CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Stoppordrar vs. limitordrar: vad finns det för typer av ordrar inom trading?

Stopp- och limitordrar är ett bra sätt att hantera dina positioner utan att du ständigt behöver övervaka marknaden. Men vilken typ av order passar bäst för vilken typ av affär? Få svaret i vår guide om olika ordertyper.

Stoppordrar vs. limitordrar Källa: Bloomberg

Vad är en order inom trading?

Enkelt uttryckt så är en order en anvisning om att öppna eller stänga en position. Du ger din mäklare en order om att exekvera positionen åt dig. Därmed sparar du tid och kan samtidigt låsa in dina vinster eller gardera dig mot förluster.

Ordernivån syftar på den prisnivå som du vill gå in eller lämna en marknad på. Den ger dig alltså möjlighet att bestämma på vilken nivå du vill köpa eller sälja. Det här är ingen garanterad nivå, utan snarare ett pris som marknaden måste röra dig genom för att din order ska triggas.

Typer av ordrar inom trading

Det finns i huvudsak två typer av ordrar: ordrar att öppna och ordrar att stänga. En order att öppna är en anvisning om att öppna en position när den underliggande marknaden når en specifik nivå. En order att stänga är en anvisning om att stänga en position när marknaden når en specifik nivå.

En order att öppna används för att öppna en position till ett visst pris utan att konstant behöva övervaka marknaden. En order att stänga används istället för att låsa in vinster om marknaden rör sig till din fördel, eller minimera förluster om priset går emot dig.

Både ordrar att öppna och ordrar att stänga finns i två olika varianter:

 1. Stoppordrar
 2. Limitordrar

Så använder du stopp- och limitordrar inom trading

Om du vill börja använda stopp- och limitordrar inom trading bör du:

 1. Bestämma vilken tillgång du vill handla på
 2. Välja en stopp- eller limitorder att automatiskt stänga eller öppna din order med
 3. Öva på att använda stopp- och limitordrar genom att öppna ett demokonto hos IG
 4. Öppna ett tradingkonto för att handla på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om CFD-trading och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Stoppordrar vs. limitordrar

En stopporder är en anvisning om att handla när priset når en viss nivå som är mindre fördelaktig än det aktuella priset. När du köper en marknad ligger nivån under det aktuella marknadspriset och när du säljer en marknad ligger nivån över det aktuella marknadspriset.

En limitorder är istället en anvisning att handla om marknadskursen når en viss nivå som är mer fördelaktig än det aktuella priset. Om du vill köpa en marknad kommer prisnivån att ligga under det aktuella marknadspriset och om du vill sälja kommer den att ligga över.

Eftersom båda dessa ordertyper är väldigt praktiska för traders finns det ingen anledning att bara använda den enda eller den andra typen. Vissa plattformar går så långt att de kombinerar båda ordertyperna till en enda ”stopp-limit-order”. Det ger traders möjlighet att ange sina handelsvillkor på förhand och gå in i en trend på en specifik prisnivå, för att sedan stänga positionen när de har säkrat en viss vinst.

Det är därför viktigt att förstå både stopp- och limitordrar och hur du kan använda dem i din trading.

Så fungerar stoppordrar

Stoppordrar kan användas till att stänga och öppna positioner med hjälp av antingen en stopp-loss-order eller en stopporder att öppna.

 • En stopp-loss-order är den vanliga benämningen på en stopporder att stänga, alltså en anvisning om att stänga en position när marknaden når en mindre fördelaktig nivå än det aktuella priset.

 • En stopporder att öppna ger dig möjlighet att öppna en position när marknaden når en nivå som är mindre fördelaktig än det aktuella priset.

Det kan verka underligt att öppna en position till ett sämre pris, men med en stopporder att öppna kan du öppna en position när en trend väl har bekräftats. Därmed kan du dra nytta av momentum i marknaden.

Vi tittar på ett exempel: Anta att du äger 100 aktier i ett företag som du köpte för 370p per aktie.

Företagets vd låter meddela att hen ska gå i pension, vilket får aktiepriset att sjunka. Även om du tror att nedgången bara är tillfällig vill du inte riskera att förlora för mycket pengar om priset skulle fortsätta att sjunka. Därför bestämmer du dig för att lämna en stopp-loss-order på 320p.

Priset fortsätter att sjunka och går förbi 320p, dvs. nivån då din stopporder exekveras. Du har visserligen förlorat 50 £ (100 x 50p), men om du inte hade haft en stopp-loss-order hade du kunnat förlora mycket mer.

Vad är en stopp-loss-order?

Så fungerar limitordrar

Limitordrar kan precis som stoppordrar användas för att öppna eller stänga positioner. Det finns två typer:

 • En limitorder att öppna gör det möjligt att öppna en position när marknaden når ett mer fördelaktigt pris och används i regel när du vet vilket pris du vill betala för en tillgång.

 • En limitorder att stänga gör det möjligt att stänga en lång position på en högre nivå än det aktuella priset, eller en kort position på en lägre nivå.

Den största nackdelen med en limitorder är att den riskerar att aldrig fyllas om marknaden inte når den valda ordernivån. I det fallet förfaller ordern. Om du lägger en limitorder att öppna kan det hända att ordern aldrig exekveras, och om du lägger en limitorder att stänga kanske din order inte stängs automatiskt.

Som ett exempel antar vi att Olja - Brent Crude just nu kan handlas för 63,50 $. Din tekniska analys pekar på att 64,00 $ är en viktig nivå för marknaden och att priset kommer fortsätta att stiga om det når den nivån.

Du bestämmer dig för att handla Brent när marknaden når 64,80 $ och lägger en stopporder att öppna på den nivån. Två timmar senare går marknaden upp till 64,80 $, så din mäklare exekverar stoppen och öppnar din order. Om marknadspriset inte hade nått din prisnivå skulle ordern aldrig ha exekverats.

Viktigt att veta innan du lägger en stopp- eller limitorder

Innan du börjar handla med stopp- och limitordrar finns det några viktiga faktorer som du bör ha koll på, bland annat orderns giltighetstid samt hur gapping och slippage kan påverka exekveringen.

Giltighetstid för ordrar

Giltighetstiden för en order syftar på hur länge den förblir öppen innan den förfaller. Du kan välja att hålla ordern öppen fram tills att du stänger den, eller ange ett förfallodatum. De två olika typerna av giltighetstid kallas för Giltig till annullerad (Good ’Til Cancelled – GTC) och Giltig till datum (Good 'Til Date – GTD).

 • Giltig till annullerad: GTC-ordrar förblir öppna fram tills att du stänger dem, eller tills de har fyllts.

 • Giltig till datum: GTD-ordrar kräver att du anger det specifika datumet och tiden som du vill att ordern ska löpa fram till. Om den inte har fyllts tills dess kommer den att avbrytas

Gapping och slippage

Det är värt att notera att en stopp inte alltid stänger din position på exakt den nivå som du har angett. Det kan uppstå ett ”gap”, dvs. att marknaden snabbt hoppar från ett pris till ett annat utan någon marknadsaktivitet däremellan.

Risken för att det här ska inträffa är störst när du håller en position öppen över natten eller helgen, eftersom marknadens öppningspris då kan skilja sig från det senaste stängningspriset. I det fallet stängs din position till bästa tillgängliga pris, så du riskerar alltså att förlora mer pengar än du hade räknat med. Detta kallas för slippage. Du kan minska risken för slippage genom att använda en garanterad stopp, som förklaras närmare i nästa avsnitt. En mindre premie debiteras om din garanterade stopp triggas.

Limitordrar fylls normalt till ditt önskade pris och ibland till och med till ett bättre pris, om tillgängligt då ordern fylls. Det här kallas för positivt slippage.

Så lägger du en stopporder

Stoppordrar läggs på olika sätt beroende på om de är stoppordrar att öppna eller stoppordrar att stänga (stopp-loss).
För att lägga en stopporder att öppna går du till orderfönstret och väljer ”Order”. Sedan anger du en prisnivå som ligger över det aktuella marknadspriset om du vill ta en lång position, eller som ligger under det aktuella priset om du vill ta en kort position.
Om du istället vill lägga en order att stänga kommer metoden att skilja sig beroende på vilken typ av stopp-loss-order du använder: IG erbjuder tre olika typer av stopp-loss-ordrar:

 1. Vanlig stopp-loss
 2. Garanterad stopp
 3. Dynamisk stopp

Lägga en vanlig stopp

Vanliga stopp-loss-ordrar triggas när marknaden når den angivna ordernivån. Du kan lägga till stopp till nya positioner i orderfönstret genom att gå till avsnittet ”Stopp” och kontrollera att det står ”Normal” nedanför. Stoppordern måste läggas på ett visst minimiavstånd från det rådande marknadspriset.

För att lägga till en stopp till en befintlig position klickar du på marknadens namn under ”Positioner” i plattformen, så öppnas orderfönstret.

Tänk på att din position kan stängas till ett sämre pris än den valda nivån om marknaden rör sig snabbt. Du riskerar alltså att förlora mer pengar än väntat.

Lägga en vanlig stopp

Lägga en garanterad stopp

Garanterade stopp fungerar precis som vanliga stopp, med den skillnaden att din position alltid kommer att stängas på exakt den nivå som du har angett, oberoende av volatiliteten. Om din garanterade stopp triggas debiteras du en mindre premie.

För att lägga en garanterad stopp hos IG går du till menyn under ”Stopp” i orderfönstret och väljer ”Garanterad” istället för ”Normal”.

Vad är en limitorder?

Lägga en dynamisk stopp

En dynamisk stopp följer marknaden när den rör sig till din fördel och låser sig när marknaden rör sig emot dig. Du bestämmer precis hur nära din stopp följer marknadspriset genom att ange en stegstorlek.

Du bör kunna lägga en dynamisk stopp med hjälp av samma meny i orderfönstret. Välj ”Dynamisk” istället för ”Normal”. Sedan anger du din stegstorlek som bestämmer hur nära din dynamiska stopp kommer att följa marknadspriset. Om stegstorleken är fem punkter och marknaden rör sig uppåt med fem punkter, kommer även din stopp att flyttas med fem punkter.

Lägga en dynamisk stopp

Så lägger du en limitorder

En limitorder kan läggas på liknande sätt som en stopp, och hur det går till beror på om du lägger en limit att öppna eller en limit att stänga.

För limitordrar att öppna klickar du på fliken ”Order” i orderfönstret. Om du vill gå lång anger du ett köppris som är lägre än rådande marknadspris, och om du vill gå kort anger du ett köppris som är högre än rådande marknadspris.

För limitordrar att stänga går du istället till orderfönstrets första flik och anger nivån som du vill exekvera din order på under ”Limit”.

Genom att använda ordrar på rätt sätt kan du spara både tid och energi när du handlar – och potentiellt öka dina vinster eller minska din risk. Dock bör detta endast utgöra en del av din övergripande handelsstrategi.

Bli en bättre trader genom att gå våra kostnadsfria interaktiva kurser på IG Academy.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.