CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Covered call definisjon

Hva er en covered call?

En covered call er en tradingstrategi for call-opsjoner. Den innebærer å holde en eksisterende long-posisjon på et omsettelig aktivum, og skrive (selge) en call-opsjon mot samme aktiva, med sikte på å øke den samlede gevinsten som en trader vil motta.

Lær hvordan du kan trade opsjoner

Les mer om opsjonshandel og kom i gang med tradingen.

Hvorfor bruker traders covered calls?

En covered call blir tatt i bruk av traders som i bunn og grunn er bullish, men som tror at det underliggende aktivumet kommer til å stige jevnlig, eller stoppe før ett visst prispunkt. Under disse omstendighetene kan traderen tjene på call-posisjoner som er både long og short.

Dette gjør det mulig for traderen å sikre større avkastning enn hva som ville vært mulig ved å holde en long-posisjon alene. Hvis bullish-synspunktet deres er feil, fungerer en short-call som en hedge for å oppveie for noe av tap som kan påløpe dersom aktivumet faller i verdi.

Hvordan fungerer covered calls?

Covered calls fungerer fordi en trader som for tiden holder en long-posisjon på et aktivum, gir opp retten til å selge dette aktivumet for markedsverdien når som helst. Under forpliktelsene av en call-opsjon, må de i stedet selge aktivumet til kjøperen på utløpsdatoen for strike-prisen – så lenge kjøperen utøver sin rett til å kjøpe.

Fra call-selgerens perspektiv ville de bare være bekymret hvis den underliggende aktivakursen stiger til nivåer som er høyere enn strike-prisen, da det på dette tidspunktet kan forventes at kjøperen innløser opsjonen. Hvis selgerne imidlertid allerede er long på det underliggende instrumentet, vil de allerede tjene på det oppadgående markedet.

Kjøpere av calls vil vanligvis utøve sin rett til å kjøpe hvis den underliggende kursen overstiger en forhåndsbestemt strike-pris på eller før en gitt utløpsdato. Hvis den underliggende kursen ikke når dette strike-nivået, vil kjøperen sannsynligvis ikke benytte seg av opsjonen sin, fordi det underliggende aktivumet vil være billigere på det åpne markedet.

Covered call-eksempel

La oss anta at en trader eier 100 aksjer i selskap ABC, som de mener har en sterk sjanse til å generere gevinst på lang sikt. Men på kort sikt forventer de at aksjekursen kommer til å falle – eller ikke øke dramatisk – fra gjeldende kurs på 50 £.

Ut fra dette bestemmer traderen seg for å selge en call-opsjon på samme aksje med en strike-pris på 60 £. De vil tjene en premie ved å selge denne call-opsjonen, men de vil begrense det totale oppside-potensialet for aksjeinvesteringen til 60 £ – eller til en gevinst på 10 £ per aksje.

La oss i dette eksemplet anta at premien for denne call-opsjonen er 100p per aksje. Siden opsjoner alltid trades i kontrakter på 100 aksjer, vil traderen motta en samlet premie på 100 £.

Traderen vil generere et overskudd for alle gevinster opptil en aksjekurs på 60 £, hvoretter eventuelle ytterligere overskudd blir oppveid av påløpte tap på short call-opsjonen. Dette er fordi opsjonen nå er over den uttalte strike, noe som betyr at opsjonen er «in-the-money».

Som et resultat vil den maksimale gevinsten traderen kan oppnå være premien på 100 £, pluss 10 £ i gevinst per aksje. Så deres totale gevinst er på 1 100 £ (for en underliggende aksjekurs på 60 £ eller høyere) fordi de eier 100 aksjer.

Hvis nå aksjekursen stiger til nivåer høyere enn 60 £, vil ikke traderen realisere disse ekstra gevinstene – eller for å være mer nøyaktig, gevinstene i long-posisjonen til ABC blitt utlignet av tap på short-call-posisjonen.

For mindre bevegelser oppover – eller fall i aksjekursen – tjener imidlertid premien oppnådd ved å selge call-posisjonen som en nyttig inntektskilde, enten for å øke fortjenesten eller for å dempe tap.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.