M2 – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

M2 er et mål på pengemengde og viser til en bestemt andel av pengene som finnes i en økonomi.

Økonomer bruker M etterfulgt av et tall for å betegne bestemte andeler av pengemengden. Måten denne pengemengdeindikatoren brukes på, varierer fra en økonomi til en annen. I Storbritannia, for eksempel, brukes M4 som hovedindikator i stedet for M2.

I USA viser M1 til det totale beløpet som kontanter og brukskontosaldoer utgjør. M2 er M1, men inkluderer i tillegg sparekontomidler, pengemarkedsfond og andre innskudd. Enkelt forklart er M2 utvidet til også å omfatte penger som ikke er fullstendig likvide, men som likevel raskt kan konverteres til kontanter eller tilbakeføres til brukskontoer. Disse kan ofte bli omtalt som ‘near money’.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com