CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar eller investerar du i en bear market: topp 5 strategier

En bear market kan vara ett tecken på sämre ekonomiska förhållanden och osäkerhet bland investerare, men kan också erbjuda möjligheter. Läs mer om bear markets och tradingsstrategierför bear markets.

Vad är en bear market?

En bear market, eller björnmarknad, definieras som en period då marknadens priser faller kraftigt – ofta minst 20 % – från de senaste topparna. När det händer brukar investerare välja att dra in sina pengar för att undvika minskad avkastning eller för att begränsa förluster. Det ökade negativa investerarsentimentet innebär att priserna kan falla ytterligare, vilket gör det riskabelt att investera i en bear market. Det kan också leda till högre arbetslöshet, minskad konsumtion och deflation.

Bear markets påverkas precis som bull markets av utbud och efterfrågan. På en bear market är utbudet högt och efterfrågan låg, och tvärtom för en bull market.

Exempel på bear market

Här följer ett illustrerat exempel på en bear market:

Diagrammet visar prisrörelsen för FTSE Mid 250. Tappet på 20 %, som sträcker sig över en period om cirka tre veckor, från februari till mars 2020, indikerar en bear market. Denna bear market utlöstes av covid 19-pandemin. Diagrammet markerar också början på återhämtningen när bear market är över.

Eftersom priset har fallit mer än 20 % från de senaste topparna kan detta definieras som en bear market.

Så handlar du i en bear market

Hos oss kan du handla på en bear market genom att spekulera på prisrörelser med CFDs. Att investera i en bear market är i allmänhet inte så populärt på grund av de fallande priserna, och många brukar därför i stället välja att blanka.

Blankning är ett sätt för traders att handla på aktiekursen utifrån antagandet att den kommer falla. Om prognosen stämmer går de med vinst. Observera att kursen kan utvecklas åt båda hållen, även på en bear market. Så om aktiekursen stiger innebär det en förlust.

Topp 5 tradingstrategier för bear markets

Tradingstrategier för bear markets kan guida dig rätt i marknader med negativ kursutveckling i kombination med stor osäkerhet bland investerare. Här är några populära strategier:

Ta en kort position

”Trenden är din vän”, som uttrycket lyder. Blankning är ett sätt att följa riktningen för momentum i en bear market – du tar en säljposition (går kort) genom att handla på fallande marknadspriser. Om du förutspår rätt går du med vinst. Men priset kan röra sig åt båda hållen, även på en bear market. Du kan därför gå med förlust om priset går emot din position.

Hitta en bra ingångspunkt

När prisfallet når 20-procentstrecket har en bear market officiellt börjat. Om du exempelvis är ute efter att gå kort kan det här vara ett bra läge att öppna din position. Även om kursen sannolikt kommer fortsätta att sjunka är det omöjligt att veta hur länge den kommer att göra det – eller om den överhuvudtaget kommer att sjunka ytterligare. Om den gör det finns det heller inget sätt att veta hur länge marknaden kommer att stanna på den låga nivån (nästa strategi tar upp det här).

Ta ut vinster regelbundet

Den sannolika kursutvecklingen i en bear market är negativ. Det här kan skapa en möjlighet till att låsa in vinster med jämna mellanrum, men det är viktigt att komma ihåg att kursen då och då kan stiga, även i en bear market.

Handla index och ETF:er

Ett index, såsom Sverige30, representerar en korg med aktier sammansatt efter företagens börsvärde. En ETF, å andra sidan, följer utvecklingen för en marknad, till exempel ett lands aktier, ett index eller en sektor. Eftersom bear markets ofta triggas av utbud och efterfrågan – och i sin tur påverkar de ekonomiska förhållandena – kan en så pass bred exponering mot relaterade tillgångar skapa möjligheter att dra nytta av kursrörelser som förväntas bli likartade. Detta innebär förstås även att en kursutveckling åt motsatt håll än förväntat ger en förlust.

Ställ in en stopp-loss-order

En stopp-loss-order är en anvisning om att din position ska stängas automatiskt när en specifik, mindre gynnsam prisnivå nås. Om du köper en kort position kommer din stopp-loss därför att ligga på ett pris som är högre än priset som du öppnar positionen på, och tvärtom om du går lång. Den här riskhanteringsstrategin hjälper dig att begränsa dina förluster om marknaden går emot dig.

Även om dessa strategier baseras på tidigare resultat är de ingen garanti för framtida resultat.

Ta reda på vilka tillgångsslag som erbjuder bäst möjligheter i en bear market

Så kommer du i gång med din trading hos oss

 1. Öppna ett konto eller logga in
 2. Hitta den marknad som du vill handla på vår tradingplattform
 3. Tryck på ”köpa” eller ”sälja” i orderfönstret
 4. Välj positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Hos oss handlar du med hävstång. Det betyder att du bara behöver ha en mindre insats (som kallas för säkerhetskrav) för att få full exponering. Hävstången kan förstora dina vinster, men också dina förluster. Därför är det viktigt att du i förväg hanterar din risk på ett lämpligt sätt.

Vad är skillnaden på en bear market och en lågkonjunktur?

Bear markets är nära förbundna med lågkonjunkturer eftersom det ena kan utlösa det andra. Dessutom liknar de varandra på flera andra sätt. Trots det så är de i grund och botten olika.

 • Bear market: en period av kontinuerlig nedgång i marknadspriserna
 • Lågkonjunktur: en allmän avmattning i den ekonomiska utvecklingen, ofta kännetecknad av en negativ tillväxt i två kvartal efter varandra (minskning av BNP).

Kopplingen mellan de båda koncepten framgår tydligt om man tittar på faktorer såsom orsaker och verkan: geopolitiska kriser, pandemier, investerarsentiment och konsumtion.

Vad finns det för olika typer av bear markets?

Bear markets kan delas upp i tre olika typer beroende på vad som orsakar den nedåtgående pristrenden.

 • Cyklisk: en cyklisk bear market triggas av stigande räntor och hög inflation i slutet av en konjunkturcykel
 • Strukturell: en strukturell bear market uppstår när en finansbubbla eller annan ekonomisk obalans spricker, t.ex. den globala finanskrisen
 • Händelsedriven: som själva namnet antyder orsakas en händelsedriven bear market av en specifik och stor händelse, till exempel covid-19

Bear markets jämfört med bull markets: vilka är skillnaderna?

Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan en bear market och en bull market för att de trading- eller investeringsstrategier som man använder ska vara effektiva. Om exempelvis en kortsiktig korrigering av en bull market felaktigt antas vara en bear market kommer det faktiska resultatet troligtvis att skilja sig radikalt från det förväntade.

Här följer några viktiga skillnader mellan bear och bull markets.

Bear-marked

En marknad med ett kraftigt prisfall på minst 20 %

Högt utbud och låg efterfrågan

Förknippas ofta med en krympande ekonomi

Tydligt bearish sentiment på grund av den höga risken för förlust på investeringar. När fler investerare drar tillbaka sitt kapital kan priserna sjunka ytterligare

Större chans att tjäna på korta positioner och att begränsa förluster genom att sälja investeringar tidigt i en bear market

Bull-marked

Uppåtgående marknadstrend under en längre tid

Lågt utbud och hög efterfrågan

Förknippas ofta med en sund ekonomi

Högre förtroende bland investerare i kombination med ökat köptryck på fysiska tillgångar kan driva på trenden ytterligare

Hög sannolikhet för vinst på långa positioner och vid köp av fysiska tillgångar i syfte att sälja till ett högre pris

Läs om börsrallyn och skillnaden mellan ett bear market rally och ett bull market rally

Trading i en bear market – sammanfattning

 • En bear market uppstår när priserna faller kraftigt, normalt 20 % eller mer, från de senaste högsta nivåerna
 • Bear markets förknippas med en krympande ekonomi och övervägande negativa marknadsutsikter
 • Att tjäna pengar på en bear market kan låta ironiskt och osannolikt, men det finns möjligheter
 • Trading innebär alltid risker, men att köpa och äga fysiska tillgångar i en bear market är särskilt riskfyllt
 • Tradingstrategier för bear markets kan vara användbara eftersom de baseras på tidigare resultat, men de är ingen garanti för framtida resultat
 • Bear markets och lågkonjunkturer är nära förbundna med varandra, men är i grund och botten olika
 • Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan bear och bull markets eftersom det kan påverka hur pass effektiva dina tradingsstrategier är


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.