CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

16 candlestickmønstre alle traders burde vite om

Candlestickmønstre brukes til å forutse den fremtidige retningen til en prisbevegelse. Oppdag 16 av de vanligste candlestickmønstrene og hvordan du kan bruke dem til å identifisere tradingmuligheter.

Hva er et candlestick?

Et candlestick er en måte å vise informasjon om et aktivums prisbevegelser. Candlestickdiagram er et av de mest populære komponentene i teknisk analyse, som lar traders tolke prisinformasjonen raskt, med bare noen få prissøyler.

Denne artikkelen fokuserer på et daglig diagram, hvor hvert candlestick detaljerer en enkelt tradingdag. Det har tre grunnfunksjoner:

  • Søylen, som representerer rekkevidden mellom åpnings- og lukkingskursen
  • Veken, eller skyggen, som indikerer en intradags høyde- og lavpunkt
  • Fargen, som avslører retningen til en markedsbevegelse — en grønn (eller hvit) søyle indikerer prisøkning, mens en rød (eller svart) søyle viser en prisnedgang

Over tid vil individuelle candlesticks danne mønstre som traders kan bruke for å gjenkjenne større støtte- og motstandsnivåer. Det finnes mange candlestickmønstre som indikerer en mulighet i et marked — noen gir innsikt i balansen mellom kjøps- og salgspress, mens andre identifiserer kontinuerlige mønstre eller et markeds ubesluttsomhet.

Før du begynner å trade er det viktig å gjøre deg kjent med det grunnleggende for candlestickmønstre og hvordan de kan informere beslutningene dine.

Øv på å lese candlestickmønstre

Den beste måten å lære å lese candlestickmønstre er å øve på å gå inn i, og ut av trades ut ifra signalene de gir. Du kan utvikle ferdighetene dine i et risikofritt miljø ved å åpne en demokonto hos IG, eller om du føler deg selvsikker nok til å begynne å trade, kan du åpne en tradingkonto i dag.

Ved bruk av candlestickmønstre er det viktig å huske at selv om de er flotte til å raskt forutse trender, burde de også brukes i samsvar med andre typer teknisk analyse for å bekrefte den helhetlige trenden. Du kan lære mer om candlesticks og teknisk analyse med IG Academys online kurs.

Seks bullish candlestickmønstre

Bullish mønstre kan dannes etter en nedadgående trend i et marked, og signalisere et omslag i en prisbevegelse. De er en indikator for traders for å vurdere å åpne en long-posisjon for å gå i profitt fra enhver oppadgående utvikling.

Hammer

Et candlesticks hammermønster dannes av en kort søyle med en lang, nedre veke, og finnes på bunnen av en nedadgående trend.

En hammer viser at selv om det var salgspress i løpet av dagen, drev et sterkt kjøpepress prisen opp igjen. Fargen på kroppen kan variere, men grønne hammere indikerer et sterkere bull-marked enn røde hammere.

Omvendt hammer

Et lignende bullish mønster er den omvendte hammeren. Den eneste forskjellen er at den øvre veken er lang, mens den nedre veken er kort.

Det indikerer et kjøpepress, etterfulgt av et salgspress som ikke var sterkt nok til å drive markedsprisen ned. Den omvendte hammeren antyder at kjøperne snart vil kontrollere markedet.

Bullish oppslukning

Mønsteret bullish oppslukning dannes av to candlesticks. Det første er et candle med en kort, rød søyle som er fullstendig oppslukt av et større, grønt candle.

Selv om den andre dagen åpner til lavere enn den første, vil et bullish marked presse prisen opp, og kulminerer i en åpenbar seier for kjøperne.

Gjennomborende linje

Den gjennomborende linjen er også et mønster med to candles, som dannes av et langt, rødt candle, etterfulgt av et langt, grønt candle.

Det er vanligvis et betydelig gap mellom det første candlestickets lukkingspris, og det grønne candlestickets åpningspris. Det indikerer et sterkt kjøpepress, da prisen presses opp til, eller over, medianprisen til dagen før.

Morgenstjerne

Candlestickmønsteret morgenstjerne anses som et tegn på håp i en dyster nedadgående markedstrend. Det er et mønster med tre candlesticks: et candlestick med kort søyle mellom et langt rødt og et langt grønt candlestick. Vanligvis vil ikke «stjernen» overlappe de lengre søylene, da markedet gaper både ved åpning og lukking.

Det signaliserer at salgspresset den første dagen avtar, og et bull-marked nærmer seg.

Tre hvite soldater

Mønsteret tre hvite soldater inntreffer over tre dager. Det består av påfølgende lange, grønne (eller hvite) candles med små veker, som åpnes og lukkes gradvis høyere enn dagen før.

Det er et veldig sterkt bullish signal som inntreffer etter en nedadgående trend, og viser en jevn fremgang av kjøpepress.

Seks bearish candlestickmønstre

Bearish candlestickmønstre dannes vanligvis etter en oppadgående trend, og signaliserer et motstandspunkt. Sterk pessimisme om markedsprisen gjør ofte at traders lukker sine long-posisjoner, og åpner short-posisjoner for å dra nytte av den fallende prisen.

Hengende mann

Den hengende mannen er en bearish versjon av en hammer; den har samme form, men dannes på slutten av en oppadgående trend.

Den indikerer at det inntraff et betydelig utsalg i løpet av dagen, men at kjøpere fikk til å presse prisen opp igjen. Det store utsalget ses ofte på som en indikasjon at bulls mister kontrollen over markedet.

Stjerneskudd

Stjerneskuddet har samme form som den omvendte hammeren, men dannes i en oppadgående trend: det har en liten, nedre kropp, og en lang, øvre veke.

Markedet vil vanligvis gape litt høyere ved åpning og stige til et intradags høydepunkt før lukking, til en pris like over åpningsprisen — som et stjerneskudd som faller mot bakken.

Bearish oppslukning

En bearish oppslukning inntreffer ved slutten av en oppadgående trend. Det første er et candle med en liten, grønn søyle som oppslukes av et påfølgende langt, rødt candle.

Det betyr en topp eller forsinkelse i prisbevegelsen, og er et tegn på en kommende nedgang i markedet. Jo lavere et candle går, desto mer betydelig er det sannsynlig at trenden blir.

Kveldsstjerne

Kveldsstjernen er et candlestickmønster med tre candles, som tilsvarer en bullish morgenstjerne. Det dannes av et kort candle som er mellom et langt, grønt candle, og et stort, rødt candlestick.

Det indikerer et omslag av en oppadgående trend, og er spesielt sterkt når det tredje candlesticket sletter gevinstene til første candle.

Tre svarte kråker

Candlestickmønsteret tre svarte kråker består av tre påfølgende lange, røde candles, med korte eller ikkeeksisterende veker. Hver økt åpner til en lignende pris som dagen før, men salgspress presser prisen lavere og lavere for hver lukking.

Traders tolker dette mønsteret som starten på en bearish nedadgående trend, da selgerne har overtatt kjøperne i løpet av tre påfølgende tradingdager.

Mørkt skydekke

Candlestickmønsterets mørke skydekke indikerer et bearish omslag — en mørk sky over optimismen fra dagen før. Det består av to candlesticks: et rødt candlestick som åpner over den forrige grønne kroppen, og lukker under dens midtpunkt.

Det signaliserer at bears har overtatt økten, og presser prisen kraftig nedover. Dersom vekene er korte, antyder det at den nedadgående trenden var ekstremt avgjørende.

Fire kontinuerlige candlestickmønstre

Dersom et candlestickmønster ikke indikerer en endring i markedsretningen er det kjent som et kontinuerlig mønster. Disse kan hjelpe traders med å identifisere en hvileperiode i markedet, når det er ubesluttsomhet i markedet, eller nøytral prisbevegelse.

Doji

Når et markeds åpnings- og lukkingspris er nesten på samme prispunkt, vil et candlestick ligne på et kors eller et plusstegn — traders burde se etter en kort til ikkeeksisterende søyle, med veker av varierende lengder.

Dette dojimønsteret viser en kamp mellom kjøpere og selgere som resulterer i ingen nettogevinst for hver side. Alene er doji et nøytralt signal, men det kan finnes i omslagsmønstre, som for eksempel bullish morgenstjerne og bearish kveldsstjerne.

Spinning top

Et spinning top candlestickmønster har en kort søyle sentrert mellom to like lange veker. Mønsteret indikerer ubesluttsomhet i markedet, som resulterer i ingen betydningsfull endring i prisen: bulls sendte prisen høyere, mens bears presset den ned igjen. Spinning tops tolkes ofte som en konsolideringsperiode, eller hvile, etterfulgt av en betydelig oppadgående eller nedadgående trend.

For seg selv er spinning top et relativt godartet signal, men det kan tolkes som et tegn om hva som kommer da det antyder at det nåværende markedspresset mister kontroll.

Falling three methods

Three-metodens formasjonsmønstre brukes til å forutse fortsettelsen av en nåværende trend, enten den er bearish eller bullish.

Bearish-mønsteret kalles «falling three methods». Det dannes av en lang, rød søyle, etterfulgt av tre små, grønne søyler, og en annen rød søyle — alle de grønne søylene holdes innenfor rekkevidden til bearish-kroppene. Det viser traders at bulls ikke har nok styrke til å snu om trenden.

Rising three methods

Det motsatte gjelder for bullish-mønsteret, kalt «rising three methods» candlestickmønster. Det består av tre korte, røde mellom rekkevidden til to lange, grønne. Mønsteret viser traders at, til tross for noe salgspress, gjenvinner kjøperne kontrollen over markedet.

Øv på å bruke candlesticks til å måle prisbevegelser med vår risikofrie demokonto. Dersom du føler deg selvsikker nok til å begynne å trade, kan du åpne en tradingkonto.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.