CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 70 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Vad är statsobligationer?

Ta reda på allt om statsobligationer – vad de är, hur de fungerar och varför priserna på dem ändras.

En statsobligation är en typ av räntebärande investering som innebär att du lånar ut pengar till en stat i utbyte mot en fast ränta. Stater använder dessa obligationer för att samla in pengar till exempelvis nya projekt eller till infrastrukturen. Investerare handlar dem för att få regelbundna ränteutbetalningar.

Hur fungerar statsobligationer?

När du köper en statsobligation lånar du ut en specifik summa pengar till staten under en bestämd tidsperiod. I gengäld betalar staten dig regelbundet en fast ränta som kallas för kupong. Man kan alltså säga att obligationer är värdepapper med fast avkastning.

När en obligation löper ut får du tillbaka din ursprungliga investering. Dagen då denna betalas ut kallas för förfallodagen. Löptiden för olika obligationer kan variera från några månader till 30 år eller längre.

Statsobligationer exempel

Vi tänker oss att du har investerat 10 000 £ i en 10-årig statsobligation med en årlig kupong på 5 %. Det betyder att staten varje år betalar dig 5 % av dina 10 000 £ i ränta, och att du får tillbaka dina 10 000 £ på obligationens förfallodag.

Olika typer av statsobligationer

Alla olika begrepp som används när man talar om obligationer kan få det hela att verka mycket mer komplicerat än det faktiskt är. Det beror på att varje land som utfärdar obligationer kallar dem för olika saker.

Brittiska statsobligationer heter till exempel ”gilts” och löptiden för varje gilt anges i namnet på den. En brittisk obligation som förfaller efter två år kallas alltså för en tvåårig gilt.

I USA kallar man däremot obligationer för ”treasuries”. Treasuries delas in i tre huvudkategorier baserat på löptiden:

  • Treasury bills (T-bills) löper ut inom ett år.
  • Treasury notes (T-notes) har en löptid på mellan ett och tio år.
  • Treasury bonds löper ut efter mer än tio år.

I andra länder använder man andra namn på obligationer, så om du vill handla statsobligationer från ett specifikt land kan det vara en god idé att göra efterforskningar om just den marknaden.

Aktieindexobligationer

Du kan också köpa statsobligationer som inte har några fasta kuponger. Ränteutbetalningarna följer istället inflationsräntorna. I Storbritannien kallas dessa för ”index-linked gilts” och kupongerna följer RPI, det brittiska konsumentprisindexet. I USA kallas dessa obligationer för ”treasury inflation-protected securities” (TIPS).

Köpa och sälja statsobligationer

Precis som med aktier kan du inneha statsobligationer som en investering eller sälja dem till andra traders på den öppna marknaden.

Vi utgår från exemplet ovan och tänker oss att du efter halva löptiden för din 10-åriga obligation hittat en bättre investering på annat håll. Du vill sälja din obligation, men eftersom bättre investeringsmöjligheter har uppstått, är din kupong på 5 % inte lika attraktiv längre. För att kompensera för underskottet kan du sälja din obligation till ett lägre pris än de 10 000 £ som du ursprungligen investerade.

Köparen till din obligation får fortfarande samma kupongränta, 5 % av 10 000 £. Däremot blir vinsten nu större, eftersom den nya innehavaren betalade mindre för samma avkastning.

När en obligations pris motsvarar dess nominella värde säger man att den handlas till pari. Om priset går under parivärdet säger man att obligationen säljs till rabatt och om priset går över parivärdet handlas obligationen till premium.

Vilka faktorer påverkar priset på statsobligationer?

Utbud och efterfrågan

Precis som med andra finansiella tillgångar styrs priserna på statsobligationer av utbud och efterfrågan. Utbudet av statsobligationer bestäms av varje stat, som utfärdar nya obligationer utifrån sitt behov. Efterfrågan på obligationer styrs av huruvida obligationen anses vara en bra investering eller inte.

Räntor kan ha stor påverkan på efterfrågan på obligationer. Om räntorna är lägre än kupongräntan för en obligation kommer efterfrågan på obligationen att öka eftersom den då utgör en bättre investering. Om räntorna däremot stiger över nivån för kupongräntan kommer efterfrågan på obligationen att minska.

Tiden till obligationens förfall

Nyemitterade statsobligationer prissätts alltid utifrån aktuella räntor, vilket betyder att de vanligen handlas till parivärdet eller till ett närliggande värde. På obligationens förfallodag motsvarar dess värde en utbetalning av det ursprungliga lånet. Värdet på en obligation rör sig alltså tillbaka till parivärdet allteftersom förfallodagen närmar sig.

Priset på en obligation påverkas också av hur många ränteutbetalningar som återstår till förfallodagen.

Kreditvärderingar

Statsobligationer anses normalt vara lågriskplaceringar eftersom sannolikheten för att en stat inte betalar tillbaka på ett lån brukar vara liten. Men konkurser kan inträffa, och en mer riskabel obligation säljs oftast till ett lägre pris än en obligation som har lägre risk men en liknande ränta.

Det bästa sättet att bedöma risken för att en stat går bankrutt är att titta på vilket kreditbetyg den har fått av de tre ledande kreditvärderingsinstituten: Standard and Poor's, Moody's och Fitch.

Risker med statsobligationer

Du kanske har hört att statsobligationer är riskfria investeringar. Eftersom en stat alltid kan framställa mer pengar för att betala av sina skulder kan du i teorin alltid få tillbaka dina pengar när en obligation löper ut.

I praktiken är det mer komplicerat än så. Först och främst har stater inte alltid möjlighet att framställa mer kapital. Skuldkrisen i Grekland är ett exempel på detta. Och även om de skulle kunna producera mer pengar förhindrar det inte att betalningar av lån ibland uteblir.

Förutom kreditrisken finns det även några andra potentiella fallgropar att beakta när det gäller statsobligationer, nämligen riskerna förknippade med ränta, inflation och valutor.

Vad är ränterisk?

Ränterisken är möjligheten att stigande räntor leder till att värdet på din obligation minskar. Det beror på att höga räntor påverkar alternativkostnaden för att inneha en obligation när du skulle kunna få bättre avkastning från en annan investering.

Vad är inflationsrisk?

Inflationsrisken är möjligheten att en ökad inflation leder till att värdet på din obligation minskar. Om inflationsnivån stiger över kupongräntan på din obligation förlorar du pengar på din investering realt sett. Aktieindexobligationer kan minska den här risken.

Vad är valutarisk?

Valutarisken gäller endast om du köper en statsobligation som betalas ut i en annan valuta än din referensvaluta. Om du gör det kan variationerna i växelkursen leda till att värdet på din investering minskar.

Så kommer du igång med statsobligationer

En stat utfärdar vanligtvis obligationer via en obligationsauktion där obligationerna köps av större banker eller finansinstitut. Obligationerna säljs sedan vidare av instituten, ofta till pensionsfonder, andra större banker eller till enskilda investerare. Ibland säljs statsobligationerna direkt till enskilda investerare utan någon mellanhand.

Det finns dock ett annat sätt att spekulera i statsobligationer. CFD-handel med hävstång gör det möjligt att handla på förändringar i obligationspriserna utan att behöva köpa eller sälja de faktiska obligationerna.

Läs mer om obligationshandel.

ETF:er är fonder som följer priserna på räntebärande värdepapper. De erbjuder många av samma fördelar som handel med statsobligationer, men utöver det även likviditet och transparens.

Öppna ett konto nu

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 15 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 17 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Du kanske är intresserad av …

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.