Marginer

Vår nivåinndelte marginsystem gjør at vi kan tilby kurser som er konkurransedyktige samtidig som reflekterer størrelsen på posisjonen din og likviditet i markedet. 

Hva er margin?

Marginhandel gir deg full eksponering i et instrument med bare en brøkdel av kapitalen du vanligvis trenger.

Margin er beløpet du trenger for å åpne en posisjon, definert av marginraten.

For eksempel: dersom du skulle kjøpe 1 000 £ aksjer gjennom en tradisjonell megler måtte du betalt hele summen 1 000 £ på forhånd for å eie dem (pluss meglergebyrer).

Siden CFDer er et giret produkt trenger du ikke å betale fulle verdien av eksponeringen for å handle. I stedet trenger du kun å sette inn en brøkdel av den totale eksponeringen for å åpne posisjonen.

Det finnes to typer marginer å vurdere:

Initial margin

Initial margin er det minste beløpet du trenger for å åpne en posisjon. Det er noen ganger kalt innskuddsmarginen, eller bare innskuddet.

Vedlikeholdsmargin

Vedlikeholdsmargin, også kjent som variasjonsmargin, er en ekstra sum som vi kanskje kan be om fra deg dersom posisjoner beveger seg imot deg. Formålet er å sikre at du har nok midler på kontoen til å finansiere nåverdien av posisjonen til alle tider – som dekker alle påløpende tap. 

Ting å huske på

Forsikre deg om at du har nok midler på kontoen til å takle både marginkravet og tap.

Din CFD-konto har uavhengige marginkrav: midler på én konto vil ikke dekke marginkravet eller tap på en annen. 

Begrens potensielle tap og reduser marginkrav ved hjelp av stops (kun nivåinndelt).

Marginer hos IG

Hos IG tilbyr vi konkurransedyktige marginer over hele vårt utvalg av instrumenter. Vi tilbyr nivåinndelte marginkrav da mindre handelsstørrelser drar vanligvis nytte av bedre likviditet i instrumentet og disse posisjonene har våre laveste marginkrav.

Her er en oppsummering av våre nivåinndelinger på marginkrav på noen av de mest populære markedene. For det laveste marginnivået kan du redusere dine marginkrav ved å bruke stop-ordre.  For å se hvert markeds marginkrav, gå til siden om produktinformasjon for hvert marked.

Marginkrav for profesjonelle kunder

Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder. Dette vil si at dersom du kvalifiseres som profesjonell kunde behøver du ikke å binde like mye kapital til det opprinnelige marginkravet som en ikke-profesjonell kunde.

La oss se på et eksempel: dersom en ikke-profesjonell kunde ønsker å ta en posisjon på FTSE 100, kreves det et marginkrav på 5 %. For profesjonelle kunder kreves det derimot kun et marginkrav på 0,45 %.

Du kan lese mer om dette og sjekke om du møter kravene for å bli profesjonell kunde på siden vår om Profesjonell trading.

 

 

Aksjer

Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder

per kontrakt

Marginkrav for profesjonelle kunder

per kontrakt

Apple 5 % 4,5%
Barclays PLC 5 % 4,5%
BHP Billiton PLC (LSE) 5 % 4,5%
GlaxoSmithKline PLC 5 % 4,5%
Vodafone Group PLC 5 % 4,5%

Valuta

Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder per kontrakt

Marginkrav for profesjonelle kunder

per kontrakt

EUR/USD 3,33 % 0,45 %
GBP/USD 3,33 % 0,45 %
AUD/USD 5 % 0,45 %
EUR/JPY 3,33 % 0,45 %
USD/CHF 3,33 % 1,35 %

Indeks

Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder

per kontrakt

Marginkrav for profesjonelle kunder

per kontrakt 

FTSE 100 0,5 % 0,45 %
Wall Street 0,5 % 0,45 %
Germany 30 0,5 % 0,45 %
US 500 0,5 % 0,45 %
US Tech 100 0,5 % 0,45 %

 

Råvarer

Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder

per kontrakt

 

Marginkrav for profesjonelle kunder

per kontrakt 

Spot Gold 0,7 % 0,63 %
Spot Silver (5000oz) 2 % 1,8 %
High Grade Copper 1,5 % 1,35 %
Oil - US Crude 1,5 % 1,22 %
Oil - Brent Crude 1,5 %

1,22 %

Kryptovaluta

Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder

Marginkrav for profesjonelle kunder

Bitcoin (USD) 50 % 13,5 %
Bitcoin Cash (USD) 50 % 22,5 %
Ether (USD) 50 % 13,5 %
Ripple (USD) 50 % 22,5 %
Litecoin (USD) 50 %

22,5 %

Hvordan beregnes margin på aksjer?

Marginkrav for aksjer

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset opp til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

CFD

Ingen stop

Antall aksjer x aksjekurs x marginprosent

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs 1,94 £:

1 000 x 1,94 x 20 % = 388 £ i marginkrav

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Verdi per punkt x stoppavstanden (i punkter) + begrenset risiko-premie

2. Antall aksjer x aksjekursen x marginprosenten (%)

Et eksempel er 1 000 Vodafone til en pris på 1,94 £, med et garantert stopploss 11 punkter unna og en 0,3 % begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (10 £ x 11) + (1 000 x 1,94 £ x 0,003) = 115,82 £ i marginkrav

Utregning 2: 1 000 x 1,94 £ x 20 % = 388 £ i marginkrav

Marginkravet er dermed 388 £ (den største summen av de to).

Hvordan beregnes margin på valuta?

Marginkrav for valuta

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x kontraktsstørrelse x kurs x marginprosent

F.eks. 2 kontrakter GBP/USD:

2 x 100 000 £ x 1,5500 x 3,33 % = 10 323 $ i marginkrav

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + begrenset risiko-premie

2. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er 2 standardkontrakter GBP/USD med et garantert stopploss 20 punkter unna og en 1-punkts begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (2 x 10 $ x 20) + (2 x 10 $ x 1) = 420 $ i marginkrav

Utregning 2: 2 x 100 000 £ x 1,5500 x 3,33 % = 10 323 $ i marginkrav

Marginkravet er dermed 10 323 $ (den største summen av de to).

Hvordan beregnes margin på indeks?

Marginkrav for indekser

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

F.eks. 1 kontrakt på FTSE 100:

1 x 10 £ x 6 600 x 5 % = 3 300 £ i marginkrav

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + begrenset risiko-premie

2. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er 1 kontrakt FTSE 100 med et garantert stopploss 12 punkter unna og en 1-punkts begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (1 x 10 £) + (12 x 10 £) = 130 £ i marginkrav

Utregning 2: 1 x 10 £ x 6 600 x 5 % = 3 300 £ i marginkrav

Marginkravet er dermed 3 300 £ (den største summen av de to).

Hvordan beregnes margin på råvarer?

Marginkrav for råvarer

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

F.eks. 1 kontrakt olje (US Crude):

1 x 10 $ x 3 350 x 10 % = 3 350 $

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + begrenset risiko-premie

2. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er én kontrakt olje – US Crude med et garantert stopploss 90 punkter unna og en 4-punkts begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (4 x 10 $) + (90 x 10 $) = 940 $ i marginkrav

Utregning 2: 1 x 10 $ x 3 350 x 10 % = 3 300 $ i marginkrav

Marginkravet er dermed 3 350 $ (den største summen av de to).

Hvordan beregnes margin på kryptovaluta?

Marginkrav for kryptovaluta

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x kontraktsstørrelse x pris x marginprosent

F.eks. fem kontrakter av bitcoin:

5 x 1 $ x 6 600 x 35 % = 11 550 $

Stop

(Depositum som kreves for non-stop x slippage faktor %) + (antall kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand)

F.eks. fem kontrakter av bitcoin med en ikke-garantert stop 200 punkter unna.

(11 550 $ x 50 %) x (5 x 1 $ x 30) = 6 775 $ marginkrav

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + garantert stop-ordre premium

2. Antall kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er fem kontrakter av bitcoin med en garantert stop-ordre 750 punkter unna og 30 punkter garanteret stop-ordre premium.

Utregning 1: (5 x 1 $ x 750) + (5 x 1 $ x 30) = 3 900 $ i marginkrav

Utregning 2: 5 x 1 $ x 6 600 x 35 % = 11 550 $ i marginkrav

Marginkravet er dermed 11 550 $ (den største summen av de to).

Se vår fullstendige liste over våre nivåinndelte ikke-profesjonelle marginkrav for råvarer (Profesjonelle), indekser
(Profesjonelle), renter og obligasjoner (Profesjonelle). Vær oppmerksom på at gunstigere kurser kan være tilgjengelig for nivå 3 og 4. Vennligst se våre premiumtjenester for mer informasjon.

Åpne en konto nå

Rask execution på et stort antall marked

Handle smidig, uansett hvor du befinner deg

Åpne en konto og kom i gang med tradingen din - det er kostnadsfritt, enkelt å åpne og du kan starte tradingen innen kort tid. Eller hvorfor ikke prøv ut en risikofri demkonto?

Du er i sikre hender hos en pålitelig leverandør

Kanskje du også er interessert i...

Panel Title

Marginkrav for aksjer

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

 

CFD

Ingen stop

Antall aksjer x aksjekurs x marginprosent

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs 1,94 £:

1 000 x 1,94 x 5 % = 97 £ i marginkrav

Stop

(Margin for tilsvarende handel uten stop x slippage faktor) + verdi per punkt* x stop avstand

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs £1.94, med en ikke-garantert stop-ordre 3 punkter unna:

(97 £ x 30 % + (10 £ x 3) = 59,10 £ i marginkrav

* Merk: 100 UK aksjer = 1 £ per punkt, 100 US aksjer = 1 $ per punkt, 100 Euro aksjer = 1 € per punkt etc

 

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Verdi per punkt x stoppavstanden (i punkter) + begrenset risiko-premie

2. Antall aksjer x aksjekursen x marginprosenten (%)

Et eksempel er, 1 000 Vodafone til en pris på 1,94 £, med et garantert stopploss 11 punkter unna og en 0,3 % begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (10 £ x 11) + (1 000 x 1,94 £ x 0,003) = 115,82 £ i marginkrav

Utregning 2: 1 000 x 1,94 £ x 5 % = 97 £ i marginkrav

Marginkravet er dermed 115,82 £ (den største summen av de to).

 

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 68 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.