CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Avkastning definisjon

Hva er avkastning?

Avkastning («rate of return» eller ROR på engelsk) er tap eller gevinst av en investering over en tidsperiode, uttrykt som en prosentandel av den opprinnelige finansieringen av investeringen. En positiv avkastning betyr at posisjonen har gevinst, mens en negativ avkastning betyr tap. Du vil få en avkastning på alle investeringer du gjør.

For å regne ut avkastningen til en investering, trekker du fra startverdien på investeringen fra den endelige verdien (husk å inkludere utbytte og renter). Deretter, del dette beløpet på opprinnelige startverdien på investeringen og gang dette beløpet med 100. Det vil gi deg avkastningen i prosent.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan lage en tradingplan og åpne en posisjon.

Avkastning i trading og investering

Avkastningen kan gi traders og investorer viktig informasjon for fremtidige trades og investeringer. Avkastningen brukes ofte for å sammenligne effektiviteten av et antall ulike investeringer mot hverandre. Avkastningen har imidlertid en tendens til å bli brukt for mer langsiktige posisjoner, for å hjelpe investorer med å avgjøre om investeringen er verdt den potensielle gevinsten eller tapet.

Aksje- kontra obligasjonsavkastninger

Beregningene av avkastningen for aksjer og avkastningen for obligasjoner er forskjellige fordi aksjer gir utbytte mens obligasjoner gir renter.

Eksempel på beregning av avkastning for aksjer

La oss si du eier to ABC Limited aksjer, som du kjøpte til 40 $ hver. Det betyr at den opprinnelige investeringen din var verdt 80 $.

I løpet av ett år betaler ABC Limited utbytte på 2 $ per aksje, noe som gir deg 4 $, og aksjekursen går opp til 50 $. Det betyr at din totale investering vil være verdt 104 $ (aksjeverdien pluss utbytte). Deretter må du trekke fra den originale verdien på investeringen (80 $) fra den nye verdien (104 $) og dele denne på 80 $. For å få avkastningen din i prosent må du gange dette nummeret med 100. Det vil gi deg en årlig avkastning på 30 %.

Eksempel på beregning av avkastning for obligasjoner

Hvis du eier en obligasjon på 100 000 $ med en rente på 5 % og som forfaller etter fire år, vil du tjene 5 000 $ hvert år. Hvis du selger obligasjonen for 120 000 $, blir verdiøkningen – eller veksten – av obligasjonen på 20 000 $.

Beregningen av avkastningen er renten pluss verdiøkningen, delt på den opprinnelige obligasjonskursen – uttrykt som en prosentsats. Avkastningen etter ett år er derfor 25 % (5 000 $ pluss 20 000 $, delt på 100 000 $, ganget med 100).

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.