CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er en børsnotering og hvordan fungerer den?

Børsnotering (også kalt børsintroduksjon, IPO eller initial public offering) er for de fleste traders den første muligheten til å få eksponering til et selskaps aksjer. Les mer om prosessen for børsnotering og hvordan trade på en IPO hos IG.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hva er en børsnotering?

En børsnotering er det første salget av aksjer utstedt av et selskap. Det er med andre ord når et selskap bestemmer seg for å selge aksjene sine offentlig. Selskapet vil selv bestemme hvor mange aksjer de ønsker å tilby, og en investeringsbank vil foreslå en innledende pris på aksjene basert på den forutsette etterspørselen.

Hvorfor børsnoteres selskaper?

Selskap ønsker å børsnoteres av forskjellige årsaker og avhengig av omstendighetene deres. De fleste ønsker å skaffe kapital for å finansiere utvidelse, betale gjeld, tiltrekke og beholde talent, eller tjene penger på eiendeler. Et selskap kan også ønske å børsnoteres for å forbedre sin offentlige profil.

Alternativer til børsnotering

En børsnotering er ikke den eneste måten selskaper får tilgang til det offentlige markedet. Andre alternativer inkluderer direkte noteringer, omvendte overtakelser og nederlandske auksjoner.

 • Direkte notering
 • Omvendt overtakelse
 • Nederlandske auksjoner

Direkte notering

En direkte notering lar et selskap noteres på en aksjebørs uten en forsikringsgiver. Disse forekommer når et selskap bestemmer seg for å ikke utstede nye aksjer, men i stedet velger å tilby eksisterende aksjeholdere muligheten til å selge aksjene sine offentlig. Direkte noteringer kan forekomme mye raskere enn børsnoteringer, koster mye mindre, og vil ikke utvanne posisjonene til eksisterende aksjeholdere. Spotify er et selskap som valgte en direkte notering.

Omvendt overtakelse

En omvendt overtakelse skjer når et privat selskap tar over et offentlig selskap. Selskapene slås sammen for å tilby aksjer til offentligheten. Det er en mer kostnadsbesparende og tidseffektiv måte å notere aksjene på, sammenlignet med en vanlig børsnotering. Virgin Galactic er et selskap som valgte å gå offentlig gjennom en omvendt overtakelse.

Nederlandske auksjoner

En nederlandsk auksjon skjer når prisen på børsnoteringen settes ved å ta imot bud for antallet aksjer investorer ønsker å kjøpe, og prisen de ønsker å betale. Etter auksjonen vil forsikringsgivere bestemme den høyeste prisen alle selskapets aksjer kan noteres til. Google (Alphabet) er et eksempel på et selskap som valgte å gå offentlig gjennom en nederlandsk auksjon.

Hvordan fungerer prosessen for børsnoteringer?

Prosessen for børsnoteringer starter når et selskap bestemmer at de ønsker å selge aksjene sine til offentligheten via en aksjebørs. Først må det gjennomføres en revisjon — som tar hensyn til alle aspekter ved et selskaps økonomi.

Dersom alt er i orden, må selskapet deretter utarbeide en registreringserklæring som skal leveres til det aktuelle tilsynet, for eksempel SEC. Videre vil aksjebørsen gå gjennom søknaden, hvor søknaden enten godkjennes — noen ganger underlagt visse endringer — eller avvises. Dersom den godkjennes vil selskapet notere et bestemt antall aksjer som vil bli tilgjengelige for salg gjennom en valgt børs.

Hvem bestemmer prisen på en børsnotering?

Investeringsbanker bestemmer prisen på en børsnotering. Selskapet bestemmer hvor mange av aksjene de ønsker å selge til offentligheten, og investeringsbanken foretar en verdivurdering av virksomheten. Så snart det er gjort vil en introduserende aksjepris slippes og offentligheten kan begynne å trade aksjer når noteringen skjer.

Fordeler og ulemper ved børsnotering

Fordeler ved børsnotering

En vellykket børsnotering kan bringe inn store mengder kapital, da det å bli notert på en aksjebørs kan bidra til å øke eksponeringen og det offentlige bildet av et selskap. Selskapets salg og profitt kan også øke. Børsnoteringer er også nyttige for traders, fordi det er enklere å kjøpe offentlige aksjer enn de som kun trades privat.

Ulemper ved børsnotering

Offentlige selskaper er underlagt regler og reguleringer til et styrende organ. En av reglene er at det kreves at økonomien offentliggjøres, som for eksempel regnskapsinformasjon, skatt og profitt. Børsnoteringer bringer også med seg betydelige kostnader og kan kreve at selskapet bringer inn ytterligere finansiering dersom aksjene ikke yter så bra.

Slik trader du på en børsnotering

Før børsnoteringen

Noen børsnoteringer får mye interesse fra offentligheten før de skjer. I disse tilfellene kan IG bestemme seg for å tilby et «gråmarked» — som lar deg spekulere på selskapets aksjepris før noteringen.

Vi baserer prisen på gråmarkedet vårt på vår forutsigelse av selskapets markedsverdi ved slutten av første tradingdag. For å trade gråmarkedet kan du åpne en tradingkonto for CFDer og deretter:

 • «Kjøpe» (gå long) dersom du tror at markedsverdien vil være høyere enn prisen på gråmarkedet
 • «Selge» (gå short) dersom du tror at markedsverdien vil være lavere enn prisen på gråmarkedet

Etter børsnoteringen

Når børsnoteringen har skjedd kan du begynne å trade på aksjene, i likhet med alle andre aksjer på aksjemarkedet. Åpne en konto hos IG for å:

 • Gå long eller short på aksjekursen med CFD-trading

Når du trader kan du få gevinst for både stigende og fallende prisbevegelser.

Hvordan har børsnoteringer gjort det over tid?

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019

Ofte stilte spørsmål

Hvor lang er prosessen for børsnoteringer?

Lengden på prosessen for børsnoteringer kan variere, avhengig av hvor bra den håndteres og koordineres. Det første steget er en revisjon av selskapet, som kan være den lengste delen av prosessen — spesielt dersom selskapets bøker ikke er i orden.

Selskapet må så forberede en registreringserklæring for å søke om børsnoteringen. Det neste steget er å la børsen gå gjennom søknaden. Dette kan skje raskt, dersom det ikke er noen problemer med søknaden. En godt håndtert børsnotering kan ta opptil 12 måneder, men kan vare lenger.

Hva koster det å børsnoteres?

Alle selskaper som ønsker å noteres på en aksjebørs må bære kostnadene av en børsnotering — ingen kostnader bæres av den individuelle traderen før de begynner å trade.

Kostnaden for et selskaps børsnotering avhenger av registreringskravene til børsen der selskapet noteres. Det vil i tillegg være forsikringsgebyr og tilbudskostnader, i tillegg til juridiske kostnader og regnskapskostnader. Større selskaper kan få flere kostnader når de forbereder seg på å noteres.

Hvordan regne ut prisen på en børsnotering?

Det er investeringsbanken som regner ut prisen på børsnoteringen. Selskapet bestemmer først hvor mange aksjer de ønsker å selge til offentligheten. Deretter vil investeringsbanken gjør en nøye verdivurdering av selskapet. Så snart det er gjort vil en introduserende aksjepris slippes og offentligheten kan begynne å trade aksjer når noteringen skjer.

Utvikl kunnskapen din om de finansielle markedene

Oppdag mer om vårt utvalg av markeder og test kunnskapen din i våre onlinekurs i IG Academy.

Gå videre til...

Les om om hvordan du trader aksjer hos IG

Lær mer om børsnoteringer og gråmarkeder hos oss

Over 70 amerikanske akjser med utvidede åpningstider

1 EY – Global IPO trends, 2014 – 2019
2 Renaissance Capital, 2019
3 Inc., 2014
4 Fortune, 2014
5 CNBC, 2014
6 Inc., 2015
7 CNBC, 2015
8 The Motley Fool, 2016
9 Inc., 2016
10 The Wall Street Journal, 2016
11 IPO Candy, 2017
12 StashLearn, 2017
13 CNBC, 2017
14 CNBC, 2017
15 USA Today, 2018
16 IG, 2017
17 Traders Community, 2019
18 CNBC, 2019
19 Forbes, 2019
20 Yahoo Finance, 2019