Gå direkte til innhold

Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 2 av 11

Diagramtyper

Det første du må gjøre deg kjent med som teknisk analytiker er de forskjellige typene diagrammer du har til rådighet, og fordelene med hvert enkelt.

Det finnes tre hovedformer av diagrammer: linje-, stolpe- og candlestick-diagram. La oss se på hvordan hver type fungerer.

Linjediagram

Dette er den enkleste typen diagram – hovedsakelig bare en rekke datapunkter forbundet med en linje. Denne typen diagram viser de historiske prisbevegelsene for et aktivum på en svært tydelig og enkel måte.

Til forskjell fra sine slektninger, stolpe- og candlestick-diagrammet, viser linjediagrammet bare sluttkursen for et aktivum over tid. Hvis vi for eksempel ser på et dagsdiagram for spot-gull, representerer hvert datapunkt sluttkursen på gull den dagen.

Fordelen med å bruke linjediagrammer er at de kan gjøre det lettere å oppdage mønstre. Fordi de er så enkle, kan du imidlertid gå glipp av noen av de viktige prisbevegelsene som forekommer mellom åpningen og avslutningen av hvert datapunkt.

Stolpediagram (også kalt HLOC-diagram)

Stolpediagrammer er mer omfattende enn linjediagrammer, og viser åpnings- og sluttkurser i tillegg til høye og lave verdier for hver periode. Dette er bakgrunnen for det engelske akronymet HLOC: High, Low, Open og Close.

Toppen av hver stolpe representerer den høyeste kursen det ble omsatt for i perioden, mens bunnen angir den laveste. Den vannrette tverrlinjen til venstre er åpningskursen, og tverrlinjen til høyre er sluttkursen.

Stolpediagrammer vises ofte i svart-hvitt, men de kan også være i farger, som illustrert i dette femminutters-diagrammet for FTSE 100. I dette tilfellet representerer de røde feltene en femminutters-periode der prisen har sunket, mens de grønne feltene representerer en femminutters-periode der prisen har steget.

Candlestick-diagram

Disse viser akkurat samme data som stolpediagrammer, men fremstiller informasjonen litt annerledes. Candlestick-diagrammet kan sammenlignes med et stearinlys der kroppen betegner området fra åpning til slutt, veken er området mellom høyest og lavest, og fargen viser om kursen har gått opp eller ned.

Tradisjonelt har candlestick-diagrammer alltid blitt vist i svart-hvitt, men de fleste diagramplattformer bruker nå rød og grønn i stedet.

  • En rød (eller svart) kropp betegner en periode der kursen har gått ned
  • En grønn (eller hvit) kropp betegner en periode der kursen har gått opp

Candlestick-diagrammer er ofte den mest populære diagramtypen hos tradere, ettersom de raskt kan formidle store mengder data i et visuelt tiltalende og lettfordøyelig format. Det er også gjerne lettere å få øye på visse mønstre i et candlestick-diagram, sammenlignet med et linje- eller stolpediagram. Ser man på det samme femminutters FTSE-diagrammet, kan det være enklere å skjelne markedsbevegelser og trender på candlestick-diagrammet enn på stolpediagrammet.

Formen på hvert enkelt candlestick-diagrammet kan også gi deg indikasjoner på balansen mellom kjøps- og salgspress i markedet. Hvis for eksempel et candlestick-diagram har en lang, grønn kropp, angir det høyt kjøpepress. Hvis det har en lang, rød kropp, er det betydelig salgspress.

Candlestick-diagrammer med korte kropper og lange veker (også kalt skygger) indikerer at det var betydelig press i én retning, men at kursen av en eller annen grunn ble presset tilbake før slutten av gjeldende periode.

Vi skal se nærmere på candlestick-mønstre senere i dette kurset.

Sammendrag av leksjon

  • Det finnes tre hovedtyper av diagrammer: linje-, stolpe- og candlestick-diagram
  • Linjediagrammer viser kun sluttkurs for et aktivum over tid
  • Stolpediagrammer (eller HLOC-diagrammer) viser høyeste, laveste, åpnings- og sluttkurs for hver periode
  • For candlestick-diagrammet, som kan sammenlignes med et stearinlys, betegner kroppen området mellom åpning og slutt. Veken er området mellom høyest og lavest, og fargen viser om kursen har gått opp eller ned
  • En grønn (eller hvit) kropp viser at kursen har gått opp, mens en rød (eller svart) kropp viser at den har gått ned
  • Lange hoveddeler og korte veker betegner at det har vært sterkt kjøps- eller salgspress i én retning
  • Korte hoveddeler og lange veker indikerer at det var betydelig kjøps- eller salgspress i én retning, men at trykket deretter ble reversert
Leksjon fullført