Gå direkte til innhold

Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 10 av 11

Bruke glidende gjennomsnitt

Nå som vi har utforsket de tekniske sidene ved glidende gjennomsnitt, lurer du kanskje på hvordan du kan bruke denne informasjonen i tradingen. I dette avsnittet tar vi en kikk på noen metoder for å tolke glidende gjennomsnitt og lage prognoser for markedsatferd.

Utlede trendretning ved hjelp av glidende gjennomsnitt

I en oppadgående trend vil ofte de glidende gjennomsnittene for kortere perioder (raskere glidende gjennomsnitt) ligge over de glidende gjennomsnittene for lengre perioder (tregere glidende gjennomsnitt). Dette er som du kunne forvente, fordi det tar mer tid før de tregere, glidende gjennomsnittene reagerer på trenden. I dette firetimers GBP/USD-diagrammet, for eksempel, ligger 10 MA øverst i den oppadgående trenden, etterfulgt av 20 MA og deretter 50 MA.

I nedadgående trender er det omvendte vanligvis tilfellet, som illustrert i dette daglige EUR/USD-diagrammet hvor 50 EMA ligger øverst, etterfulgt av 20 EMA og 10 EMA:

Legg merke til hvordan 20 EMA og 10 EMA berører hverandre midt i trenden, så denne metoden – som all teknisk analyse – er ikke ufeilbarlig. Når den imidlertid kombineres med andre teknikker som trendlinjer og kanaler, kan metoden være nyttig for å identifisere den generelle retningen et marked er på vei.

Krysningspunkter for glidende gjennomsnitt

La oss gå tilbake til det firetimers GBP/USD-diagrammet, men denne gangen fjerner vi 50 MA:

Som vi har sett, ligger 10 MA vanligvis over 20 MA i en oppadgående trend, men under det i en nedadgående trend. Punktene der de glidende gjennomsnittene krysser hverandre, kan derfor være nyttige steder for åpning og/eller lukking av posisjoner. Generelt ville du «gå long» når MA for den kortere perioden krysser over MA for den lengre perioden, og reversere posisjonen din når MA for den lengre perioden krysser over MA for den kortere perioden.

Hvis du skulle følge denne strategien for den oppadgående trenden ovenfor, ville du «gått long» 6. mai da MAene krysset hverandre, og deretter lukket posisjonen 17. mai da de krysset hverandre på nytt – og i dette tilfellet ville du hatt god fortjeneste. Legg merke til at denne metoden bare bør brukes når markedet viser en sterk oppadgående eller nedadgående trend.

Hvis markedet konsolideres eller trenden går sidelengs, er det sannsynlig at du får et stort antall krysningssignaler som neppe gir særlig fortjeneste.

Bruke glidende gjennomsnitt som støtte og motstand

Akkurat som trendlinjer eller kanaler, kan glidende gjennomsnitt brukes som dynamiske støtte- og motstandsnivåer -- med den ytterligere fordelen at du ikke trenger å tegne dem selv. La oss se på det daglige EUR/USD-diagrammet igjen, med bare 10 EMA lagt til denne gangen.

Som du ser holder 10 EMA-motstandsnivået for det meste av den nedadgående trenden. Det var imidlertid et punkt i midten av september hvor prisen brøt gjennom ganske langt over linjen. Dette viste seg å være et falskt brudd, ettersom den nedadgående trenden fortsatte ut måneden og inn i oktober.

Dette er grunnen til at mange tradere legger til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram. Hvis vi i tillegg inkluderer 50 EMA, ser vi at selv om 10 MA-nivået ble brutt, så holdt 50 MA-nivået gjennom dette kortvarige rallyet i september.

Når 50 EMA legges til, får vi også et sterkt krysningsignal på slutten av en konsolideringsperiode i november og tidlig i desember, rett før markedet går inn i en oppadgående trend.

I neste avsnitt skal vi se på viktigheten av å kombinere et utvalg av glidende gjennomsnitt og andre verktøy for teknisk analyse, for å øke nøyaktigheten av analysen.

Sammendrag av leksjon

  • I en oppadgående trend vil ofte raskere glidende gjennomsnitt ligge over de som er tregere. I en nedadgående trend gjelder det motsatte
  • Krysningspunkter kan være viktige tradingsignaler
  • Glidende gjennomsnitt kan også brukes som dynamiske støtte- og motstandsnivåer
Leksjon fullført