CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar du på volatilitet

Marknadsvolatilitet har visat sig vara avgörande för lönsam trading och det är därför viktigt att förstå på vilket sätt den är relevant och hur du handlar på den.

Så handlar du på volatilitet Källa: Bloomberg

Vad är handel på volatilitet?

Handel på volatilitet skiljer sig ganska mycket från andra typer av handel, och det rör sig inte om någon självständig marknad utan snarare om derivat av andra marknader. Den populäraste volatilitetsmarknaden är Volatilitetsindex (VIX) – ett index sammanställt av Chicago Board Options Exchange (CBOE) som visar den förväntade volatiliteten på S&P 500-indexet.

Enligt CBOE själva beräknar VIX den förväntade volatiliteten genom att slå samman de viktade priserna på köp- och säljoptioner på S&P 500 (SPXSM) över ett brett intervall av lösenpriser. Mer specifikt motsvaras priserna av mittpunkterna av de kvoterade köp- och säljpriserna för optioner på SPX.

I praktiken innebär det att traders som spekulerar i VIX tar ställning till den förväntade volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden. VIX har av många kallats för ett ”fear index”, eller ”skräckindex”, eftersom en hög förväntad volatilitet har varit en indikation på framtida oroligheter på marknaden. Vi ska inte glömma att VIX historiskt sett bara har nått exceptionellt höga nivåer i samband med ekonomiska problem, såsom finanskrisen 2008.

Så börjar du med handel på volatilitet

Om du vill börja handla på volatilitet bör du:

  1. Undersöka vilka marknader du kan daytrada på
  2. Undersöka diagrammet för din valda marknad
  3. Testa att handla på volatilitet med ett demokonto hos IG
  4. Öppna ett tradingkonto för att handla på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om trading och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Så handlar du på volatilitet

Det finns två sätt att handla på volatilitet. Du kan antingen handla en volatilitetsprodukt, till exempel VIX, eller leta efter volatilitet på andra marknader. I det sistnämnda fallet brukar traders söka sig till marknader med snabba marknadsrörelser som ger hög avkastning.

VIX

Handel i VIX fokuserar främst på din uppfattning om kommande ekonomisk och/eller politisk instabilitet. Med tanke på hur starkt ekonomin har gått hittills under Donald Trumps tid som USA:s president, är det inte så konstigt att inledande tvivel gradvis har skingrats sedan han svors in.

Vid årsskiftet 2019 började dock VIX att kraftigt stiga. Det ger oss ett bra tillfälle att undersöka vad det finns för orsaker till en skarp och ihållande uppgång på VIX.

Först och främst har vi sett en växande oro över USA:s framtida ekonomiska stabilitet, vilket framgår av den inverterade avkastningskurvan. En platt eller inverterad avkastningskurva tyder på att det finns en del oro bland traders över framtiden, eller kanske till och med över det aktuella läget.

Vilka är de mest volatila marknaderna?

Det finns en rad olika sätt att leta efter volatilitet på de finansiella marknaderna. Vissa marknader tenderar att ha högre genomsnittliga dagliga kursrörelser mätt i punkter, medan andra marknader normalt bara rör sig några få punkter på en dag.

Dow Jones

Ett bra exempel på detta får vi vid en jämförelse av Dow Jones och S&P 500. Med tanke på dessa marknaders relativa värde är det inte så konstigt att vi ser betydligt större rörelser i punkter eller ticks för Dow Jones – som för närvarande ligger runt 23 000. Detta kan jämföras med S&P 500 som just nu ligger runt 2500.

Tyskland30

Det här förklarar till stor del varför Tyskland 40 ofta är populärare bland traders än FTSE 100, till och med i Storbritannien. Tittar vi på indexpriset är FTSE 100 cirka 55 % mindre än Tyskland30. Men de är också bra exempel på marknader som normalt sett har väldigt olika nivå av volatilitet, vilket överväger skillnaderna i indexpris.

Det veckovisa ATR-värdet (Average True Range, en volatilitetsindikator) för 14 perioder för FTSE 100 nådde i början på 2016 en topp på runt 280, medan det högsta värdet för Tyskland30 vid ungefär samma tidpunkt lång kring 600. Så även om Tyskland30 värderas 55 % högre än FTSE 100 ser vi faktiskt prissvängningar som snarare skulle förknippas med en 114 % större marknad.

Så beräknas volatilitet

Exemplet ovan belyser en av de populäraste indikatorerna som används för att beräkna volatilitet. ATR mäter det genomsnittliga intervallet för prisvariationer och baseras normalt på 14 perioder av en viss given tidsram. Traders kan självklart justera den här inställningen för att mäta genomsnittet för kortare eller längre perioder. Tittar vi exempelvis på ATR per dag, visar indikatorn variationen för varje handelsdag.

Om vi istället använder ATR för 14 veckor är variationerna under enskilda dagar inte lika tydliga, men vi får däremot en uppfattning om den genomsnittliga variationen för de senaste tre månaderna. ATR-indikatorn är praktisk för traders eftersom den visar volatiliteten ur ett historiskt perspektiv, vilket gör det lättare att avgöra om ett visst intervall är normalt eller inte.

Ett bra sätt att visa hur användbar ATR-indikatorn kan vara är genom att titta på två liknande marknader. Dow Jones och Tyskland30 kännetecknas båda av stora marknadsrörelser. Dock har vi sett en märkbar förändring under Trumps tid vid makten, vilket återspeglas i ATR. Under 2014 var det högsta värdet av ATR under en vecka för Tyskland30 390, medan motsvarande högsta ATR för Dow Jones var 420. Volatiliteten var alltså något högre för Dow Jones, men inte tillräckligt för att avgöra vilket index vi borde handla. Spolar vi framåt till idag ser vi ett ATR för Dow Jones på över 1000, medan värdet för Tyskland30 ligger närmare 450. En trader som handlar på volatilitet borde alltså snarare titta åt det amerikanska indexet än det tyska.

Strategier för handel på volatilitet

Strategin skiljer sig beroende på om du som trader väljer att handla på volatila marknader eller VIX.

Strategi för handel på volatilitet med VIX

Trading på VIX handlar i mångt och mycket om att ta ställning kring det kommande politiska och ekonomiska läget. Höga VIX-nivåer är ofta en följd av global instabilitet, vilket också märks på alternativa marknader. Avkastningskurvan och värdet av säkra tillgångar är exempel på detta.

Främst avkastningskurvan kan visa sig ovärderlig för VIX-traders, där sjunkande långsiktiga avkastningar och stigande kortsiktiga avkastningar rimmar med en ökad rädsla på marknaderna. Det här driver investerare till att låsa in långsiktiga vinster på obligationsmarknaden istället för att flytta sina tillgångar till mer riskabla instrument, exempelvis aktier. Med tanke på att sell-offs på marknaderna i sig brukar vara volatila, kan en inverterad avkastningskurva vara ett sätt att upptäcka en högre VIX-nivå och lägre aktiekurser.

Strategi för handel på volatila marknader

Att handla på volatila marknader innebär andra utmaningar, eftersom det kan ske på vilken marknad som helst. Självklart har varje marknad sina egenheter och drivkrafter som påverkar eventuella fluktuationer, men när det kommer till trading på volatilitet finns det ett flertal tekniker som kan användas oberoende av marknad.

Ett snävt prisintervall kan uppstå innan volatilitet, med Bollinger-band som smalnar av för att indikera den låga volatiliteten. Det här kan dock vara ett tecken på att en snabb uppgång i volatilitet är på väg. Traders kan därför vänta sig ett snabbt utbrott ur Bollinger-bandet, med en plötslig rörelse i ena riktningen som följd.

WTI-diagrammet nedan visar hur det går till. Överst till vänster ser vi en marknad med låg volatilitet, vilket framgår av de smala Bollinger-banden. I samband med ett skarpt utbrott i början på mars steg volatiliteten, vilket satte igång en nedåtgående trend. Vid det här tillfället en kort position på utbrottet, med en stopp-loss över den senaste toppen på 55,05 $

Olja – US Crude

WTI kursdiagram

Det kommer alltid att finnas olika strategier för att handla en volatil marknad. I slutändan lönar det sig att leta efter tydlig, förväntad volatilitet istället för oförutsägbar volatilitet. Vid en förväntad ökad volatilitet måste traders se till att minimera sina förluster och detta får de lönsamma affärerna att klart uppväga förlusterna.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.