Multiplikatoreffekt – definisjon

Multiplikatoreffekten er et økonomisk begrep for når endringer i pengemengden blir forsterket av kumulative effekter forbundet med økonomisk aktivitet.

Når en privatperson, myndighet eller bedrift gjør noe som får innvirkning på økonomien, kan ringvirkningene dette får for andre personer og virksomheter, medføre større konsekvenser enn de direkte konsekvensene av den opprinnelige handlingen.

Eksempel 1

Multiplikatoreffekten kan oppstå i mange forskjellige former, men bankers utlån er et mye brukt eksempel.

Når en kunde setter inn et beløp på en bankkonto, er banken pålagt å beholde en viss andel av dette beløpet (reservekravet), men den står fritt til å låne ut resten til andre kunder. Disse kundene kan så bruke pengene, som dermed til slutt vil ende opp som innskudd i en annen bank.

En del av det nye innskuddet vil bli beholdt som reserve av den andre banken (igjen som følge av reservekravet), mens en del av det vil bli lånt ut på nytt. Denne prosessen vil fortsette helt til det fulle beløpet av det opprinnelige innskuddet blir værende som innskudd i banker.

Gjennom denne prosessen er det opprinnelige innskuddet blitt satt inn på konto og brukt en lang rekke ganger.

Eksempel 2

Hvis et selskap opplever stor suksess med en ny varegruppe, kan multiplikatoreffekten ses i form av en aktivitetsøkning hos andre selskaper som medvirker i produksjonen eller markedsføringen av den nye varegruppen (for eksempel ved å produsere råvarer eller bidra med transport).

Selskapets ansatte kan også få en lønnsøkning som vil føre til at de øker forbruket sitt. Innvirkningen på BNP blir dermed større enn den isolerte virkningen av varegruppens opprinnelige suksess.

Les mer om IGs økonomiske kalender

Finn tidspunktene for kommende BNP- og pengemengdekunngjøringer i vår økonomiske kalender.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.