Indekser

Indekser forklart

Hva er en aksjeindeks?

En indeks er et vektet gjennomsnitt av utvalgte aksjekurser som representerer et bestemt marked eller en bestemt bransje.

Du kan forestille deg at en indeks er en «aksjekurv» som representerer et bredt utvalg av papirer fra en bransje, en sektor eller et land. Utviklingen til disse aksjene samlet sett gir en god indikasjon på trendene i markedet de representerer.

I tillegg til at de gjør det mulig for investorer å replikere endringer i det generelle aksjemarkedet, utgjør indekser også nyttige referanser som lar deg måle utviklingen til investeringsinstrumenter som verdipapirfond og aksjeporteføljer.

Indekser å følge med på

Indekstyper

 

Globale eller verdensindekser

Disse omfatter noen av verdens største selskaper. MSCI World-indeksen måler for eksempel 1500 aksjer hentet fra alle utviklede markeder i hele verden (i henhold til leverandøren, MSCI, sin definisjon). Indeksen brukes ofte som en referanse for globale aksjefond.

Nasjonale indekser

Disse viser utviklingen til aksjemarkedet i et bestemt land og gjenspeiler investorenes forventninger til aksjene som er notert på dette markedet. FTSE 100 representerer for eksempel de ca. 100 største britiske selskapene som står oppført på London Stock Exchange (LSE).

Bransjeindekser

Dette er mer spesialiserte indekser som er beregnet på å replikere utviklingen til bestemte sektorer eller bransjer. Morgan Stanley Biotech Index replikerer for eksempel 36 bioteknologiselskaper fra USA.

Andre indekser

I tillegg til aksjeindeksene finnes det indekser for andre finansmarkeder som påvirker økonomien. Eksempler på større indekser:

Valutaindekser
US Dollar Index måler verdien av amerikanske dollar i forhold til utvalgte utenlandske valutaer. 

Råvareindekser
Continuous Commodity Index omfatter 17 råvarefutures som rejusteres kontinuerlig.

Forventningsindekser
CBOE (VIX) Index måler forventningene til kortsiktig volatilitet. Målingene er hentet fra opsjonskursene på S&P 500.

 

Hvordan kan jeg handle en aksjeindeks?

Siden de ikke er selvstendige produkter, kan ikke aksjeindeksene handles direkte. De er kun til informasjonsformål. Du kan ikke kjøpe eller selge en andel av en indeks.

I stedet kan investorer handle indekser gjennom derivater, for eksempel CFD-er, futures eller opsjoner. Faktisk utgjør aksjeindekser den mest populære formen for CFD-handel.

Hos IG Markets tilbyr vi kort- og langsiktige posisjoner i et bredt utvalg av indekser. Du kan handle i mange indekser selv når markedene er stengt. Du finner mer informasjon om dette i modulen Handel med CFDer.