CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Svart svane-teorien forklart: Hva er en svart svane-hendelse?

Verden går i dag gjennom en svart svane-hendelse, da koronaviruset fortsetter å skape kaos. Vi forklarer hva svart svane-hendelser er, og hva de betyr for traders.

Hva er en svart svane-hendelse?

En svart svane-hendelse er en uforutsigbar hendelse som er utenfor det som normalt forventes av en situasjon, og har potensielt alvorlige konsekvenser. «Svart svane-hendelser karakteriseres av sjeldenheten deres, deres alvorlige innvirkning og den omfattende insisteringen om at de var åpenbare i ettertid», skriver Nassim Nicholas Taleb, tidligere trader på Wall Street, i boken «The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable».

Det finnes ingen begrensninger i måten en svart svane-hendelse kan manifestere seg på. Det kan være alt fra en naturkatastrofe til en krig, finanskrakk eller et virusutbrudd. De deler også tre karakteristikker, ifølge Taleb, som formulerte teorien om hvordan ekstreme og overraskende hendelser kan spille en overdimensjonert rolle i livet.

Det første er at svart svane-hendelser er avvikende — noe som ligger utenfor det som normalt forventes, fordi ingenting i fortiden kunne antydet at det ville skje.

Det andre er at hendelsen har en alvorlig og ekstrem innvirkning på samfunnet eller verden.

Det tredje er at en svart svane-hendelse er forutsigbar etter at hendelsen har forekommet. Selv om hendelsen ikke er forventet i forkant, blir den mulig å forklare i etterkant og verden lurer på hvorfor vi ikke var forberedt.
Svart svane-hendelser kan også brukes til å forklare høyst sannsynlige hendelser som ikke skjer.

Svart svane-hendelser er sjeldne av natur, men det er fortsatt høyst sannsynlig at noe lignende har skjedd før. Koronaviruset er en svart svane-hendelse, men det er ikke første gangen mennesker har måttet håndtere en verdensomspennende pandemi som spanskesyken og andre utbrudd.

En naturkatastrofe er alltid sjokkerende, men de har skjedd før, enten det er et jordskjelv, tsunami eller et vulkanutbrudd. Et finanskrakk kommer alltid ut av intet, og overrasker de fleste til tross for at det har skjedd flere ganger tidligere. Disse hendelsene ses ikke på som umulige, men veldig usannsynlige basert på historiske bevis.

Det er også verdt å fremheve perspektivets rolle i svart svane-hendelser. Et terrorangrep, for eksempel, vil klassifiseres som en svart svane-hendelse for de fleste, men ikke av gjerningsmennene. Dette betyr også at alle ikke alltid ser på svart svane-hendelser som noe negativt.

Historien om svart svane-teorien

Taleb introduserte ideen om svart svane-hendelser så tidlig som i 2001, men det fikk først oppmerksomhet da han dediserte en hel bok til temaet i 2007 — like før verden opplevde en svart svane-hendelse i form av finanskrisen i 2008.

Uttrykket «svart svane» refererer til historien om at alle vestlige trodde at alle svaner var hvite, fordi det var alt de hadde sett. Denne troen ble ødelagt da Australia ble oppdaget og den første svarte svanen ble funnet.

«Synet av den første svare svanen kan ha vært en interessant overraskelse for noen få ornitologer, men det er ikke der betydningen av historien ligger. Den illustrerer den alvorlige begrensningen for læring av observasjoner eller opplevelser og skjørheten til kunnskapen vår. Én enkelt observasjon kan ugyldiggjøre en generell uttalelse hentet ut fra årtusener med bekreftede observasjoner av millioner av hvite svaner. Alt du trenger er én enkelt svart fugl», skriver Taleb.

Svart svane-teorien antyder at det du ikke vet er mye viktigere enn det du vet. Du kan bruke all kunnskapen din til å forberede for det du tror vil være enhver eventualitet, for å så bli motbevist av en svart svane-hendelse.

Eksempler på svart svane-hendelser

Det har vært en rekke svart svane-hendelser i løpet av historien, og de kan ta veldig forskjellige former. Begge verdenskrigene, fallet til Sovjetunionen, fremveksten av islamske fundamentalister, 9/11, påvirkningen av spredningen av internettet og finanskrisene i 1987 og 2008 er alle eksempler på svart svane-hendelser.

Vi lever faktisk i en svart svane-hendelse akkurat nå. Det har vært noe debatt om koronapandemien er en svart svane-hendelse, men den møter faktisk kriteriene. Trusselen om et virus har vært kjent, men det at myndigheter verden rundt har vært så uforberedt viser at det ble sett på som en avvikende hendelse, og at det var lav sannsynlighet for at det skulle skje.

Den har også hatt fryktelige konsekvenser, både for folks helse og på økonomien. Etter hendelsen inntraff er det mulig å forklare den, og alle lurer på hvorfor vi ikke var klare.

Taleb argumenterer at de fleste vitenskapelige og teknologiske gjennombruddene er et resultat av svarte svaner. De fleste oppdagelser er ikke nødvendigvis planlagte, men heller tilfeldige oppdagelser eller som et resultat av en svart svane-hendelse.

Røntgenbilder og mikrobølgeovn er begge antatt å ha blitt oppdaget ved en tilfeldighet. Mens mange selskaper prøver å finne en vaksine for koronaviruset er de effektive behandlingsmåtene som er funnet så langt opprinnelig utviklet for andre grunner, som for eksempel legemiddelet Remdesivir.

Ideen er at de fleste oppdagelser er gjort gjennom en prosess med aggressiv prøving og feiling i stedet for omfattende design og planlegging, og det er derfor ny teknologi eller vitenskapelige oppdagelser vanligvis kommer så overraskende og uventet.

Hva betyr svart svane-hendelser for traders?

Hvordan kan man forberede seg på det ukjente? Teorien handler ikke om å forutse svart svane-hendelser, men å anerkjenne at de vil oppstå og sørge for at du er forberedt på å reagere på hva enn som skjer.

Dette vil si å se bort ifra de fleste forutsigelser og prognoser, spesielt de som er mer langsiktige. Taleb sa at «vi produserer prognoser for 30 år frem i tid om trygdeunderskudd og oljepriser, uten å innse at vi ikke en gang kan forutse disse for neste sommer» fordi «vår kumulative prognosefeil for politiske og økonomiske hendelser er så store».

Å investere under prinsippene til svart svane er bearish av natur, og lener seg på det faktum at verden trenger å fokusere mer på å forebygge enn å behandle når det kommer til katastrofale hendelser.

Problemet det har med å engasjere mange investorer og traders er at forebyggende taktikker sjelden tilbyr samme belønning som behandlinger. Et selskap som for eksempel investerer i en vaksine for et virus som ses på som en trussel, men som ikke enda har forårsaket sykdom eller død hos mennesker, vil ses på som unødvendig og vil ikke gi noe applaus. Et selskap som finner en vaksine som stopper en pandemi vil derimot drukne i belønninger.

På samme måte, hvis en investor kontinuerlig er bearish i frykt for at en svart svane-hendelse skal forekomme, vil avkastningen deres yte betydelig dårligere frem til det skjer.

Når antall og ekstremiteten av svart svane-hendelser øker etter hvert som at verden blir mer komplisert, vil svart svane-investering øke i moment. Ikke overraskende vil oppmerksomheten stige når en svart svane-hendelse forekommer, så koronaviruset vil sende den tilbake i søkelyset når investorer ser etter måter å redusere risiko på, hedge innsatsene sine og diversifisere porteføljene sine for å beskytte seg selv fra det ukjente.

Dette kan for eksempel innebære å overføre en andel av porteføljen din til et trygt aktivum, som gull, selv når markedet er i en lang bull-periode og prisene på gull stort sett ikke genererer noe avkastning — i alle fall frem til markedene krasjer igjen — eller du hedger posisjonene dine. Det er usannsynlig at du undergår markedet i en bull-periode, men vil komme mye lenger når markedet krasjer. Når man undersøker forskjellige aksjer må man vurdere truslene og risikoene som ikke noteres i et selskaps hovedrisiko og hvordan selskapet vil fungere i et annerledes scenario.

Svart svane-investering handler om å se etter aksjer eller andre finansielle instrumenter som kan levere store avkastninger dersom markedet stuper. Denne strategien virker kun når krasjet skjer, så det kan medføre tap over en lengre periode før man tjener på.
Ta Universa Investments som et eksempel. Svart svane-fondet, styrt av Mark Spitznagel og Taleb, har «formalisert og institusjonalisert ideen om halerisiko-hedging» og har dratt stor nytte siden utbruddet av koronaviruset sendte markedene i uro. Det er rapportert at fondet har steget over 3 600 % under krisen — men bemerker at resultatene i løpet av de siste ti årene var uinspirert og skapte tap mens markedene fortsatte sin bull-periode.

Strategien ser derimot ut til å gjøre opp for seg på lang sikt, med tanke på at fondet antas å være opp over 200 % i de siste ti årene, stort sett kun takket være de siste månedene. En separat rapport antyder at en investor kunne ha distribuert bare 3,3 % av porteføljen sin i Universa og resten i et S&P 500 tracker-fond, og de ville ha sett en avkastning på 0,4 % i mars 2020 — en måned da referanseindeksen stupte med 12 %.

Svart svane-investering er ikke for de svakhjertede eller de utålmodige. Som Spitznagel en gang sa, så er det som å lære å spille piano i ti år og slite med å spille «Lisa gikk til skolen» i håp om å en dag våkne opp og kunne spille Rembrandt.

Åpne en tradingkonto og plasser din første trade

Er du klar til å trade når svarte svane-hendelser inntreffer? Åpne en tradingkonto nå, eller øv deg på å trade med en demokonto først.


Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH og IG Markets Ltd (begge IG). I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Ser du muligheter?

Grip dem nå. Trade på over 17 000 markeder med vår prisvinnende plattform, med lave spreader på bl.a. indekser, aksjer og råvarer.

Realtidskurser på våre mest populære markeder

  • Valuta
  • Aksjer
  • Indekser

Kursene ovenfor er underlagt nettstedets vilkår og betingelser. Kursene er kun veiledende. Alle aksjekurser er forsinket med minst 15 minutter.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.