CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Delta definisjon

Hva er delta innen trading?

Delta er et tiltak som brukes innen trading av opsjoner for å vurdere hvordan kursen på en opsjonskontrakt endres når kursen på underliggende aktiva beveger seg. Det kan også bli referert til som et sikringsforhold eller «hedge ratio».

Delta er representativt for en endring i kursen på en opsjonskontrakt gitt en et-punkts endring i det underliggende aktivumet.

Delta kan enten vises som et negativt eller positivt tall, avhengig av om opsjonen er en put eller en call. Dette skyldes at en put-opsjon vil ha en kurs som beveger seg omvendt av kursen på det underliggende aktivumet – noe som resulterer i en negativ delta – mens en call-opsjon har en kurs som beveger seg i samsvar med kursen på det underliggende aktivumet, og gir en positiv delta.

Lær hvordan du kan trade opsjoner

Les mer om opsjonshandel og kom i gang med tradingen.

Hva er «grekerne»?

Grekerne er forskjellige klassifiseringer av risiko på opsjonsmarkedet. Delta er en av flere grekere – de andre er:

  • Gamma. Dette er hvor mye en opsjons delta beveger seg for hver punktbevegelse i det underliggende markedet
  • Theta. Dette er hvor mye en opsjonskurs synker over tid – ellers kjent som tidsforfall
  • Vega. Dette er hvor mottagelig kursen på en opsjon er for eventuelle volatilitetsendringer i det underliggende aktivumet
  • Rho. Dette er hvor mottakelig kursen for en opsjon er for eventuelle renteendringer

Når bruker traders delta?

Traders bruker delta som en risikoindikator når de trader opsjonskontrakter. Dette er fordi det kan vise om en opsjonskontrakt utløper in-the-money eller out-of-the-money ved å spore kursen på det underliggende i forhold til kursen på selve opsjonskontrakten.

En delta på 1 viser at opsjonen nøyaktig gjenspeiler prisendringene på det underliggende aktivumet, noe som betyr at en økning eller nedgang på 1 $ i det underliggende utgjør en økning eller reduksjon på 1 $ i kursen til opsjonen.

Som et resultat betyr delta på 0,75 på en call-opsjon at en økning på 1 $ i prisen på det underliggende utgjør en økning på 0,75 $ i call-opsjonen.

Alternativt ville -0,25 delta på en put-opsjon bety at prisen på put-opsjonen ville reduseres med 0,25 $ for hver økning på 1 $ i prisen på det underliggende.

Delta-eksempel

La oss anta at du for tiden eier 100 aksjer i selskap XYZ. Du bestemmer deg for å hedge mot ugunstige kursbevegelser i det underliggende markedet ved å ta ut en call-opsjon med delta på -0,50.

Så, en nedgang på 1 $ i aksjekursen til selskap XYZ fører til at prisen på put-opsjonen øker med 0,50 $. Dette er fordi kursen på en put-opsjons delta beveger seg omvendt av kursen på det underliggende aktivumet. Som et resultat, hvis kursen på XYZ falt fra 20 $ per aksje til 19 $ per aksje, ville put-opsjonene være verdt 0,50 $ mer per aksje – og delvis utligne tapet for aksjepostene dine.

Hvis du derimot har en short-posisjon i XYZ, kan du bruke call-opsjoner for å hedge posisjonen din. Hvis du hadde en call-opsjon med delta på 0,50 på XYZ-aksjer, vil en økning på 1 $ i kursen på XYZ-aksjer føre til at call-opsjonen er verdt 0,50 $ mer. La oss si at aksjene til XYZ for tiden trades til 20 $ per aksje. Hvis aksjekursen økte til 21 $ og kostnaden for call-opsjonen var 1 $, vil prisen på call-opsjonen øke med 0,50 $ per aksje.

For å hedge posisjonen fullt ut vil en trader forsøke å nå en delta-nøytral tilstand, der opsjonens kursbevegelser er perfekt balansert i forhold til kursbevegelsene til det underliggende aktivumet. For å oppnå en delta-nøytral trade vil et individ ta flere posisjoner helt til deltaen effektivt speilet kursbevegelsene på det underliggende.

Imidlertid anbefales delta-nøytrale tradingstrategier bare for avanserte traders på grunn av den konstante overvåkningen som kreves for å gjøre strategien effektiv.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.