CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Amortering definition

Vad är amortering?

Amortering är den process då du delar upp återbetalningen av ett lån eller kostnaden för en immateriell tillgång över en specifik tidsram. Beroende på de villkor som ställs av banker eller upphovsrättsbyråer utgörs denna period oftast av ett fast antal månader eller år. Amorteringar medför ofta räntebetalningar, vilka fastställs efter långivarens bedömning.

Amortering kontra avskrivning

Medan amortering täcker immateriella tillgångar – så som patent, varumärken och upphovsrätt – använder man avskrivning för att dela upp kostnaden för en materiell tillgång. Detta är fysiska tillgångar som datorer, fordon, maskiner och kontorsmöbler.

Till skillnad från avskrivningar betalas amorteringar ofta i form av regelbundna avbetalningar – vilket innebär att samma belopp återbetalas varje månad eller år tills hela skulden är betald. Med avskrivningar betalar låntagare ofta mer i början av låneperioden, och mindre mot slutet. Detta beror på att värdet på materiella tillgångar kan komma att minska under sin livslängd, vilket in sin tur innebär att de kommer att vara värda mindre ju längre tid som går, eller ju mer den används.

Hur man beräknar amortering

Formeln för beräkning av amortering av ett lån är en av de enklaste modellerna för återbetalning. Nedanstående formel används:

Amorteringsexempel

Låt oss anta att företag A har en utestående skuld på 5 miljoner pund. Om företaget då återbetalar 250 000 pund på lånet varje år skulle det betyda att 250 000 pund av skulden skrivs av för varje år. Företag A skulle dock även behöva betala ränta på lånet. Räntan representeras av bokstaven ”r” i bilden ovan.

I detta fall, om vi antar att räntan är satt till 10 %, skulle företag A behöva återbetala en faktiskt summa av 275 000 pund per år för att skulden ska amorteras till fullo.

Låt oss som ett annat exempel säga att du hade fått tio år på dig att återbetala 1,5 miljoner pund till en bank, i affärslån och på en månadsbasis. För att räkna ut hur mycket du är skyldig att betala varje månad skulle du då dela 1,5 miljoner pund med tio, vilket ger dig 150 000 pund per år.

Du skulle sedan dela detta med 12 och då få summan 12 500 pund, som du alltså måste återbetala varje månad tills skulden är fullständigt amorterad. Om du räknar med en ränta på 5 %, kommer den slutliga summan som ska återbetalas varje månad uppgå till 13 125 pund.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy genom att ta del av vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.