CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Bokført verdi definisjon

Hva er bokført verdi?

Bokført verdi, eller netto bokført verdi, er et begrep som brukes for å beskrive hvor mye en virksomhet eller et aktivum er verdt i henhold til økonomien. For virksomheter er dette den totale verdien av varige driftsmidler minus gjeldsforpliktelser. Og for aktiva er det beløpet som ble betalt for aktivumet fratrukket avskrivninger – som er nedgangen i et aktivums verdi på grunn av markedsforholdene.

Business book value calculation
Asset book value calculation

Forskjellen mellom bokført verdi og markedsverdi

Mens bokført verdi gjenspeiler hva en virksomhet er verdsatt til i henhold til økonomien (regnskapet), er markedsverdien en virksomhets verdi i henhold til finansmarkedene. Markedsverdien beregnes ved å ta nåværende markedspris per aksje og gange med totalt antall utestående aksjer.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan lage en tradingplan og åpne en posisjon.

Eksempel på bokført verdi

For å beregne et selskaps bokførte verdi, bruker du den totale verdien av de varige driftsmidlene og trekker fra gjelden. For eksempel har ABC Limited 320 millioner £ i eiendeler og 190 millioner £ i gjeld. I dette tilfellet er selskapets bokførte verdi 130 millioner £ (320 millioner – 190 millioner £).

For å bestemme bokført verdi per aksje i selskapet, deler du den bokførte verdien på antall aksjer som er i omløp. For eksempel, 130 millioner £ delt på 500 000 aksjer = 260 £.

Hvordan bruker traders og investorer bokført verdi?

Traders og investorer bruker bokført verdi for å kunne sammenligne forskjellige selskaper, og for å finne undervurderte eller overvurderte aksjer. Dette gjøres ved å bruke pris-til-bok (P/B)-forholdet, for å vurderer et selskaps nåværende markedspris mot den bokførte verdien.

For å beregne P/B-forholdet deler du ganske enkelt markedspris per aksje på bokført verdi per aksje. Aksjer blir regnet som undervurderte hvis P/B-forholdet er lavere enn en, og overvurdert hvis det er betydelig mer enn en.

Fordeler og ulemper ved bokført verdi

Fordeler ved bokført verdi

Bruk av bokført verdiberegning kan vise hvor mye en virksomhet eller et aktivum er verdt basert på data, i stedet for på spekulasjoner og meninger. Det er derfor betraktet som et relativt nøyaktig mål på verdien. Noe som betyr at dette kan være nyttig når du prøver å lære mer om et selskap, eller finne aksjer til en rimelig pris.

Ulemper ved bokført verdi

Bokført verdi alene er ikke et endelig mål på verdien. Dette er fordi bokført verdi er ineffektivt ved verdsetting av immaterielle driftsmidler, som for eksempel immaterielle rettigheter. Selskaper som utvikler programvare kan for eksempel være i stand til å utvikle produkter til en relativt lav kostnad, slik at balansen kanskje ikke gjenspeiler den virkelige verdien av aktivumet. Dette kan bety at selskapets aksjer blir tradet til mange ganger den bokførte verdien, men bør likevel ikke betraktes som overvurdert.

Bokført verdi bør derfor brukes som et komparativt tiltak (for å sammenligne aktivum og selskaper med hverandre).

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.