CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Forwardkontrakt definition

Vad är ett forwardkontrakt?

Ett forwardkontrakt är en typ av terminskontrakt, dvs. ett avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris på ett förbestämt datum. Båda parterna är skyldiga att fullfölja sin del av avtalet.

Forwardkontrakt kan skilja sig mellan olika transaktioner och är därför en typ av icke-standardiserade terminer som kan anpassas utifrån tillgångsslag, förfallodatum och kvantitet.

Forwardkontrakt används främst för att handla råvaror, men de är också populära inom valutahandeln.

Forwardkontrakt jämfört med futureskontrakt

Ett forwardkontrakt ska inte förväxlas med ett futureskontrakt. Båda avtalen innebär en skyldighet för traders att köpa och sälja en tillgång (eller avräkna tillgången kontant) till ett fastställt pris i framtiden. Det finns dock några viktiga skillnader mellan de båda kontrakten. Exempel:

Forwardkontrakt … Futureskontrakt …
Handlas OTC (over-the-counter) Handlas på börser
Är icke-standardiserade (kan anpassas) Är standardiserade (kan inte anpassas)
Är förhandlingsbara Är inte förhandlingsbara

Att handla futures och forwards med IG går dock till på ett lite annorlunda sätt eftersom du inte handlar direkt på en börs. Så om du handlar index-CFDs med ett futureskontrakt, köper du i själva verket ett forwardkontrakt. Exempelvis är en futuresposition hos IG på FTSE 100-marknaden egentligen ett forwardkontrakt som motsvarar en futuresposition på FTSE 100.

Forwardkontrakt – exempel

Låt oss säga att du vill sälja 100 ton majs till en amerikansk återförsäljare om 60 dagar för 150 USD per ton. När 60 dagar har gått måste du leverera 100 ton majs och återförsäljaren är skyldig att betala 15 000 USD (100 ton x 150 USD) till dig.

Du skulle vara skyldig att sälja till det överenskomna priset, oavsett om det aktuella värdet för majs ligger på 150 USD eller inte. I slutändan kanske du skulle sälja till ett högre – eller lägre – pris än marknadspriset när du levererar tillgången.

Om du eller köparen inte vill utbyta majsen på förfallodagen kan ni istället gör en kontantavräkning. Då levereras inga fysiska varor. Avräkningsbeloppet motsvarar skillnaden mellan det överenskomna priset och det aktuella priset – köparen betalar säljaren om priset på tillgången sjunker och säljaren betalar köparen om priset på tillgången stiger.

Forwardkontrakt – fördelar och nackdelar

Forwardkontrakt – fördelar

Forwardkontrakt är relativt enkla att förstå och lämpar sig därför bra för nybörjare. Det är vanligt att man använder forwardkontrakt vid spekulation och hedging eftersom kontraktens pris förblir desamma, oavsett om priset på tillgången ändras eller inte. Traders kan med andra ord vara säkra på vilket pris de betalar eller säljer för.

Som redan nämnt är forwardkontrakt väldigt flexibla eftersom datum och kvantitet kan anpassas. Även om forwardkontrakt har ett avtalat förfallodatum behöver de inte hållas öppna under hela löptiden. De flesta forwardkontrakt kan stängas innan de förfaller för att begränsa förluster eller ta ut vinster.

Forwardkontrakt – nackdelar

Det är viktigt att vara medveten om riskerna för båda parterna i ett forwardkontrakt. För det första finns det ingen garanti för produktens kvalitet. Eftersom forwards handlas OTC istället för på börsen saknas det regler för hanteringen av variationer i produkterna. Det här påverkar dock inte transaktionen om parterna bestämmer sig för att göra en kontantavräkning istället för att leverera tillgången.

För det andra finns motpartsrisken. När priset på ett forwardkontrakt ändras innebär det en värdeökning för den ena parten och en betalningsskyldighet för den andra. Det finns därför en viss grad av motpartsrisk, då kontraktet kanske inte kommer att kunna uppfyllas trots att betalningsskyldighet föreligger.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.