CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Innskuddsmargin definisjon

Hva er et innskuddsmargin?

Innskuddsmargin er den opprinnelige mengden med midler en trader må sette inn for å kunne åpne en giret tradingposisjon. Det kan også være kjent som startmargin, marginkrav eller bare som innskudd.

Girede produkter, som CFDer, gjør det mulig for traders å åpne en posisjon med bare en brøkdel av den kapitalen som kreves. Selv om dette gir deg muligheten til å øke gevinstene dine, kan det også øke tapene dine.

Marginkravet er normalt oppgitt som en prosentandel av den fulle verdien på traden – dette bestemmes av giringstilbyderens marginsystem. Beløpet som trengs som innskuddsmargin avhenger av derivatene som blir brukt og markedet som blir tradet. Markeder med høyere volatilitet eller større posisjoner kan kreve et høyere innskuddsmargin.

Et marginkrav er en av to hovedtyper av margin som kreves for å holde en giret posisjon åpen.

Den andre kalles vedlikeholdsmargin. Dette begrepet brukes for å beskrive de ekstra midlene som det kanskje vil være behov for, til å dekke inn løpende tap, eller holde en posisjon åpen.

Oppdag marginkrav hos IG

Les mer om de forskjellige nivåinndelingene av IGs marginkravsystem og våre konkurransedyktige priser.

Hvorfor brukes innskuddsmargin?

Trading på marginkrav gjør det mulig for deg å oppnå full markedseksponering med kun det opprinnelige innskuddet – du vil ha muligheten til å åpne en potensielt større posisjon enn hva du ellers ville hatt anledning til. Det er derimot viktig å ta i betrakting den fulle verdien av tradingen din (ikke bare innskuddsmarginen), ettersom både gevinst og tap vil bli beregnet ut i fra den totale eksponeringen.

Eksempler på innskuddsmargin

La oss si at du vil åpne en CFD-trade på 80 aksjer i bedrift ABC, som for tiden kan trades for 100 $. Den girede tradingsleverandøren din har et marginkrav på 20 %. Selv om den totale verdien på posisjonen din er 8 000 $, er det totale marginkravet på kun 1 600 $ (20 % av 80 multiplisert med 100). Du kan fortsatt oppnå gevinst på den fulle verdien av traden, men du trenger ikke å sette inn en større pengesum på forhånd.

Selv om trading med marginkrav kan øke gevinstene dine, kan det også føre til større tap dersom markedet skulle vende seg mot deg.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.