CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Auksjonsmarked definisjon

Hva er et auksjonsmarked?

Et auksjonsmarked er et miljø hvor det legges til rette for konkurranse mellom kjøpere og selgere. I et auksjonsmarked oppgir kjøpere den høyeste prisen de er villige til å betale for et aktivum, mens selgere oppgir den laveste prisen de vil være komfortable med å akseptere.

Lær hvordan du kan trade aksjer

Les mer om aksjetrading, inkludert hvordan du kan lage en tradingplan og åpne en posisjon.

Auksjonstyper

Auksjonstypen som holdes på en børs avhenger av tidspunktet på dagen, og prinsippene for tilbud og etterspørsel. Generelt er det tre forskjellige auksjonstyper:

  • Åpningsauksjoner. Her bestemmes aktivumets åpningspris på børsen ved å matche kjøpere med selgere. Det mest brukte tallet som trades blir prisen aktivumet åpner med på markedet
  • Intradagsauksjoner. Denne auksjonstypen blir holdt hele dagen for å matche kjøpere med selgere, og for å sette prisen på et aktivum i samsvar med hvor etterspurt det er innenfor den økten
  • Sluttauksjoner. Disse blir holdt på slutten av tradingdagen for å bestemme et aktivums sluttkurs før markedet lukkes og gjenåpnes neste morgen

Hva er auksjonsmarkedsprosessen?

Auksjonsmarkedsprosessen innebærer å finne en motpart for en bestemt transaksjon. Dette utføres av spesialister, ofte kjent som auksjonariuser, som jobber på en børs. En auksjonarius fungerer som en mellommann mellom kjøpere og selgere når transaksjonen skjer på en børs. Rollen deres er å matche to parter som har oppført samme eller tilsvarende pris for et aktivum.

Dette er forskjellig fra en trade som er over-the-counter (OTC), hvor de partene i en trade kommuniserer direkte med hverandre for å bli enige om en kjøps- og salgspris.

Eksempel på auksjon

La oss si at tre kjøpere legger inn ordrer på aksjer i selskap ABC, med kjøpspriser på henholdsvis 5 £, 5,30 £ og 5,60 £. I mellomtiden legger tre selgere inn tilbud om å selge ABC-aksjer for 4,40 £, 4,70 £ og 5 £. I dette tilfellet matcher en auksjonarius 5 £-kjøperen med 5 £-selgeren og traden blir gjennomført. Dette setter dagens markedspris for denne aksjen til 5 £.

Når dette har skjedd, justerer kjøpere og selgere som la ut de andre prisene verdiene sine for å trade for 5 £ som er den prisen som ble satt ved auksjonen.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.