Bollinger-bånd – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Bollinger-bånd er en populær form for teknisk prisindikator. De ble utviklet i 1980-årene av en banebrytende teknisk trader ved navn John Bollinger.

Bollinger-bånd består av et markeds glidende gjennomsnitt og en øvre og en nedre priskanal på hver side av dette. Hver priskanal (eller hvert bånd) representerer standardavviket fra markedets glidende gjennomsnitt.

Hvordan fungerer Bollinger-bånd?

Når et marked blir mer volatilt, vil Bollinger-båndene for markedet utvide seg. Hvis markedet derimot flater ut, vil båndene trekke seg sammen. Dermed gjør de det mulig for tradere å se forbi den kortsiktige volatiliteten og få innsikt i mer langsiktige prisbevegelser.

Bollinger-bånd kan også gi en indikasjon på om et marked er på vei inn i overkjøpt eller oversolgt territorium. Når prisen i et marked kontinuerlig befinner seg ovenfor de øvre parameterne i et Bollinger-bånd, kan markedet anses å være overkjøpt. Når prisen blir liggende under det nedre båndet, kan markedet anses å være oversolgt.

Selv om de kan være til stor nytte for mange tradere, er Bollinger-bånd ikke ufeilbarlige, og de krever en inngående forståelse av hvordan fundamental og teknisk analyse av markeder fungerer.

Les mer om teknisk analyse

Les veiledningen vår om teknisk analyse for å finne ut mer.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com