CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Anläggningstillgångar definition

Vad är anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar består av ett företags långsiktiga investeringar, vars totala värde inte kommer att omsättas under det pågående räkenskapsåret. Hit räknas också tillgångar utan något inneboende värde – exempelvis immateriella tillgångar – eller tillgångar utan fast förfallodatum, såsom fastigheter eller mark.

Istället för att kostnadsföras ska anläggningstillgångar redovisas som tillgångar. Då sprids kostnaden för tillgångarna ut över den förväntande nyttjandeperioden istället för att bokföras under året då företaget förvärvade dem. En tillgång sägs vara amorterad eller avskriven, beroende på om den är materiell eller immateriell.

Marknadsanalyser

Få senaste nytt och marknadsanalyser från våra egna experter.

Anläggningstillgångar vs. omsättningstillgångar

I motsats till anläggningstillgångar anses omsättningstillgångar vara kortsiktiga investeringar. Exempel på omsättningstillgångar är kundfordringar, ett företags inventarier och eventuella förbetalda utgifter. Låt oss titta lite närmare på de olika typerna.

  • Kundfordringar: kunders utestående betalningar till ett företag
  • Inventarier: de varor som ett företag har tillgängliga för försäljning
  • Förbetalda utgifter: eventuella utgifter som företaget har betalat på förhand, till exempel försäkring, administrativa kostnader eller hyra

Hur klassificeras anläggningstillgångar?

Ett företags balansräkning är indelad efter typ av tillgång. Anläggningstillgångar står normalt listade under långsiktiga investeringar som antingen materiella tillgångar (fastigheter, utrustning m.m.), immateriella tillgångar (patent, varumärken m.m.) eller finansiella tillgångar (bland annat långfristiga fordringar).

Investeringar räknas endast som anläggningstillgångar om de inte är avsedda att omsättas till vinst eller generera likvida medel inom en period på tolv månader.

Anläggningstillgångar – exempel

Som ett exempel på en anläggningstillgång ska vi titta på en mobiltelefontillverkare. Företaget behöver en maskin för att producera telefoner och köper därför en maskin för 2 miljoner £. Företaget räknar med att använda maskinen i tio år och att sedan kunna sälja den för 200 000 £.

I det här scenariot uppgår maskinens avskrivningsbara värde till 180 000 £. Värdet beräknas genom att man drar av slutvärdet från anskaffningsvärdet och sedan delar resultatet med tillgångens nyttjandeperiod ([2 miljoner £ - 200 000 £] delat med 10). När maskinens nyttjandeperiod är slut kommer företaget att redovisa dess restvärde på 200 000 £.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.