Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Produktinformation för CFD-optioner

För att handla CFD-optioner behöver du vara professionell kund hos IG.

Alla våra dagsoptioner är särskilda former av CFDs som ger dig exponering mot förändringar i optionspriser. En dagsoption avräknas kontant och kan inte lösas in av eller mot dig, eller resultera i leverans av det underliggande värdepappret.

Vi erbjuder 1-dagsoptioner på ett stor utbud av populära marknader, till exempel globala aktieindex, valutapar och råvaror.

 • Dagsoptioner
 • Veckooptioner
 • Råvaruoptioner
 • Indexoptioner
 • Aktieoptioner

Marknad

Kontraktsstorlek

1-dags FTSE 100® 10 £ / punkt
1-dags Wall Street 10 $ / punkt
1-dags USA500 100 $ / punkt
1-dags Tyskland 40 5 / punkt
1-dags Frankrike40 10 / punkt
1-dags Italien40 5 / punkt
1-dags Spanien35 10 / punkt
1-dags Nederländerna25 100 / punkt
1-dags Sverige30 100 SEK / punkt
1-dags Australien200 10 AUD / punkt
1-dags HongKong50 10 HKD / punkt
1-dags Japan 225 500 JPY / punkt
1-dags EUR/USD, GBP/USD 10 $ / punkt
1-dags USD/JPY 1000 ¥ / punkt
1-dags USD/CHF 10 SF / punkt
1-dags EUR/GBP 10 £ / punkt
1-dags AUD/USD 10 $ / punkt
1-dags USD/CAD 10 CD / punkt
1-dags GBP/JPY 1 000 ¥ / punkt
1-dags EUR/JPY 1 000 ¥ / punkt
1-dags USA Lätt råolja 10 $
1-dags Avista Guld 100 $
1-dags Avista Silver 50 $

Noter

1. Optioner är inte tillgängliga för rollover oavsett inställningar på ditt konto. Alla optioner förfaller enligt förutbestämd regel för förfallande. Vill du veta mer, utvärdera varje marknads detaljerade information i plattformen.

2. Positioner som inte redan har stängts av kunden förfaller automatiskt enligt följande:

1-dags optioner på FTSE® och Wall Street fastställs mot FTSE®:s och Wall Streets avistamarknaders officiella avräkningsnivåer. 1-dags optioner på USA SPX500 fastställs mot SPX 500:s avistamarknads officiella avräkningsnivå.

1-dags optioner på Tyskland 40, Frankrike40, Italien40, Spanien35, Nederländerna25 och Sverige30 fastställs mot de officiella avräkningsnivåerna för avista DAX 30, avista CAC 40, avista MIB 40, avista IBEX 35, AEX och OMXS30.

1-dags optioner på Hong Kong HS50 fastställs baserat på första avslut som erbjuds av börsen efter kl. 09.00 svensk tid.

1-dags FX-optioner fastställs baserat på den första printen registrerad av Bloomberg (E&OE) kl. 21:00 (svensk tid) för det relevanta valutaparet.

1-dags optioner på USA Lätt-råolja fastställs baserat på av det officiella stängningspriset för det likvida futureskontraktet på US Light Crude Oil på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 20:30 svensk tid.

1-dags guldoptioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för det relevanta futureskontraktets närmaste likvida månaden på NYMEX (New York Mercantile Excahnge) kl. 19:30 svensk tid.

1-dags silveroptioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för det relevanta futureskontraktets närmaste likvida månaden på NYMEX (New York Mercantile Excahnge) kl. 19:25 svensk tid.

Köpoptioner fastställs till avräkningspriset minus lösenpriset, eller till noll, vilketdera är störst.

Säljoptioner fastställs till lösenpriset, minus avräkningspriset, eller till noll, vilketdera är störst

3. Vår spread för dagliga optioner är beroende av ett antal faktorer inklusive kvoteringens nivå och förfallotiden. För 1-dags FTSE®, Wall Street och Tyskland 40 kommer spreaden att ligga mellan två och åtta punkter. För 1-dags USA SPX500 kommer spreaden att ligga mellan 0,3 och 1 punkt. För 1-dags Frankrike 40 kommer spreaden att ligga mellan tre och fyra punkter. För 1-dags Italien 40 och Spanien 35 kommer spreaden att ligga mellan fem och sex punkter. För Nederländerna25 kommer spreaden att ligga mellan 0,2 och 0,4 punkter. För 1-dags valutaoptioner kommer spreaden att ligga mellan fyra till tio pips. För EUR/GBP kommer spreaden att ligga mellan två till nio och för AUD/USD kommer spreaden att ligga mellan en och tolv pips.

4. Vi erbjuder handel dygnet runt på 1-dags optioner för FTSE®100, Tyskland 40 och Wall Street. Dygnetrunthandel startar kl. 08:30 (svensk tid) måndag och slutar kl. 22:15 (svensk tid) påföljande fredag. 1-dags optioner kan handlas från en timme efter den tidigare avräkningen tills en minut innan varje marknads stängning. 1-dags USA Lätt-råolja kan handlas från 09:00 till 20:27 svensk tid.

5. a) Säkerhetskravet för att köpa en 1-dags option är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med kontraktsvärdet (per punkt på den underliggande marknaden). Detta är den maximala potentiella förlusten för positionen.

b) Säkerhetskravet som krävs för en likvärdig CFD på den underliggande marknaden med beaktande av lokala hävstångsbegränsningar.

6. Säkerhetskravet för att sälja en 1-dags option varierar, men kommer aldrig att vara mindre än hälften av den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden, och aldrig större än den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden.

7. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

Vi erbjuder veckolånga valutaoptioner som fastställs varje fredag på basis av avistakursen kl. 16.00 (svensk tid).

Marknad

Kontraktsstorlek

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD 10 $/punkt
USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY 1000 ¥/punkt
USD/CHF 10 SF/punkt
EUR/GBP 10 £/punkt
USD/CAD 10 CAD/point
USA Lätt råolja 10 $
Guld 100$

 

Noter

1. Optioner är inte tillgängliga för rollover oavsett inställningar på ditt konto. Alla optioner förfaller enligt förutbestämd regel för förfallande. Vill du veta mer, utvärdera varje marknads detaljerade information i plattformen.

2. Positioner som inte redan har stängts av kunden förfaller automatiskt enligt följande:

1-dags optioner på FTSE® och Wall Street fastställs mot FTSE®:s och Wall Streets avistamarknaders officiella avräkningsnivåer. 1-dags optioner på USA SPX500 fastställs mot SPX 500:s avistamarknads officiella avräkningsnivå.

1-dags optioner på Tyskland 40, Frankrike40, Italien40, Spanien35, Nederländerna25 och Sverige30 fastställs mot de officiella avräkningsnivåerna för avista DAX 40 avista CAC 40, avista MIB 40, avista IBEX 35, AEX och OMXS30.

1-dags FX-optioner fastställs baserat på den första printen registrerad av Bloomberg (E&OE) kl. 21:00 (svensk tid) för det relevanta valutaparet.

1-dags optioner på USA Lätt-råolja fastställs baserat på av det officiella stängningspriset för det likvida futureskontraktet på US Light Crude Oil på NYMEX (New York Mercantile Exchange) kl. 20:30 svensk tid.

1-dags guldoptioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för det relevanta futureskontraktets närmaste likvida månaden på NYMEX (New York Mercantile Excahnge) kl. 19:30 svensk tid.

1-dags silveroptioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för det relevanta futureskontraktets närmaste likvida månaden på NYMEX (New York Mercantile Excahnge) kl. 19:25 svensk tid.

Köpoptioner fastställs till avräkningspriset minus lösenpriset, eller till noll, vilketdera är störst.

Säljoptioner fastställs till lösenpriset, minus avräkningspriset, eller till noll, vilketdera är störst

3. Vår spread för dagliga optioner är beroende av ett antal faktorer inklusive kvoteringens nivå och förfallotiden. För 1-dags FTSE®, Wall Street och Tyskland 40 kommer spreaden att ligga mellan två och åtta punkter. För 1-dags USA SPX500 kommer spreaden att ligga mellan 0,3 och 1 punkt. För 1-dags Frankrike 40 kommer spreaden att ligga mellan tre och fyra punkter. För 1-dags Italien 40 och Spanien 35 kommer spreaden att ligga mellan fem och sex punkter. För Nederländerna25 kommer spreaden att ligga mellan 0,2 och 0,4 punkter. För 1-dags valutaoptioner kommer spreaden att ligga mellan fyra till tio pips. För EUR/GBP kommer spreaden att ligga mellan två till nio och för AUD/USD kommer spreaden att ligga mellan en och tolv pips.

4. Vi erbjuder handel dygnet runt på 1-dags optioner för FTSE®100, Tyskland 40och Wall Street. Dygnetrunthandel startar kl. 08:30 (svensk tid) måndag och slutar kl. 22:15 (svensk tid) påföljande fredag. 1-dags optioner kan handlas från en timme efter den tidigare avräkningen tills en minut innan varje marknads stängning. 1-dags USA Lätt-råolja kan handlas från 09:00 till 20:27 svensk tid.

5. a) Säkerhetskravet för att köpa en 1-dags option är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med kontraktsvärdet (per punkt på den underliggande marknaden). Detta är den maximala potentiella förlusten för positionen.

b) Säkerhetskravet som krävs för en likvärdig CFD på den underliggande marknaden med beaktande av lokala hävstångsbegränsningar.

6. Säkerhetskravet för att sälja en 1-dags option varierar, men kommer aldrig att vara mindre än hälften av den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden, och aldrig större än den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden.

7. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

Råvaror

Optionsmarknad och handelstider

En punkt betyder

Handelsstorleken motsvarar ett kontrakt

Handelsspread

Guld
Dygnet runt med luckor
$/1 troy ounce 100 $ 0,6-1,2
Silver
Dygnet runt med luckor
1 cent/troy ounce 50 $ 0,4 -1,6
USA lätt råolja
Dygnet runt med luckor
1 cent/fat 10 $ 5 - 6

Noter

1. Optioner är inte tillgängliga för rollover oavsett inställningar på ditt konto. Alla optioner förfaller enligt  förutbestämd regel för förfallande. Vill du veta mer, utvärdera varje marknads detaljerade information i plattformen.

2. Råvaruoptioner fastställs baserat på det officiella avstämningspriset och förfallodatum ugår därför från den underliggande marknadens regler. Förfalloreglerna kan komma att ändras.

Dessa kontrakt är ett komplement till våra dagliga optioner på globala aktieindex.

Marknad

Handelstider

Värde av ett kontrakt (per punkt) (per point)

Handelsspread

Kontraktsmånader

Sista handelsdag

FTSE® 100 Dygnet runt (10) 10 £ 4-8 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Kontraktmånadens 3:e fredag (5)
Wall Street Dygnet runt (10) 10 US$ 8-20 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Torsdagen före kontraktsmånadens 3:e fredag (3)
US 500 Dygnet runt (10) 100 $ 0.8-2 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Torsdagen före kontraktsmånadens 3:e fredag (4)
USA Tech 100 (14) Dygnet runt (10) 100 $ 2-4 Nuvarande & nästa månad Torsdagen före kontraktsmånadens 3:e fredag
Australien200 Dygnet runt (12) 10 A$ 6-12 Endast närmaste kvartal och kvartalsmånad Kontraktsmånadens 3:e torsdag (2)
EU Stocks 50 09.00-17.30 10 0.6-1.6 Endast närmaste kvartalsmånad Kontraktsmånadens 3:e fredag eller föregående affärsdag av kontraktsmånaden (9)
Tyskland 40 Dygnet runt (10) 5 4-6 Nuvarande & nästa månad; 2 närmsta kvartalsmånaderna Kontraktmånadens 3:e fredag (6)
Frankrike40 09.00-17.30 10 2-3 Endast närmaste kvartalsmånad Förfallomånadens 3:e fredag/td>
Hong Kong 50 Dygnet runt (10) 10 HK 6-16 Nuvarande & nästa månad Arbetsdagen före sista arbetsdagen i kontraktmånaden
Japan 225 Dygnet runt (10) 500 JPY 6-16 Nuvarande & nästa månad Dagen före den andra fredagen i kontraktmånaden
Veckooptioner
FTSE® 100 Dygnet runt (5) 10 £ 4-5 Veckooption Varje fredag
Tyskland 40 09.00-17.30 (6) 5 4-6 Veckooption Varje fredag med undantag för de veckor Tyskland 40 månadsoptioner förfaller
US 500 Dygnet runt (4) 100 $ 0.6-1.2 Veckooption Varje fredag med undantag för varje månads 3:e vecka
Wall Street 15.30-22.00 (3) 10 $ 6-8 Veckooption Varje fredag med undantag för de veckor Wall Street månadsoptioner förfaller
USA Tech 100 09.05-22.00 100 $ 4-8 Veckooption Varje fredag
Hong Kong 50 Dygnet runt HK 10 6-16 Veckooption Varje fredag
Australien 200 Dygnet runt (12) 10 A$ 4-12 Veckooption Varje torsdag

Notes

1. Optioner är inte tillgängliga för rollover oavsett inställningar på ditt konto. Alla optioner förfaller enligt förutbestämd regel för förfallande. Vill du veta mer, utvärdera varje marknads detaljerade information i plattformen.

2. Positioner som inte redan stängts av klienten förfaller automatiskt på det datum som angetts.

Köpoptioner fastställs till avräkningspriset minus lösenpriset, eller till noll, vilketdera är störst.

Säljoptioner fastställs till lösenpriset, minus avräkningspriset, eller till noll, vilketdera är störst.

1-dags FX-optioner fastställs baserat på den första printen registrerad av Bloomberg (E&OE) kl. 21:00 (svensk tid) för det relevanta valutaparet.

3. Australien200-optioner fastställs baserat på den särskilda öppningskursen för S&P/ASX 200-indexet den sista handelsdagen räknat till en decimal. Den särskilda öppningskursen beräknas på det första omsatta priset för varje aktie som ingår i S&P/ASX 200 den sista handelsdagen, oavsett när dessa aktier handlas första gången på ASX-handelsdagen. Detta innebär att det första omsatta priset för varje komponentsaktie kan inträffa när som helst mellan ASX:s öppning och stängning (inklusive stängningsauktionen) på den sista handelsdagen. Skulle någon komponentaktie inte ha handlats vid ASX:s stängning den sista handelsdagen kommer det senast omsatta priset på den aktien att användas för att beräkna den särskilda öppningskursen. Veckovisa ASX-optioner listas från fredagsöppningen och fastställs mot torsdagens cashstängning.

4. Wall Street-optioner kan handlas till kl. 15:00 (Chicago-tid) på den sista handelsdagen och fastställs baserat på den speciella öppningskvoteringen (SOQ) av DJIA (beräknad med två decimaler) på kontraktsmånadens 3:e fredag såsom rapporterat av CBOE. Observera att detta är dagen efter den sista handelsdagen. SOQ beräknas från serien av öppningspriser för de 30 DJIA-aktierna på NYSE. Veckolånga Wall Street-optioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för DJIA på fredag kväll och dessa optionerna erbjuds inte den vecka varje månad då en månadslång Wall Street-option förfaller.


5. Månadslånga USA SPX500-optioner förfaller baserat på den speciella öppningskvoteringen för S&P 500 på kontraktsmänadens 3:e fredag, så som rapporterat av CBOE. Observera att detta är dagen efter IG Europes sista handelsdag. Det här kontraktet kan handlas fram till kl. 22:15 svensk tid på den sista handelsdagen. Veckolånga USA SPX500-optioner kommer att fastställas baserat på avista stängningspriset för S&P 500 så som rapporterat av CME kl. 15:00 (Chicago-tid). Veckolånga USA SPX500-optioner finns tillgängliga dygnet runt, från kl. 15:30 måndag till kl. 22:00 påföljande fredag svensk tid (in-hours). Veckolånga USA SPX500-optioners erbjuds inte varje månads 3:e vecka då de ånadslånga USA SPX500-optioner förfaller.

6. FTSE®-optioner fastställs baserat på Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) såsom rapporterat av LIFFE på den sista handelsdagen. Exchange Delivery Settlement-priset är baserat på en avistamarknadscall för FTSE® 100 Index som startar kl. 10:10 (Londontid) på den sista handelsdagen. Denna call bör vara avslutad vid kl. 10:30 (Londontid).

7. Tyskland 30-optioner fastställs baserat på det slutgiltiga avräkningsvärdet på DAX såsom rapporterat av Eurex på den sista handelsdagen. Avräkningsvärdet är baserat på priserna för aktierna som ingår i DAX såsom fastslaget under en intradagscall som startar kl. 13:00 CET i det elektroniska handelssystemet Xetra. Veckolånga Tyskland30-optioner fastställs baserat på det officiella stängningspriset för DAX avistaindex på fredag eftermiddag och dessa optioner erbjuds inte den vecka varje månad då en månadslång Tyckland30-option förfaller.

8. Frankrike40-optioner fastställs baserat på Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) såsom rapporterat av Eurex. Detta beräknas genom att ta medelvärdet av alla indexvärden som beräknats och spridits mellan kl. 15:40 och 16:00 CET.

9. Nederländerna25-optioner fastställs baserat på genomsnittsvärdena för AEX-index varje månads tredje fredag. Dessa beräknas vid ett 1-minutersintervall mellan kl. 15:30 och kl. 16:00 (svensk tid).

10. EU Stocks 50 optioner fastställs baserar på avstämningsvärdet av EuroStoxx 50 index rapporterat av Eurex på den sista handelsdagen. Avstämmningsvärdet är baserar på genomsnittvärdena for respektive index mellan 11.50 och 12.00.

11. Säkerhetskravet för att köpa en aktieindexoption är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med kontraktsvärdet (per punkt på den underliggande marknaden). Detta är den maximala potentiella förlusten för positionen.

Säkerhetskravet för att sälja en aktieindexoption varierar, men kommer aldrig att vara mindre än hälften av den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden, och aldrig större än den säkerhet som krävs för en CFD av motsvarande storlek på den underliggande marknaden.

12. Dygnetrunthandel startar kl. 09:00 svensk tid måndag och slutar kl. 22:15 svensk tid påföljande fredag. Fråga vår kundservice om information angående helgdagar.

13. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.

14. Optioner på US Tech 100 som fastställs baserat på den speciella öppningskvoteringen (Special Opening Quotation) av Nasdaq 100 den tredje fredagen i varje månad. Observera att detta är sista dagen efter IGs sista handelsdag. Detta kontrakt kan handlas fram till kl. 22.15 (svensk tid) på sista handelsdagen.

Vi debiterar ett standardcourtage för aktieoptioner denominerade i USD, EUR, CHF, GBP och AUD.

Våra aktieoptioner är en speciell form av CFD vilken ger kunden exponering mot förändringar i aktieoptionspriser, men som inte kan verkställas av eller mot kunden och aktieoptionerna kan därför inte resultera i leverans av de faktiska aktierna.

Aktieoption

Standardcourtage aktieoptioner (per post, per sida)

USD-aktieoptioner 5
EUR-aktieoptioner 3
CHF-aktieoptioner 3
GBP-aktieoptioner 1
AUD-aktieoptioner 5

Observera: Individuella aktieoptioner kan endast handlas över telefon. Vi har dock ett fåtal strike-nivåer tillgängliga i plattformen för vissa aktier, som t.ex. Tesla.

Noter

1. Optioner är inte tillgängliga för rollover oavsett inställningar på ditt konto. Alla optioner förfaller enligt förutbestämd regel för förfallande. Vill du veta mer, utvärdera varje marknads detaljerade information i plattformen.

2. Så länge det finns en handelsbar option på den underliggande marknaden erbjuder vi aktieoptioner på aktier som ingår i FTSE® 100, DOW 30 och NASDAQ 100 samt ett antal kanadensiska och australiensiska aktier såväl som ett stort utbud av europeiska aktieoptioner som handlas på Eurex och Euronext.

3. Vi debiterar ett standardcourtage per post, per sida för aktieoptioner denominerade i USD, EUR, GBP, CHF och AUD. Det debiteras inget courtage då en aktieoption förfaller men standardcourtaget debiteras för att öppna och stänga positioner. Courtaget debiteras automatiskt ditt konto.
4. Standardcourtaget finns angivet i tabellen här ovanför.
5. Säkerhetskravet för att köpa ett optionskontrakt är öppningspriset (eller premien) multiplicerat med antalet aktier.
För en aktieoption som säljs varierar säkerhetskravet med ett maximum som är lika stort som det säkerhetskrav i procent som gäller för den underliggande aktien. Säkerhetskravet för en aktie beräknas som en procentdel av öppningsvärdet för transaktionen. Säkerhetskravet för olika aktier varierar beroende på volatilitet och marknadsförhållanden och är i skrivande stund:
 • Brittiska FTSE® 100-Aktier: 10% eller 15%
 • Amerikanska aktier: 10% eller högre
 • Australiska aktier: 5 % eller högre
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra säkerhetskraven.
6. Handelstider är följande:
 • Brittiska aktieoptioner: 09.00–17.30 (Svensk tid)
 • Amerikanska aktieoptioner: 15.30–22.00 (Svensk tid) †
 • Europeiska aktieoptioner: Handelstider för relevant börs. Vargod fråga för nuvarande gällande handelstider.
 • Australienska aktieoptioner: 10:00-15:55 (Sydney tid) †
 • †Ibland kan det vara omöjligt att prissätta en viss aktieoption om det inte finns ett pris för aktien på den underliggande marknaden.
Det är ibland inte möjligt att kvotera en enskild aktieoption före 15:45 CET.
7. Den sista handelsdagen för aktieoptioner är kontraktsmånadens tredje fredag.
Aktieoptioner som inte redan har stängts av kunden, stängs på eller efter den sista handelsdagen enligt följande:
Köpoptioner till avräkningspriset på den underliggande aktien vid eller efter marknadens stängning på den sista handelsdagen, så som rapporterat i Financial Times följande dag (E&OE) minus optionens lösenpris, eller till 0, vilketdera är störst. Om inget pris är rapporterat i Financial Times kommer priset som används vara det pris som rapporteras av Bloomberg.
Säljoptioner till optionens lösenpris minus avräkningspriset på den underliggande aktien vid eller efter marknadens stängning på den sista handelsdagen, så som rapporterat i Financial Times följande dag (E&OE) minus optionens lösenpris, eller till 0, vilketdera är störst. Om inget pris är rapporterat i Financial Times kommer priset som används vara det pris som rapporteras av Bloomberg.
8. För aktieoptioner gäller att om det sker en fondaktie-, fond- eller nyemission som påverkar den underliggande aktien kommer vi att besluta om den tillämpliga justeringen, om någon, som ska göras för den berörda aktieoptionen. Dessa justeringar kommer att ta hänsyn till den förtunnande eller koncentrerande effekten som är nödvändig för att bibehålla den finansiella motsvarigheten till de rättigheter och skyldigheter som parterna i den relevanta CFD-handeln hade omedelbart innan händelsen.
9. När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.
Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med säkerhetskrav återkallas i enlighet med instruktionen för återkallelse som anges i avtalet, kommer inga Transaktioner som Du redan ingått med oss att återkallas utan kommer att stängas enligt de aktuella villkoren i Kundavtalet för handel med säkerhetskrav som fortsätter att gälla för en sådan stängning tillsammans med denna Produktinformation, oberoende av återkallelsen av avtalet.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.