Yield – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet yield har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi yield innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

Yield viser til avkastningen som oppnås på en investering, som regel i form av renter eller utbyttebetalinger. For tradere er yield en av måtene investeringer kan generere inntekt på. Den andre er når tradere oppnår gevinst ved å stenge posisjoner.

Yield uttrykkes som regel som en årlig prosentandel av enten verdien på den opprinnelige investeringen eller den gjeldende markedsverdien.

De to aktivatypene som oftest forbindes med yield, er aksjer og obligasjoner. Yield fra aksjer uttrykkes vanligvis som en prosentandel av den gjeldende kursen på aksjen i et selskap. Det betyr at en investor som opplever at verdien av aksjene sine stiger, vil få større avkastning på investeringen sin så lenge utbyttenivåene holder seg konstante.

Yield fra obligasjoner kan oppgis enten som en prosentandel av obligasjonens pris på utstedelsestidspunktet, som en prosentandel av obligasjonens nåværende pris, eller som et estimat på hva obligasjonens yield vil bli dersom den beholdes frem til utløpet.

Hos IG

En CFD-posisjon på en aksje som betaler utbytte, vil få prisen sin justert slik at den gjenspeiler utbyttebetalingen.

Les mer om tradingskolen

Finn ut mer om aksjehandel hos IG.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com