CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Topp 10 valutapar som trades mest

Valuta er det største og mest volatile markedet i verden, med hundrevis av valutakombinasjoner å velge mellom. For å gjøre det hele litt enklere har vi laget en liste over de 10 valutaparene som trades mest på markedet.

Valutakpar forklart

Valuta trades alltid som par fordi når du kjøper eller selger en valuta, vil du automatisk selge eller kjøpe en annen. I hvert valutapar har du en basisvaluta og en motvaluta (eller kvoteringsvaluta) – basisvalutaen står fremst med motvalutaen til høyre for seg.

Prisen vist for et valutapar representerer det beløpet av motvalutaen du må bruke for å kjøpe en enhet av basisvalutaen.

I valutaparet EUR/USD, for eksempel, er EUR basisvalutaen og USD er motvalutaen. Dersom kvoteringsprisen var 1,2000, vil dette si at en euro er verdt 1,20 amerikanske dollar.

Hvordan komme i gang med valutatrading i Norge?

Hvis du ønsker å komme i gang med valutatrading i Norge så burde du:

 1. Undersøke hvilke valutapar du ønsker å trade
 2. Prøve å trade valuta ved å åpne en demokonto hos IG
 3. Åpne en tradingkonto for å trade valutapar

Alternativt kan du fortsette å lese om valutatrading og finansielle markeder via IG Acadamys utvalg av onlinekurs.

Forskjellige typer valutapar

Valutapar kan stort sett deles inn i tre kategorier. Du har større valutaer, råvarevalutaer og valutakryss-par.

 • Større valutaer er de som trades mest på markedene. Det er forskjellige meninger om hvor mange større valutapar det finnes, men de fleste lister vil inkludere EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD og USD/CHF
 • Råvarevalutaer består av valutapar som har en verdi som er nært knyttet til en råvare, som for eksempel olje, kull eller jernmalm. Råvarevalutaene inkludert i denne listen er AUD/USD og USD/CAD
 • Valutakryss-par er valutapar som ikke inkluderer den amerikanske dollaren. Ett valutakryss-par har kommet seg inn på listen over de topp 10, nemlig EUR/GBP

Topp 10 mest handlede valutapar

EUR/USD

EUR/USD er det valutaparet som trades mest på markedet, der EUR/USD-transaksjoner sto for 32,1 % av alle daglige valutatrades i 2016.1 Populariteten til EUR/USD kommer av at det representerer to av verdens største økonomier: det europeiske markedet og det amerikanske.

Det høye daglige volumet av EUR/USD-transaksjoner gjør at paret har mye likviditet, noe som vanligvis resulterer i smale spreader. Likviditet og smale spreader er fristende for traders fordi de betyr at større trades kan tas med mindre påvirkning på markedet.

Vekslingskursen til EUR/USD bestemmes av en rekke faktorer, og ikke minst hvilke rentesatser som settes av den europeiske sentralbanken (ECB) og amerikanske Federal Reserve (Fed). Dette er fordi den valutaen med høyest rentesats vil vanligvis være mer etterspurt, fordi høyere rentesats gir bedre avkastning på den opprinnelige investeringen. Hvis, for eksempel, ECB hadde satt høyere rentesatser enn Fed, ville det være sannsynlig at euroen vil stige i forhold til dollaren.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY, også kjent som «the gopher», består av den amerikanske dollaren og japanske yen. Det er det valutaparet som trades nest mest på markedet, og står for 17,8 % av alle daglige valutatransaksjoner i 2016.1

I likhet med EUR/USD er USD/JPY kjent for dets høye likviditet, noe det får fra det faktum at den valutaen som trades mest i Asia er yen, og at den amerikanske dollaren er den valutaen som trades mest i verden.

På samme måte som Fed og ECB, setter Bank of Japan (BoJ) rentesatsene for den japanske økonomien, som igjen påvirker verdien av det japanske yen i forhold til den amerikanske dollaren.

GPB/USD

Valutaene i dette paret er det britiske pundet og den amerikanske dollaren. GBP/USD kalles ofte «cable», på grunn av den undersjøiske kabelen som tidligere leverte kjøps- og salgskvoteringer mellom London og New York. GBP/USD sto for 9,3 % av alle daglige valutatransaksjoner i 2016.1

Som med de fleste andre valutapar, kommer styrken til GBP/USD fra de respektive styrkene til den britiske og amerikanske økonomien. Dersom den britiske økonomien vokser raskere enn den amerikanske, vil pundet sannsynligvis styrkes mot dollaren. Skulle derimot den amerikanske økonomien gjøre det bedre enn den britiske, vil det være motsatt.

Historisk kursdiagram for GBP/USD

På samme måte som med de to mest populære valutaparene på denne listen, påvirkes kvoteringsprisen til GBP/USD av de respektive rentesatsene satt av Bank of England (BoE) og Fed. Den påfølgende forskjellen mellom rentesatsene på pundet og dollaren kan ha stor påvirkning på prisen til valutaparet GBP/USD.

AUD/USD

AUD/USD refereres ofte til som «aussie», og representerer den australske dollaren mot den amerikanske dollaren. Det står for 5,2 % av daglige valutatrades i 2016.1 Verdien til den australske dollaren er nært knyttet til verdien av eksport, der eksport av metall og mineraler, slik som jernmalm og kull står for en stor andel av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).2

En nedgang i verdien på disse råvarene på markedet vil mest sannsynlig skape en gjensidig nedgang i verdien til den australske dollaren. I dette tilfellet, med valutaparet AUD/USD, vil dette si at den amerikanske dollaren ville bli sterkere. Det ville da kostet færre amerikanske dollar for å kjøpe én australsk dollar.

I likhet med de tidligere nevnte valutaparene, påvirkes også vekslingskursen til AUD/USD av renteforskjellen mellom Reserve Bank of Australia (RBA) og Fed. Dersom for eksempel den amerikanske rentesatsen er lav, vil USD svekkes mot AUD, og det vil koste flere amerikanske dollar for å kjøpe én australsk dollar.

USD/CAD

USD/CAD kalles vanligvis «loonie», på grunn av at lomfuglen vises på canadiske dollarmynter, og representerer krysningen av den amerikanske og den canadiske dollaren. USD/CAD-transaksjoner sto for 4,3 % av daglige valutatrades i 2016.1 Styrken til den canadiske dollaren er nært knyttet til oljeprisen, fordi olje er Canadas hovedeksport.

Siden olje prises i amerikanske dollar på verdensmarkedene, kan Canada tjene en god slump amerikanske dollar gjennom oljeeksport. Skulle oljeprisene stige, er det sannsynlig at verdien til den canadiske dollaren vil styrkes sammenlignet med den amerikanske dollaren.

Historisk kursdiagram for USD/CAD

Det er en generell regel at den amerikanske dollaren svekkes når oljeprisene stiger, fordi hvis dollaren er svakere vil det måtte konverteres flere amerikanske dollar til andre valutaer for å kjøpe samme mengde olje som før. Dyr olje vil på sin side bety at den canadiske dollaren vil styrkes på grunn at det nære båndet mellom den canadiske dollaren og oljeprisen.

Traders burde dermed holde et øye med prisen på både Brent crude og US crude når de trader USD/CAD, da alle svingninger i oljemarkedet mest sannsynlig vil gi gjenlyd i vekslingskursen til dette valutaparet.

USD/CNY

Valutaparet USD/CNY er partnerskapet mellom den amerikanske dollaren og kinesisk renminbi – også kjent som yuan – som i 2016 representerte 3,8 % av daglige valutatrades.1

Yuanet har stort sett sunket i forhold til den amerikanske dollaren siden starten på handelskrigen mellom USA og Kina i mars 2018. Dette har vært delvis på grunn av den kinesiske regjeringen, som har latt yuanet svekkes fordi de vet at dette vil gjøre landets eksport billigere og dermed øke deres allerede store markedsandel i andre land enn USA.

Hos IG kan du trade valutaparet USD/CNH – der CNH er offshoreversjonen av yuanet som trades utenfor fastlands-Kina. Yuan refereres kun til CNY når det trades innenlands i Kina. CNH har vanligvis ikke vært så strengt kontrollert av den kinesiske regjeringen som CNY, noe som betyr at det kan være mer volatilt. Volatiliteten kan gjøre dette til et bedre valg for spekulativ trading.

Traders burde holde et øye med handelskrigen mellom USA og Kina, da eventuelle utviklinger kan påvirke prisen til valutaparet.

USD/CHF

Valutaparet USD/CHF gjøres opp av den amerikanske dollaren og sveitsisk franc, og kalles ofte for «Swissie». USD/CHF er et populært valutapar på grunn av at det sveitsiske finanssystemet historisk sett har vært en «safe haven» for investorer og deres kapital.

Traders vil derfor snu seg til CHF i tider med økende markedsvolatilitet, men den sveitsiske francen vil se mindre interesse fra traders i perioder med økt markedsstabilitet. I perioder med økt volatilitet er det sannsynlig at prisen på dette paret vil synke når CHF styrkes mot USD etter å ha opplevd økt investering.

Siden CHF vanligvis får oppmerksomhet i tider med økonomisk volatilitet, eller som en «safe haven», er det ikke like aktivt tradet som de seks ovennevnte parene på listen. USD/CHF sto likevel for 3,6 % av alle daglige valutatransaksjoner i 2016.1

Historisk kursdiagram for USD/CHF

EUR/GBP

Krysningen av euroen og det britiske pundet i valutaparet EUR/GBP ses ofte på som det vanskeligste paret å gjøre nøyaktige prisforutsetninger for. Dette er fordi EUR og GBP har hatt en historisk link, gitt Storbritannias nærhet til Europa og det påfølgende sterke handelsbåndet mellom de to økonomiene.

Til tross for påståtte vanskeligheter med å forutse dets bevegelser, gjorde EUR/GBP-transaksjoner opp for 2 % av daglige trades i 2016. Dette gjør det til det åttende mest populære valutaparet på listen vår.1

Som med de andre valutaparene på denne listen, burde traders holde et øye med eventuelle kunngjøringer fra ECB og BoE som kan påvirke vekslingskursen for euroen og pundet, noe som kan øke volatiliteten ytterligere.

I senere år har dette valutaparet hatt uforutsigbare prissvingninger, hovedsakelig på grunn av usikkerheten rundt Brexit. Det høye volatilitetsnivået kan være attraktivt for traders, men det er viktig å ha en strategi for risikohåndtering før man åpner en posisjon i et volatilt marked.

USD/MXN

USD/MXN er den meksikanske pesoen mot den amerikanske dollaren. USD/MXN sto for 1,8 % av daglige valutatransaksjoner i 2016.1 Selv om dette kan virke lite, er det viktig å huske på at valutatransaksjoner til en verdi på flere billioner dollar finner sted hver dag. Den meksikanske pesoen er raskt på vei å bli en av de mest populære valutaene å trade i verden, noe som er imponerende med tanke på at Mexico ses på som et vekstmarked.

Pesoens økning i popularitet i løpet av det siste tiåret har vært et svar på utviklingen av landets oljesektor, som har latt Mexico bruke olje som sikkerhet for å låne på internasjonalt nivå. Disse lånte midlene har dermed bidratt til Mexicos offentlige tjenester, som har blitt etterfulgt av en brå økning av utenlandske direkteinvesteringer i den meksikanske økonomien.

Historisk kursdiagram for USD/MXN

Dersom United States Mexico Canada Agreement (USMCA) blir ratifisert, kan dette påvirke handelsforholdet mellom USA og Mexico. Dette kan føre til endringer i vekslingskursen til valutaparet USD/MXN.

USD/SGD

Valutaparet USD/SGD er det siste på listen vår, hvor den amerikanske dollaren er basisvalutaen og singaporsk dollar som kvoteringsvaluta. Singapore er et av de viktigste økonomiske knutepunktene i Asia, i konkurranse med Tokyo og Hong Kong. Singaporsk dollar kan dermed gi muligheter til investorer som ønsker å komme inn i det asiatiske markedet, med en valuta som ses på som mer volatilt enn japanske yen.

Valutaparet USD/SGD sto for 1,6 % av markedsandelen for valuta i 2016.1 Traders har vanligvis sett på Singapore som et knutepunkt for innovasjon og teknologisk utvikling, så investering i SGD er ofte en refleksjon av deres tillit til Singapores finansielle og teknologiske sektorer. Etter hvert som selskaper og bedrifter øker investeringene deres i Singapore, kan SGD styrkes, noe som kan føre til at prisen på dette valutaparet synker.

Konklusjon: Dette er de mest handlede valutaparene

Mens EUR/USD leder med tanke på daglig tradingvolum i valutapar, finnes det en rekke andre levedyktige valutapar med høy likviditet som traders kan velge mellom i et forsøk på å skape gevinst. Traders burde ta hensyn til en rekke faktorer før de velger et valutapar å trade, og de burde kjøre sine egne tekniske og fundamentale analyser for å vurdere om valutakrysset er en levedyktig tradingmulighet på det bestemte tidspunktet, alt avhengig av kunngjøringer fra sentralbanker eller pågående handelskonflikter.

1Bank for International Settlements, 2017

2Australian Bureau of Statistics, 2016


Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH og IG Markets Ltd (begge IG). I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på valuta

Lær mer om hvordan valuta fungerer – og oppdag en rekke markeder å trade på – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

La lærdommen bli til handling

Bruk det du har lært i denne strategiartikkelen for valuta i demokontoen din – helt risikofritt.

Klar for å trade valuta?

Bruk lærdommen fra denne artikkelen i en live-konto.

 • Trade på over 80 større og mindre valutakryss.
 • Beskytt kapitalen din med våre risikohåndteringsverktøy
 • Analyser og handle uten opphold på smarte og raske diagrammer

Inspirert til å trade?

Bruk kunnskapen du har fått lært i denne artikkelen i praksis. Logg inn på IG-kontoen din nå.

Realtidskurser på våre mest populære markeder

 • Valuta
 • Aksjer
 • Indekser

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende. Alle aksjekurser er forsinket med minst 15 minutter.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.