CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er marginkrav?

Trading med marginkrav gir deg full eksponering til et marked med en liten andel av kapitalen du normalt ville trengt. Marginkravet er det beløpet du behøver for å åpne en posisjon, definert av marginsatsen. La oss si at du kjøper aksjer til 1 000 £ gjennom en tradisjonell megler. Her måtte du betalt hele summen på forhånd for å eie aksjene (pluss meglergebyrer). Siden CFDer er produkter med giring behøver du ikke å betale den totale verdien av eksponeringen for å trade. For å åpne en posisjon behøver du bare å sette inn en brøkdel av den totale eksponeringen.

Det finnes to typer marginkrav man må ta hensyn til:

Opprinnelig marginkrav

Det opprinnelige marginkravet er det beløpet du trenger for å åpne en posisjon. Dette blir noen ganger kalt innskuddsmargin eller bare innskuddet.

Vedlikeholdsmarginkrav

Vedlikeholdsmarginkravet, også kjent som variasjonsmargin, er ekstra beløp vi kan måtte kreve fra deg dersom posisjonen din beveger seg i din disfavør. Formålet er å sikre at du har tilstrekkelig med midler på kontoen din til å finansiere den nåværende verdien på posisjonene til alle tider og dekke alle løpende tap.

Noe å huske på:

  • Du burde forsikre deg om at du har nok midler på kontoen din for å dekke både marginkrav og tap. Hvis du ikke har nok midler kan du bli puttet på en margin call.
  • Marginkrav på CFD-kontoer er uavhengig av hverandre: midler på en konto kan ikke dekke et marginkrav eller tap på en annen konto.
  • Du kan begrense dine potensielle tap og redusere marginkrav ved bruk av forskjellige stop-ordrer (kun tilgjengelig for nivå én).