CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Alfa definisjon

Hva er alfa innen finans?

Alfa er målet på en investeringsporteføljes ytelse mot en bestemt referanse, vanligvis en aksjeindeks. Det er med andre ord et mål på i hvilken grad en trader har klart å «slå» markedet i et tidsrom. Alfa kan være positiv eller negativ, avhengig av hvor nært den er til å følge markedet.

Alfa brukes ikke bare som et mål på porteføljen i forhold til det underliggende markedet, men også som et mål på prestasjonen til fondsforvalteren, som implementerer strategiene og administrerer tradingaktiviteten.

Alfa versus beta

Alfa og beta brukes sammen til å sammenligne og analysere porteføljens avkastning. Mens alfa er målet på en porteføljes avkastning, er beta målet for dens tidligere volatilitet – eller risiko – sammenlignet med markedet generelt. Hvis for eksempel tallet for beta er 1,2, betyr det at aksjen har 20 % høyere volatilitet enn markedet.

Eksempel på alfa innen finans

Den grunnleggende beregningen av alfa trekker ganske enkelt den samlede avkastningen av en investering fra referanseavkastningen, over det samme tidsrommet.

Det er imidlertid vanlig å bruke modellen for fastsetting av kapitalkostnad (CAPM) for å få en mer detaljert innsikt i en porteføljes ytelse. I denne beregningen trekker du den risikofrie avkastningen (ROR) fra den forventede avkastningen, og så trekker du fra beta for å komme fram til risikopremien. Så ganger du denne premien med markedets avkastning (referansen) minus den risikofrie avkastningen. Beregningen ser slik ut:

Alfa = porteføljens avkastning – risikofri ROR – beta * (referanseavkastning – risikofri ROR)

La oss si at forventet avkastning er 12 % etter ett år, den risikofrie avkastningen er 10 %, beta er 1,2 og referansen er 11 %. Alfaberegningen din blir da: 12 – 10 – 1,2 x (11 – 10).

Dette betyr at alfa er 0,8 %. Denne positive prosentverdien betyr at porteføljen gjør det bedre enn markedet forøvrig. Det er verdt å merke seg at alfa for en portefølje vil endre seg hvis posisjonene blir utsatt for større volatilitet, slik at beta endres.

Fordeler og ulemper ved alfa

Fordeler ved alfa

Alfa kan gi fondsforvaltere en generell idé om hvordan porteføljene deres gjør det i forhold til resten av markedet. I trading og investering kan alfa være et nyttig verktøy for finne når man skal gå inn i og ut av markedet.

Ulemper ved alfa

Bruk av alfa som en metode for å beregne avkastning har sine begrensninger. Den kan ikke brukes til å sammenligne ulike investeringsporteføljer eller aktivaklasser, siden den er begrenset til investeringer i aksjemarkedet.

Nøyaktigheten av alfa som et mål blir mye diskutert. I henhold til hypotesen om de effektive markedene (EMH), har alle verdipapirer riktig pris til enhver tid, så det skal være umulig å identifisere og dra nytte av feilprising. Hvis denne hypotesen var riktig, er det ingen måte å «slå» markedet på og alfa vil ikke finnes.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.