CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Yield definisjon

Hva er yield?

Yield viser til inntekten opptjent på en investering, som regel i form av renter eller utbyttebetalinger. Yield er en av måtene som en trader kan tjene penger på en investering. Den andre er ved å selge aktivumet.

Oftest vil en yield bli uttrykt som en årlig prosentandel av verdien av den opprinnelige investeringen eller av den nåværende markedsverdien.

Utregning og formel til yield

Beregningen for yield varierer avhengig av yield-type. Den vanlige formelen er inntekter (f.eks. fra utbytte eller rentebetalinger) delt på investeringsverdi. Dette kan deretter multipliseres med 100 for å få et prosentvist tall.

Utregning og formel til yield

Typer av yield innen finans

Yield på utbytte

Yield på utbytte sammenligner et selskaps årlige utbytte med aksjekursen. Det er en populær metode brukt av utbytteinvestorer, som foretrekker å benytte seg av vanlige utbyttebetalinger. For å beregne utbytte deler du selskapets årlige utbytte med dagens aksjekurs.

For eksempel, si at aksjer i selskap XYZ trades til 5 £ og det utbetales et utbytte på 20p, utbytte-yield er 4 % (20p / 5 £ = 0,04).

Yield på aksjer

Yield på aksjer måler veksten av en investering. Det er en populær metode blant verdiinvestorer, som ser etter aksjer med sterkt vekstpotensial.

Det er to måter å måle yield på aksjer – aksjeavkastning og avkastning. Avkastning er vanligvis gitt som et beløp av gjeldende aksjekurs, snarere enn en prosentandel. Hvis for eksempel aksjekursen vokser fra 5 £ til 6 £, vil aksje-yielden være 100p (6 £ – 5 £ = 100p).

Avkastningen (Rate of Return) gis i prosent; beregnet ved å trekke startverdien på investeringen fra den endelige verdien, og deretter dele tallet med startverdien. Det ganges deretter med 100 for å få prosentverdien. Hvis startverdien for eksempel er 5 000 £ og den endelige verdien er 5 650 £, er avkastningsgraden 13 % ([5 650 £ - 5 000 £] / 5 000 £ x 100).

Yield på obligasjon

Denne måler avkastningen en investor realiserer på en obligasjon. Det kan beregnes på flere måter, men blir ofte gitt som enten en prosentandel av obligasjonskursen når den utstedes, eller som en prosentandel av gjeldende kurs på obligasjonen. For å beregne en obligasjons yield ved hjelp av disse metodene, deler du obligasjonsrenten med den valgte kursen og multipliserer den deretter med 100.

En obligasjon med for eksempel en verdi på 5 000 £ som betaler en årlig rente på 100 £ ha en avkastning på 2 % ([100 £ / 5 000 £] x 100 = 2).

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.