Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er margin call?

«Margin call» angir tidspunktet når det investerte beløpet på din konto – totalbeløpet du har satt inn pluss eller minus eventuell fortjeneste eller tap – faller under marginkravet som gjelder i ditt tilfelle. Begge tall er angitt øverst på IG-plattformen.

På dette tidspunktet risikerer du at posisjonene lukkes automatisk for å redusere marginkravet på din konto.

Du kan rette opp denne situasjonen på én av to måter: enten sette inn nok midler til å øke ditt investerte beløp utover marginkravet eller lukke posisjoner for å redusere det. Ta kontakt med vårt supportteam på telefon: 22 400 240, hvis du trenger mer råd og flere opplysninger om hva du kan gjøre.

Når vil posisjonene mine bli lukket?

Tradingkontoer vil utløses for lukking av posisjoner dersom kapitalen synker til under 50 % av marginkravet.

For profesjonelle kontoer er det vanligvis fire scenarier der posisjonene dine vil bli lukket automatisk. Vi kan derimot ikke alltid ta i bruk denne beskyttelsen og du burde ikke gå ut i fra at vi gjør det.

  • Hvis kapitalen din synker til under 50 % av marginkravet ditt
  • Hvis du er på margin call uavbrutt i ett døgn
  • Hvis du er på margin call i perioder med økt volatilitet eller perioder der vi forventer økt volatilitet
  • Hvis du er på margin call når helgen begynner. Vi forsøker å unngå at kontoer er på margin call når helgen begynner. Dersom kapitalen din er lavere enn 100 % av marginkravet ditt øker risikoen for at posisjonene dine lukkes om det er fredags kveld.

Marginkravene våre kan komme til å endres. Dersom marginkravene for en eller flere av posisjonene dine øker kan det hende at din aktuelle kapital ikke er tilstrekkelig for å holde posisjonene åpne.

Helt til slutt, hvis du er en profesjonell kunde, er det viktig å huske at vi når som helst kan lukke posisjonene dine dersom du er på margin call. Det er ditt ansvar å sørge for at du har tilstrekkelig med penger på kontoen din for å takle hele marginkravet for dine åpne posisjoner.

Vil jeg bli informert?

Før vi begynner å lukke posisjoner automatisk vil vi prøve å kontakte deg for å informere deg om at kontoen din er i margin call i to tilfeller:

Når investert beløp faller til under... Vil vi prøve å...
99 % av marginen Sende deg et e-postvarsel
75 % av marginen Sende deg andre e-postvarsel*
50 % av marginen Begynne å lukke posisjoner automatisk

*Dersom ditt kapital går under 75 % flere ganger i løpet av ett enkelt margin call, vil vi ikke sende deg flere varsler.

Det er derimot viktig å være klar over at markedene utvikler seg raskt, og det er derfor mulig at vi IKKE klarer å kontakte deg før posisjonene dine lukkes. Hvis ditt investerte beløp for eksempel faller fra over 100 % til under 50 % av marginen på under fem sekunder, vil vi ikke kunne kontakte deg.

Før vi begynner å lukke posisjoner automatisk vil vi prøve å kontakte deg for å informere deg om at kontoen din er i margin call i to tilfeller:

Relaterte spørsmål

IG Academy

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.