CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

M2 definisjon

Hva er M2?

M2 er en klassifisering av pengemengden. Den inkluderer M1 – som består av kontanter utenfor det private banksystemet pluss innskudd på kontoer – mens den også inkluderer kapital på sparekontoer, pengemarkedskontoer og aksjefond i detaljhandelen, og tidsinnskudd på under 100 000 $.

M2 er en bredere klassifisering enn M1 fordi den inkluderer eiendeler som fremdeles er svært likvide, men som ikke utelukkende er kontanter. M2 brukes mest som klassifisering for pengemengde i eurosonen og Amerika. I Storbritannia er de offisielle betegnelsene begrenset til M0 og M4.

Enhver økning i pengemengden er viktig informasjon for valutatraders, fordi økt tilbud kan redusere prisen på en valuta – forutsatt at etterspørselen forblir den samme.

Les mer om valutatrading

Finn ut mer om valutatrading, inkludert hva valutakryss er.

M2 og inflasjon

M2 brukes som en indikator på mulige økninger eller reduksjoner i inflasjonsnivået. Dette fordi det er et bredere mål på pengemengden i en økonomi sammenlignet med M1 – som bare ser på penger som er i det offentlige.

Som et resultat tilbyr M2 en mer omfattende oversikt over inflasjonsnivåene, fordi hvis den monetære forsyningen til M2 økes, kan inflasjonen øke. Tilsvarende, hvis M2-forsyningen er begrenset av sentralbanker, kan inflasjonen falle. Imidlertid er det generelt akseptert at det er en forsinkelse på mellom 12 og 18 måneder før inflasjonsnivåene svarer på økt monetær forsyning.

Dessuten stiger inflasjonen bare hvis den monetære forsyningen økes, mens den økonomiske produksjonen forblir den samme. Hvis den økonomiske produksjonen øker ved siden av pengemengden, kan det hende at inflasjonen ikke øker i det hele tatt.

Hvordan påvirker sentralbankene M2?

Sentralbanker kan påvirke M2-forsyningen ved å enten utgi mer penger i økonomien eller ved å oppmuntre folk til å bruke mindre. Kvantitativ lettelse er en måte sentralbanken kan øke pengemengden på og stimulere økonomien.

For å redusere tilførselen av M2 i en økonomi, kan en sentralbank utstede obligasjoner eller andre statlige verdipapirer som långivere kan kjøpe. På den måten låner de regjeringen penger. Dette betyr at en sentralbanks pengereserver øker på bekostning av de tilgjengelige pengene i økonomien.

Sentralbanker kan også øke eller senke rentene for å påvirke M2. Hvis rentene er lavere, vil sannsynligvis låneopptak bli mer populært, noe som vil øke tilgangen på penger. Motsatt, hvis rentene stiger, vil også kostnadene for låneopptak øke, noe som vil avskrekke folk fra å ta opp lån. Dette vil redusere M2-pengemengden i en økonomi.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.