Marginer

Vår nivåinndelte marginsystem gjør at vi kan tilby kurser som er konkurransedyktige samtidig som reflekterer størrelsen på posisjonen din og likviditet i markedet. 

Hva er margin?

Marginhandel gir deg full eksponering i et instrument med bare en brøkdel av kapitalen du vanligvis trenger.

Margin er beløpet du trenger for å åpne en posisjon, definert av marginraten.

For eksempel: dersom du skulle kjøpe 1 000 £ aksjer gjennom en tradisjonell megler måtte du betalt hele summen 1 000 £ på forhånd for å eie dem (pluss meglergebyrer).

Siden CFDer er et giret produkt trenger du ikke å betale fulle verdien av eksponeringen for å handle. I stedet trenger du kun å sette inn en brøkdel av den totale eksponeringen for å åpne posisjonen.

Det finnes to typer marginer å vurdere:

Initial margin

Initial margin er det minste beløpet du trenger for å åpne en posisjon. Det er noen ganger kalt innskuddsmarginen, eller bare innskuddet.

Vedlikeholdsmargin

Vedlikeholdsmargin, også kjent som variasjonsmargin, er en ekstra sum som vi kanskje kan be om fra deg dersom posisjoner beveger seg imot deg. Formålet er å sikre at du har nok midler på kontoen til å finansiere nåverdien av posisjonen til alle tider – som dekker alle påløpende tap. 

Marginer hos IG

Hos IG tilbyr vi konkurransedyktige marginer over hele vårt utvalg av instrumenter. 

Nivåinndelte marginer

Mindre handelsstørrelser drar vanligvis nytte av bedre likviditet i instrumentet og disse posisjonene har våre laveste marginsats.

Ting å huske på

  • Forsikre deg om at du har nok midler på kontoen til å takle både marginkravet og tap.
  • Din CFD-konto har uavhengige marginkrav: midler på én konto vil ikke dekke marginkravet eller tap på en annen. 
  • Begrens potensielle tap og reduser marginkrav ved hjelp av stops (kun nivåinndelt).

Våre marginkrav

Her er en oppsummering av våre nivåinndelinger på marginkrav på noen av de mest populære instrumentene. For det laveste marginnivået kan du redusere dine marginkrav ved å bruke stop-ordre. 

For å se marginkrav, gå til kostnadsoversikten for hvert instrument

Valuta

CFDer

EUR/USD 0,5 %
GBP/USD 1 %
AUD/USD 1 %
EUR/JPY 0,5 %
USD/CHF 1,5 %

Indeks

CFDer

(margin per kontrakt)

FTSE 100 0,5 %
Wall Street 0,5 %
Germany 30 0,5 %
US 500 0,5 %
US Tech 100 0,5 %

 

Råvarer

 

CFDer

Spot Gold 0,7 %
Spot Silver (5000oz) 2 %
High Grade Copper 1,5 %
Oil - US Crude 1,5 %
Oil - Brent Crude 1,5 %

Hvordan beregnes margin på aksjer?

Marginkrav for aksjer

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

 

CFD

Ingen stop

Antall aksjer x aksjekurs x marginprosent

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs 1,94 £:

1 000 x 1,94 x 5 % = 97 £ i marginkrav

Stop

(Margin for tilsvarende handel uten stop x slippage faktor) + verdi per punkt* x stop avstand

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs £1.94, med en ikke-garantert stop-ordre 3 punkter unna:

(97 £ x 30 % + (10 £ x 3) = 59,10 £ i marginkrav

* Merk: 100 UK aksjer = 1 £ per punkt, 100 US aksjer = 1 $ per punkt, 100 Euro aksjer = 1 € per punkt etc

 

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Verdi per punkt x stoppavstanden (i punkter) + begrenset risiko-premie

2. Antall aksjer x aksjekursen x marginprosenten (%)

Et eksempel er, 1 000 Vodafone til en pris på 1,94 £, med et garantert stopploss 11 punkter unna og en 0,3 % begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (10 £ x 11) + (1 000 x 1,94 £ x 0,003) = 115,82 £ i marginkrav

Utregning 2: 1 000 x 1,94 £ x 5 % = 97 £ i marginkrav

Marginkravet er dermed 115,82 £ (den største summen av de to).

 

Hvordan beregnes margin på valuta?

Marginkrav for valuta

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

 

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x kontraktsstørrelse x kurs x marginprosent

F.eks. 2 kontrakter GBP/USD:

2 x 100 000 £ x 1,53470 x 0,25 % = 767,35 $ i marginkrav

Stop

(Margin for tilsvarende handel uten stop x slippage faktor)  + (antall kontrakter x verdi per pip x stop avstand)

F.eks. 2 kontrakter GBP/USD med ikke-garantert stop-ordre 20 punkter unna:

(767,35 $ x 20 %) + (2 x 10 $ x 20) = 553,47 $ i marginkrav

 

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antallet kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + begrenset risiko-premie

2. Antallet kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er, 2 standardkontrakter GBP/USD med et garantert stopploss 20 punkter unna og en 1-punkts begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (2 x 10 $ x 20) + (2 x 10 $ x 1) = 420 $ i marginkrav

Utregning 2: 2 x 100 000 £ x 1,5500 x 0,5 % = 1,550 $ i marginkrav

Marginkravet er dermed 1 550 $ (den største summen av de to).

 

Hvordan beregnes margin på indeks?

Marginkrav for indekser

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

 

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x margin per kontrakt

F.eks. 1 kontrakt på FTSE 100:

1 x 230 £ = 230 £ i marginkrav

Stop

(Antall kontrakter x slippage beløp per kontrakt) + (antall kontrakter x kontraktsstørrelse x stop avstand)

F.eks. 1 kontrakt FTSE 100 med ikke-garantert stop-ordre 12 punkter unna:

(1 x 46 £) + (1 x 10 £ x 12) = 166 £ i marginkrav

 

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antallet kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + begrenset risiko-premie

2. Antallet kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er, 1 kontrakt FTSE 100 med et garantert stopploss 12 punkter unna og en 1-punkts begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (1 x 10 £) + (12 x 10 £) = 130 £ i marginkrav

Utregning 2: 1 x 10 £ x 6 600 x 0,5 % = 330 £ i marginkrav

Marginkravet er dermed 330 £ (den største summen av de to).

 

Hvordan beregnes margin på råvarer?

Marginkrav for råvarer

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

 

CFD

Ingen stop

Antall kontrakter x kontraktstørrelse x kurs x marginprosent

F.eks. 1 kontrakt olje (US Crude):

1 x 10 $ x 3350 x 1 % = 3335 $

Stop

(Antall kontrakter x slippage beløp per kontrakt) + (antall kontrakter x kontraktsstørrelse x stop avstand)

F.eks. 2 kontrakter Brent Crude med ikke-garantert stop-ordre 30 punkter unna:

(2 x 150 $) + (2 x 10 $ x 30) = 900 $ i marginkrav

 

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Antallet kontrakter x kontraktstørrelse x stoppavstand + begrenset risiko-premie

2. Antallet kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprosent

Et eksempel er, én kontrakt olje – US Crude med et garantert stopploss 90 punkter unna og en 4-punkts begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (4 x 10 $) + (90 x 10 $) = 940 $ i marginkrav

Utregning 2: 1 x 10 $ x 3 350 x 1 % = 330 $ i marginkrav

Marginkravet er dermed 940 $ (den største summen av de to).

 

Hva er nivåinndelte marginkrav?

Nivåinndelt marginering gjør oss i stand til å sette marginrater som gjenspeiler og passer best til størrelsen på din samlede posisjon* i et bestemt marked. De flese posisjonene vil tiltrekke de laveste marginratene, noe som gjenspeiler likviditeten i markedet på mindre handelsstørrelser. De største posisjonene kan kreve høyere margin da det er vanskeligere å omsette disse posisjonene raskt.

Vi vil sette din første margin ved å bruke en tabell med fire gradvise nivåer. Marginraten vil øke etterhvert som den samlede posisjonen beveger seg opp fra et nivå til det neste. Imidlertid vil kun den delene av posisjonen som faller inn i et høyere nivå være gjenstand for den økte marginraten. 

Utvalget av de fire nivåene er forskjellige for hvert instrument.

Se vår liste for nivåinndelte marginer for aksje-CFD-er. For våre nivåinndelte marginer på andre instrumenter, kan du få informasjonen i vår handelsplattform. 

*I forbindelse med nivåinndelte marginkrav, inkludert aggregert posisjon på dine ikke-begrenset-risiko åpne posisjoner og ordre som skal åpnes.

Marginfaktor

Margin faktor er variabelen som brukes til å mangedoble innsatsen for å definere din marginkrav.

Åpne en konto nå

Det er gratis å åpne en konto, søknadsprosessen tar mindre enn fem minutter, og det er ingen forpliktelse til å sette inn midler eller handle.

Se vår fullstendige liste over våre nivåinndelte marginkrav for CFD-er (PDF, 967 KB). Vær oppmerksom på at gunstigere kurser kan være tilgjengelig for nivå 3 og 4. Vennligst se våre premiumtjenester for mer informasjon.

Kanskje du også er interessert i...

Panel Title

Marginkrav for aksjer

Marginkrav for CFD-posisjoner med ikke-garanterte stop-ordre er begrenset oppad til mengden av margin for ingen stop (dvs. dersom stop-ordren er vid kan det beregnes et høyere marginkrav enn når det ikke settes stop. Dersom dette skjer vil vi begrense marginkravet til det som ville vært krevd for den samme posisjonen uten stop).

 

CFD

Ingen stop

Antall aksjer x aksjekurs x marginprosent

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs 1,94 £:

1 000 x 1,94 x 5 % = 97 £ i marginkrav

Stop

(Margin for tilsvarende handel uten stop x slippage faktor) + verdi per punkt* x stop avstand

F.eks. 1 000 Vodafone aksjer til kurs £1.94, med en ikke-garantert stop-ordre 3 punkter unna:

(97 £ x 30 % + (10 £ x 3) = 59,10 £ i marginkrav

* Merk: 100 UK aksjer = 1 £ per punkt, 100 US aksjer = 1 $ per punkt, 100 Euro aksjer = 1 € per punkt etc

 

Garantert stop

Den største summen av de to utregningene nedenfor:

1. Verdi per punkt x stoppavstanden (i punkter) + begrenset risiko-premie

2. Antall aksjer x aksjekursen x marginprosenten (%)

Et eksempel er, 1 000 Vodafone til en pris på 1,94 £, med et garantert stopploss 11 punkter unna og en 0,3 % begrenset risiko-premie.

Utregning 1: (10 £ x 11) + (1 000 x 1,94 £ x 0,003) = 115,82 £ i marginkrav

Utregning 2: 1 000 x 1,94 £ x 5 % = 97 £ i marginkrav

Marginkravet er dermed 115,82 £ (den største summen av de to).

 

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com