og beregner gjennomsnittet fra resten av valutakursene, som blir EDSP.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Her tilbyr vi en rekke interaktive kurs og webinar.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.