Bull-marked – definisjon

Når et marked, et instrument eller en sektor befinner seg i en oppadgående trend, omtales dette generelt som et bull-marked.

Dette er fordi investorer av bull-typen er dominerende under slike omstendigheter. Hvis markedet derimot er inne i en vedvarende nedadgående trend, omtales dette som et bear-marked ettersom investorer av bear-typen da vil være dominerende. Bull-markeder kjennetegnes som regel av at det hersker bred optimisme og tillit, slik at positive nyheter driver markedet oppover, mens negative nyheter har en tendens til å bli oversett.

Hvordan oppdage bull-markeder?

Bull-markeder kan forekomme i ulike finansielle markeder, inkludert råvare-, aksje-, valuta- og indeksmarkedene. Når et bull-marked opphører, skyldes dette ofte konkrete negative nyheter, som dårlige resultater eller svake økonomiske nøkkeltall, men et skifte i opinionen kan også ofte være utslagsgivende. På grunn av dette kan det være vanskelig å se at et bull-marked er i emning eller i ferd med å opphøre.

Les mer om teknisk analyse

Finn ut mer om hvordan du oppdager omskiftninger i markedene, ved å ta kurset vårt om teknisk analyse.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.