CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Inköpschefsindex (PMI)

Vad är inköpschefsindex?

Ett inköpschefsindex (PMI) är en ekonomisk indikator som består av månadsvisa rapporter och konjunkturstatistik från tillverkningsfirmor inom den privata sektorn. Detta index tas fram genom att man hämtar information från inköpschefer på företag inom tillverksindustrin. Inköpscheferna är de som ansvarar för inköp av materialet som företaget behöver för att tillverka sina produkter.

Besök vår sida med nyheter och tradingideer.

Få senaste nytt och marknadsanalyser från våra egna experter.

PMI-index används av investerare för att få en uppfattning om hur inköpschefer ser på den framtida utvecklingen för sin bransch. PMI-indexet kan vara ett mått på marknadssentiment och utgöra grund för tradingbeslut.

Hur fungerar ett inköpschefsindex?

Ett inköpschefsindex tas fram med hjälp av information som hämtas in från inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Informationen används för att göra en bedömning av industrin och kunna förutspå en framtida tillväxt eller brist på tillväxt inom en viss bransch. Institute for Supply Management (ISM) är ett av flera institut som räknar fram PMI-index.

För att ta fram inköpschefsindex kontaktar ISM inköpschefer på över 300 tillverkningsföretag av olika storlekar och på olika platser.

Beräkning av PMI

PMI-index beräknas med hjälp av enkäter, där inköpschefer tillfrågas om de anser att verksamheten förbättrats, försämrats eller är oförändrad jämfört med tidigare månad.

Frågorna rör olika komponenter, som ges samma vikt i enkäten, och som poängsätts var för sig av alla inköpschefer som deltar i utfrågningen. Dessa komponenter inkluderar orderingång, produktion, leverantörers leveranstider, lager och sysselsättning.

Svaren från inköpscheferna ställs samman till ett slutligt PMI-tal för månaden. Ett indextal på över 50 indikerar tillväxt inom tillverkningsindustrin medan ett indextal under 50 innebär en nedgång, och ett tal på 50 indikerar att ingen förändring skett från föregående månad.

Vilka är fördelarna med att använda PMI-index?

En av fördelarna med att använda PMI-index är att det består av svar som grundar sig på aktuella uppgifter och förhållanden. Resultatet av ett PMI grundar sig på faktiska data snarare än åsikter eller hur vissa områden uppfattas.

PMI-index kan vara ett bra mått på hur en viss bransch mår eftersom det ger en insyn i sysselsättning, orderingång, lager och tillväxt direkt från företagens inköpschefer.

Ytterligare en fördel med att använda PMI-index är att de oftast är de första finansiella uppgifterna som presenteras varje månad och därför en tidig indikator på tillväxt jämför med föregående månad.

.

Vilka är nackdelarna med att använda PMI?

PMI-index kan endast användas för att göra en uppskattning av tillverkningsindustrin och inte hela den samlade arbetskraften.

Tillverkningsindustrin har historiskt sett ansetts utgöra en viktig referenspunkt för den globala ekonomin, speciellt i USA, men dess betydelse har gradvis minskat. Andra månadsvisa rapporter inom andra sektorer än tillverkningsindustrin, till exempel inom tjänstesektorn i USA, används numera som en barometer för ekonomin.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.