Yield – definisjon

Begrepet yield har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi yield innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

Yield viser til avkastningen som oppnås på en investering, som regel i form av renter eller utbyttebetalinger. For tradere er yield en av måtene investeringer kan generere inntekt på. Den andre er når tradere oppnår gevinst ved å stenge posisjoner.

Yield uttrykkes som regel som en årlig prosentandel av enten verdien på den opprinnelige investeringen eller den gjeldende markedsverdien.

De to aktivatypene som oftest forbindes med yield, er aksjer og obligasjoner. Yield fra aksjer uttrykkes vanligvis som en prosentandel av den gjeldende kursen på aksjen i et selskap. Det betyr at en investor som opplever at verdien av aksjene sine stiger, vil få større avkastning på investeringen sin så lenge utbyttenivåene holder seg konstante.

Yield fra obligasjoner kan oppgis enten som en prosentandel av obligasjonens pris på utstedelsestidspunktet, som en prosentandel av obligasjonens nåværende pris, eller som et estimat på hva obligasjonens yield vil bli dersom den beholdes frem til utløpet.

Hos IG

En CFD-posisjon på en aksje som betaler utbytte, vil få prisen sin justert slik at den gjenspeiler utbyttebetalingen.

Les mer om tradingskolen

Finn ut mer om aksjehandel hos IG.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Å

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.