Tom-next – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Tom-next er en forkortelse for tomorrow-next day, som er metoden valutaspekulanter bruker for å kunne holde valutaposisjoner åpne over natten og slippe å motta valutaen fysisk.

På sammen måte som med råvarer vil en valutahandel – dersom ingen tiltak blir truffet – normalt resultere i at traderen mottar aktivumet som omfattes av handelen. Innen valuta er den forventede leveringsdatoen to dager etter en transaksjon. For å holde en handel åpen over natten tilbyr valutatilbydere å bytte ut posisjoner som utløper neste dag, med tilsvarende kontrakter som begynner neste dag. Prisforskjellen mellom de to kontraktene kalles tom-next-justeringen.

Tom-next beregnes ved å justere den åpne posisjonens sluttnivå ut fra de involverte valutaenes rentesatser. Hvis du kjøper en valuta med høyere rentesats, mottar du renter, og hvis du kjøper en valuta med lavere rentesats, må du betale renter.

Denne betalingen omtales også som cost of carry.

Les mer om tradingskolen

Finn ut mer om tom-next i opplæringsdelen vår om valuta.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com